Vergoeding zorg in het buitenland 2017

Snel naar:


Wat krijg ik vergoed bij zorg in het buitenland?


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Spoedeisende zorg
Hebt u in het buitenland spoedeisende zorg nodig? Bel dan altijd de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). U krijgt een vergoeding op basis van het in Nederland geldende tarief. Dat betekent dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. De kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Het verschil betaalt u in dat geval zelf. Tenzij u een aanvullende verzekering met buitenlanddekking en/of een reisverzekering hebt. 

Niet-spoedeisende zorg
Bij niet-spoedeisende zorg is de hoogte van uw vergoeding afhankelijk van welke basisverzekering u bij ons hebt. Voor VGZ Eigen Keuze hanteren wij andere tarieven dan voor VGZ Goede en Ruime Keuze.

Onderstaande vergoedingen gelden voor niet-spoedeisende (geplande) zorg:

Verzekering Vergoeding Eigen risico
VGZ Goede Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 75% van het Nederlands marktconform tarief
Ja
VGZ Ruime Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het Nederlands marktconform tarief
Ja
VGZ Eigen Keuze Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief

Niet gecontracteerde zorg: 100% van het Nederlands marktconform tarief
Ja

U vindt een overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders in het buitenland in Vergelijk en Kies door daar te zoeken op 'buitenland'.

Toestemming voor niet-spoedeisende zorg 
Wilt u zich in het buitenland laten behandelen? En wordt u voor deze behandeling 1 of meer nachten in een ziekenhuis of andere instelling opgenomen? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijgt u mogelijk geen vergoeding.

Lees meer over toestemming voor niet-spoedeisende zorg in het buitenland

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Voor alle aanvullende verzekeringen van VGZ, met uitzondering van de tandartsverzekeringen, geldt:

 • Aanvulling tot volledige vergoeding voor spoedeisende zorg tijdens uw vakantie of tijdelijke verblijf in het buitenland. Als er een eigen risico geldt, dan betaalt u dit wel altijd zelf. 
 • Repatriëring door de VGZ Alarmcentrale.Veelgestelde vragen

Spoed of geen spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg.

Bel bij spoed of bij twijfel altijd de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg

Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

 • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
 • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Neem uw EHIC (Europese zorgpas) mee

Zorg dat u in het buitenland altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze staat achterop uw zorgpas of in de VGZ Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de VGZ Alarmcentrale.

Bel de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de VGZ Alarmcentrale: +31 40 297 55 50 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de VGZ Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De VGZ Alarmcentrale helpt u met:

 • het regelen van de betaling van de kosten
 • uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
 • het vinden van de juiste zorg
 • repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de VGZ Alarmcentrale?
Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. Dit betekent dat u zelf geen kosten hoeft voor te schieten. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder.

In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

U kunt een S2-formulier aanvragen via het aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland.

Aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s. Zorg er daarom voor dat u de volgende informatie meestuurt met uw nota.

Bij spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • diagnose (wat is er aan de hand?)

Bij niet-spoedeisende zorg in het buitenland:

 • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
 • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland
 • een diagnose (wat is er aan de hand?)
 • een overzicht van eerdere behandelingen als dit van toepassing is

Wij kunnen alleen behandelverslagen accepteren die geschreven zijn in een van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Declaratieformulier zorgkosten in het buitenland
Declaratieformulier IVF/ICSI (fertiliteit) in het buitenland

Gaat u naar Cuba, Rusland, Venezuela, Wit-Rusland of Zuid-Afrika? Dan hebt u een Engelstalige verzekeringsverklaring (buitenlandverklaring) nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u tijdens uw verblijf verzekerd bent voor medische zorg. U kunt een Engelstalige verzekeringsverklaring opvragen via onze klantenservice.

Voor goede zorg zorg je samen