Vergoeding zorg in het buitenland 2017

Snel naar:


Wat krijg ik vergoed bij zorg in het buitenland?


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Spoedeisende zorg
Vergoeding van zorg uit de basisverzekering op basis van het in Nederland geldende tarief. De kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan de kosten hiervan in Nederland. Vanuit de basisverzekering vergoeden wij de kosten tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. Het verschil in kosten betaalt u in dat geval zelf, tenzij u een aanvullende verzekering met buitenlanddekking en/of reisverzekering hebt. 

Niet-spoedeisende zorg
Bij niet-spoedeisende zorg is de hoogte van uw vergoeding afhankelijk van welke basisverzekering u bij ons hebt. Voor VGZ Eigen Keuze hanteren wij andere tarieven dan voor VGZ Goede en Ruime Keuze.

Onderstaande vergoedingen gelden voor niet-spoedeisende (geplande) zorg:

Verzekering Vergoeding Eigen risico
VGZ Goede Keuze Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het Nederlands marktconform tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 75% van het Nederlands marktconform tarief
Ja
VGZ Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het Nederlands marktconform tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het Nederlands marktconform tarief
Ja
VGZ Eigen Keuze Gecontracteerde zorg: 100% op basis van het Nederlands marktconform tarief

Niet gecontracteerde zorg: 100% van het Nederlands marktconform tarief
Ja

U vindt een overzicht van gecontracteerde zorgverleners in het buitenland in Vergelijk en Kies door daar te zoeken op 'buitenland'.

Toestemming voor niet-spoedeisende zorg 
Wilt u zich in het buitenland laten behandelen? Als u voor deze behandeling 1 of meer nachten in een ziekenhuis of andere instelling wordt opgenomen, dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijgt u mogelijk geen vergoeding.

Lees meer over toestemming aanvragen voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Voor alle aanvullende verzekeringen van VGZ met uitzondering van de tandartsverzekeringen, geldt:

 • Aanvulling tot volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland. Als er een eigen risico geldt, dan betaalt u dit wel altijd zelf. 
 • Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale.Veelgestelde vragen

Spoed of geen spoed?

Niet alle spoed wordt gezien als spoed. De verzekeraar maakt een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Er is sprake van spoedeisende zorg wanneer u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig hebt en de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland. Bel bij spoedeisende hulp of bij twijfel altijd de VGZ alarmcentrale via +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

 • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
 • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan één jaar in het buitenland verblijft.

Neem uw EHIC-pas (Europese zorgpas) mee

Zorg dat u in het buitenland altijd uw EHIC nummer bij de hand hebt. U vindt deze achterop uw zorgpas of in de VGZ Zorg app. Als u uw EHIC nummer laat zien aan uw zorgaanbieder, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten.  De EHIC-pas is niet geldig buiten de Europese Unie. Als het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat, de EHIC-pas niet accepteert, bel dan met de VGZ Alarmcentrale.

Bel met de VGZ Alarmcentrale +31 40 297 55 50

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC-pas niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de VGZ Alarmcentrale op +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de VGZ Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De VGZ Alarmcentrale helpt u met:

 • het regelen van de betaling van de kosten. 
 • uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet.
 • het vinden van de juiste zorg
 • repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland.

Hebt u geen contact opgenomen met de VGZ Alarmcentrale?
Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Met een S2 (E112) formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. Dit betekent dat u zelf geen kosten hoeft voor te schieten. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder. 

In sommige landen wordt het S2 (E112) formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privé-klinieken. In dat geval moet u wel zelf de kosten betalen en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

De aanvraag voor een S2 formulier doet u via de algemene aanvraag voor toestemming van uw behandeling in het buitenland.

Aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s. Zorg er daarom voor dat u de volgende informatie meestuurt met uw nota.

Bij spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • diagnose (wat is er aan de hand?)

Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • een diagnose (wat is er aan de hand?)
 • een overzicht van eerdere behandelingen  als dit van toepassing is

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in deze talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
Declaratieformulier IVF/ICSI (fertiliteit) in het buitenland

Voor goede zorg zorg je samen