Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Je bent altijd vrij om zelf een zorgverlener te kiezen. In onze Zorgzoeker zie je met welke zorgverleners wij een contract hebben. Je kan terecht bij een zorgverlener met en zonder contract. Alleen kan jouw keuze gevolgen hebben voor de vergoeding. Hoe het werkt, leggen we hier uit.

Vergoeding bij VGZ Basis Keuze

Hieronder zie je de vergoeding van de VGZ Basis Keuze. Bij een zorgverlener met en zonder contract.

Het kan zijn dat je nog eigen risico of eigen bijdrage moet betalen. 

Je gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

Je gaat naar een zorgverlener zonder contract

70% vergoeding bij geen contract vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding bij VGZ Ruime Keuze

Ook bij deze basisverzekering vergoeden wij zorg volledig bij zorgverleners met een contract. Hieronder zie je ook de vergoeding bij een zorgverlener zonder contract.

Het kan zijn dat je nog eigen risico of eigen bijdrage moet betalen. 

Je gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

Je gaat naar een zorgverlener zonder contract

80%  vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoeding bij VGZ Eigen Keuze 

De VGZ Eigen Keuze is een combinatiepolis. De vergoeding bij zorgverleners zonder contract is anders dan bij een naturapolis. Je krijgt bij bijna alle soorten zorg 100% vergoeding van het marktconform tarief. We hebben het hieronder op een rijtje gezet.

Het kan zijn dat je nog eigen risico of een eigen bijdrage betaalt.

Je gaat naar een zorgverlener met contract

100% vergoeding bij zorgverleners met contract

Je gaat naar een zorgverlener zonder contract

100%  vergoeding van het marktconforme tarief

Uitzondering GGZ en Verpleging en verzorging:

  vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Vergoedingen

Maximale vergoedingen

In de lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders vind je wat we precies vergoeden bij zorgverleners zonder contract. De lijst vind je hier

Vergoedingen aanvullende verzekeringen

Misschien ben je nu benieuwd naar hoe dit werkt bij de aanvullende verzekeringen? En of je daar ook zorgverleners hebt met een contract? Ook bij de aanvullende verzekeringen maken wij meestal afspraken over de zorg. Welke afspraken dat zijn en met welke zorgverleners dat is, vind je bij de vergoedingen.

Handig om te weten...

Acute zorg vergoeden wij altijd volledig. Als je bijvoorbeeld met spoed naar het ziekenhuis moet.

Wat betekenen de verschillende tarieven?

Hierboven noemden wij verschillende tarieven. Maar wat betekenen die nu precies? Dat leggen we je graag uit. 

 • Wij maken met zorgverleners afspraken over het tarief voor bepaalde zorg. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. Het gemiddelde van alle tarieven voor deze zorg, noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

  Je vindt de maximale vergoedingen in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kun je hier vinden.

 • Het marktconform tarief is een bedrag dat in Nederland redelijk is voor een bepaalde behandeling. We kijken daarvoor naar wat zorgverleners in Nederland rekenen voor een bepaalde behandeling. Met die informatie berekenen wij het marktconform tarief. 

  Is de rekening van de zorgverlener onredelijk hoog, dan betaal je het verschil zelf. Wij melden dat via Mijn VGZ.

  Wil je weten wat het marktconform tarief is voor een bepaalde behandeling? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling

  Niet eens met het marktconform tarief?

  Ben je het niet eens met het marktconform tarief? Neem dan contact met ons op.

 • Soms bepaalt de overheid het tarief voor een soort zorg. Dat is het wettelijk tarief of Wmg-tarief.

  Wij gebruiken dit als wij geen tarieven hebben afgesproken met zorgverleners voor de zorg die je nodig hebt. En er Wmg-tarieven zijn voor deze soort zorg. Bij een zorgverlener zonder contract vergoeden wij een percentage van dit Wmg-tarief.

  Welk percentage wij vergoeden hangt af van de basisverzekering die je hebt. Bij de VGZ Ruime Keuze 80%. En bij de VGZ Basis Keuze 70%. Bij de VGZ Eigen Keuze 100% met uitzondering van GGZ en verpleging en verzorging. De maximale vergoeding voor GGZ en verpleging en verzorging vind je in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders. Die kun je hier vinden.

Veelgestelde vragen

 • Je behandeling loopt door
  Je mag een behandeling voor een aandoening die doorloopt in het nieuwe jaar afmaken bij jouw zorgverlener. Je betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat jouw zorgverlener geen contract meer met ons heeft.

  We vergoeden een doorlopende behandeling nog maximaal één kalenderjaar. Voor sommige aandoeningen is een maximum aantal behandelingen of een maximum behandelduur (bijvoorbeeld fysiotherapie).

  Heb je het eigen risico van het huidige jaar nog niet gebruikt? Dan betaal je mogelijk wel eigen risico.

  Je start een nieuwe behandeling
  Heb je een behandeling nodig voor een nieuwe of andere aandoening? Dan heb je natuurlijk de vrijheid om bij jouw zorgverlener te blijven. Houd er wel rekening mee dat je dan een deel van de kosten zelf moet betalen. Hoeveel dit is, hangt af van de basisverzekering die je hebt. Bovendien moet je de nota eerst zelf voorschieten voordat je van ons een vergoeding krijgt.

  Wil je dit niet? Kijk dan in de Zorgzoeker voor een zorgverlener met een contract bij jou in de buurt.

 • Heb je een basisverzekering VGZ Basis Keuze of VGZ Ruime Keuze en loopt je behandeling volgend jaar door? Of heb je een VGZ Eigen Keuze en heeft jouw zorgverlener voor GGZ of verpleging en verzorging geen contract meer? Dan mag je de lopende behandeling afmaken. Je betaalt voor deze doorlopende behandeling geen eigen bijdrage omdat jouw zorgverlener geen contract meer met ons heeft. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op een maximaal aantal behandelingen). Voor deze zorg betaal je eigen risico. 

  Houd er rekening mee dat je bij een zorgverlener zonder contract de nota eerst zelf moet voorschieten. Wij vergoeden dit dan achteraf. In onze Zorgzoeker vind je of wij een contract hebben met jouw zorgverlener.

 • Ga je naar een zorgverlener zonder contract? En heb je basisverzekering VGZ Basis Keuze of VGZ Ruime Keuze? Of heb je VGZ Eigen Keuze en gaat het om GGZ of verpleging en verzorging?
  Dan krijg je maximaal het bedrag dat in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders staat.

  Wil je naar een zorgverlener zonder contract? Maar ga je niet, omdat je het bedrag dat je zelf moet betalen te hoog vindt? Met andere woorden: ervaar je hinder (een hinderpaal) om naar een zorgverlener zonder contract te gaan? Dan kun je een beroep doen op de hardheidsclausule voor niet-gecontracteerde zorg. En kun je bij ons een aanvraag doen voor een hogere vergoeding.

  Neem contact met ons op om hier gebruik van te maken. Dit kan via ons klachtenformulier op de website of per brief. Meer informatie vind je op onze pagina Klachtenformulier. Geef aan waarom het bedrag dat je zelf moet betalen je tegenhoudt. En waarom je naar deze zorgverlener wil gaan. We proberen je dan binnen 14 dagen te vertellen of wij een hogere vergoeding kunnen geven.

Mogelijk interessant voor jou