Zorgverzekering voor grensarbeiders

Woon je in België of Duitsland én werk je in Nederland? Dan ben je een grensarbeider en in Nederland verzekeringsplichtig. Hieronder vind je informatie over hoe dat werkt. Ook vertellen we je hoe je een S1-formulier aanvraagt.

Snel naar

Medische zorg en zorgverzekering

 • Woon je in België of Duitsland en werk je in Nederland? Dan ben je verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Je bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. Je moet dan binnen 4 maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk kan dat bij VGZ. Online kun je jouw premie berekenen en direct een verzekering afsluiten. 

  Bereken je premie

 • Naast de medisch zorg waarop je in Nederland recht hebt, kun je ook medische zorg in je woonland krijgen. Met een zogenaamd S1-formulier (E106) kun je je inschrijven bij een verzekeraar in je woonland. 

  Woon je in België?

  Dan meld je je met het formulier aan bij de Mutualiteit – je betaalt een soort administratiekosten.

  Woon je in Duitsland?

  Dan meld je je met het formulier aan bij de Krankenkasse. Bij de Krankenkasse betaal je hiervoor een soort administratiekosten.

 • Met een S1-formulier (E106) kun je je inschrijven bij een verzekeraar in je woonland. Daarmee krijg je naast de medisch zorg waarop je in Nederland recht hebt ook medische zorg in je woonland.  Het S1-formulier ontvang je automatisch wanneer je je bij VGZ hebt aangemeld voor de zorgverzekering. Ben je al verzekerd bij VGZ en verhuis je naar het buitenland? Vraag dan een S1-formulier aan via de klantenservice.

 • Ben je bij VGZ verzekerd? Dan heb je zowel in Nederland als in je woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan je in jouw woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet. En volgens marktconforme tarieven. Als je je met het S1-formulier (E106) ook in je woonland hebt geregistreerd, heb je ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Vraag wel goed na wat er wordt vergoed. In België wordt bijvoorbeeld niet alles vergoed. Je kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kun je opvragen bij de Mutualiteit.
 • Ben je als grensarbeider in Nederland werkzaam? Dan ben je verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz). Dat betekent dat je recht hebt op de zorg die in die wet is geregeld. In je woonland (België of Duitsland) heb je recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.
 • Wanneer je in Nederland werkt, moet je je in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg. Zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Of je een aanvullende verzekering afsluit, mag je zelf bepalen. De vergoedingen uit aanvullende verzekeringen van VGZ gelden ook voor zorg die je krijgt in je woonland (België of Duitsland). Dit geldt bijvoorbeeld voor de tandarts of fysiotherapeut.

  Bekijk en vergelijk aanvullende verzekeringen
 • Omdat je in Nederland werkt, moet je je volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij VGZ. Je betaalt hiervoor aan VGZ een premie. Wij bepalen elk jaar wat deze premie is. Je werkgever houdt deze premie in op je salaris en draagt die vervolgens af aan VGZ. 

  Informeer bij de Belastingdienst of je recht hebt op zorgtoeslag

  Verder betaal je via je salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De Nederlandse overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Wil je weten wat dit inkomensafhankelijke deel is? En of je recht hebt op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Eigen risico en assurantiebelasting

 • Als je in Nederland verzekerd bent, heb je te maken met een verplicht eigen risico. Dit eigen risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2023 is dit € 385. Je kunt ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico, bovenop het verplicht eigen risico. Je vult je eigen risico dan aan tot maximaal € 885 per jaar. Het eigen risico verrekenen we met de zorg uit de basisverzekering. Je betaalt dus geen eigen risico als je zorg gebruikt die wordt vergoed door een aanvullende verzekering. Alleen wanneer medische kosten in je woonland worden vergoed (via het S1/E106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlandse eigen risico. Als je de kosten van je zorg bij VGZ declareert, verrekenen wij deze kosten wel met het eigen risico. 

 • Als Belgische grensarbeider ben je zogenaamde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaal je over de aanvullende verzekering die je bij VGZ afsluit. De Belgische Taksen betaal je aan ons, dus aan VGZ. Net als de premie voor je basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen. Wij betalen deze belasting, de 'taksen', daarna aan de Belgische overheid.

  Betaalt je werkgever de premie van je aanvullende verzekering? Dan brengen wij de 'taksen' bij je werkgever in rekening. Je werkgever houdt deze kosten dan in op jouw salaris.

Gezinsleden meeverzekeren

 • Als je gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekeringsplichtig in Nederland. Of je gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met je meeverzekerd zijn, beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. Je moet daar dan wel ingeschreven zijn met het E 106-formulier.
 • Heb je gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet je voor hen een Zorgverzekeringswet-bijdrage betalen aan het CAK. Je wordt hierover door het CAK geïnformeerd. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.