Zorgverzekering voor grensarbeiders

Woont u in België of Duitsland én werkt u in Nederland? Dan bent u een grensarbeider en in Nederland verzekeringsplichtig. Hieronder vindt u de informatie hoe dat werkt. Ook vertellen we u hoe u een S1-formulier aanvraagt.

Snel naar

Medische zorg en zorgverzekering

 • Woont u in België of Duitsland en werkt u in Nederland? Dan bent u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. U moet dan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk kan dat bij VGZ. Online kunt u uw premie berekenen en direct een verzekering afsluiten. 

  Bereken uw premie

 • Naast de medisch zorg waarop u in Nederland recht heeft, kunt u ook medische zorg in uw woonland krijgen. Met een zogenaamd S1-formulier (E106) kunt u zich inschrijven bij een verzekeraar in uw woonland. 

  Woont u in België?

  Dan meldt u zich met het formulier bij de Mutualiteit – u betaalt een soort administratiekosten.

  Woont u in Duitsland?

  Dan meldt u zich met het formulier aan bij de Krankenkasse. Bij de Krankenkasse betaalt u hiervoor een soort administratiekosten.

 • Met een S1-formulier (E106) kunt u zich inschrijven bij een verzekeraar in uw woonland. Daarmee krijgt u naast de medisch zorg waarop u in Nederland recht heeft ook medische zorg in uw woonland.  Het S1-formulier ontvangt u automatisch wanneer u zich bij VGZ heeft aangemeld voor de zorgverzekering. Bent u al verzekerd bij VGZ en verhuist u naar het buitenland? Vraag dan een S1-formulier aan via de klantenservice.

 • Bent u bij VGZ verzekerd? Dan heeft u zowel in Nederland als in uw woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan u in uw woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer u zich met het S1-formulier (E106) ook in uw woonland heeft geregistreerd, heeft u ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeer wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld wordt niet alles vergoed. U kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de Mutualiteit.
 • Bent u als grensarbeider in Nederland werkzaam? Dan bent u verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u recht op de zorg die in die wet is geregeld. In uw woonland (België of Duitsland) heeft u recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.
 • Wanneer u in Nederland werkt, moet u zich in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Het staat u verder vrij om u bij te verzekeren. VGZ heeft naast de basisverzekering ook aanvullende verzekeringen. De vergoedingen uit deze aanvullende verzekeringen van VGZ gelden ook op zorg die u krijgt in uw woonland (België of Duitsland). Dit geldt bijvoorbeeld voor de tandarts of fysiotherapeut.

  Bekijk en vergelijk aanvullende verzekeringen
 • Omdat u in Nederland werkt, moet u zich volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld bij VGZ. U betaalt hiervoor aan VGZ een nominale premie. Wij bepalen elk jaar wat deze premie is. Uw werkgever houdt deze premie en eventueel de premies voor de aanvullende verzekeringen in op uw salaris en draagt die vervolgens af aan VGZ. 

  Informeer bij de Belastingdienst of u recht heeft op zorgtoeslag

  Verder betaalt u via uw salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De Nederlandse overheid stelt de hoogte hiervan jaarlijks vast. Wilt u weten wat dit inkomensafhankelijke deel is? En of u mogelijk recht heeft op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Eigen risico en assurantiebelasting

 • Als u in Nederland verzekerd bent, heeft u te maken met een verplicht eigen risico. Dit risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2020 is dit verplicht eigen risico € 385 per jaar (net als in 2019). U kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat door de Nederlandse zorgverzekeraar vastgesteld wordt. Het verplicht en vrijwillig eigen risico verrekenen we met de zorg uit de basisverzekering. Dit geldt dus niet op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen. Alleen wanneer medische kosten in uw woonland worden vergoed (via het S1/E106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlands verplichte eigen risico. Als u de kosten rechtstreeks bij VGZ declareert, verrekenen wij deze kosten wel met het eigen risico. Dit geldt ook voor medische kosten van de zorg die u in Nederland krijgt hiermee verrekend.

 • Als Belgische grensarbeider bent u zogenaamde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaalt u over de aanvullende verzekering die u bij VGZ afsluit. De Belgische Taksen betaalt u, net als de premie voor uw basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, aan ons, dus aan VGZ. Wij betalen deze belasting, de 'taksen', daarna aan de Belgische overheid.

  Betaalt uw werkgever de premie van uw aanvullende verzekering? Dan brengen wij de 'taksen' bij uw werkgever in rekening. Uw werkgever houdt deze kosten dan in op uw salaris.

Gezinsleden meeverzekeren

 • Als uw gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekeringsplichtig in Nederland. Of uw gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met u meeverzekerd zijn, beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. U moet daar dan wel ingeschreven zijn met het E 106-formulier.
 • Heeft u gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn? Dan moet u voor hen een Zorgverzekeringswet-bijdrage betalen aan het CAK. U wordt hierover door het CAK geïnformeerd. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking komen voor de zorgtoeslag.