Tarieven bij zorgverleners zonder contract

Natura, restitutie, gemiddeld gecontracteerd tarief en wettelijk tarief? Volgt u het niet meer? Dat begrijpen wij. Daarom willen wij dit graag uitleggen.

U kiest altijd zelf uw zorgverlener

U bent altijd vrij om zelf uw zorgverlener te kiezen. Maar uw keuze kan gevolgen hebben voor de vergoeding. Hieronder leggen wij dat verder uit.

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee u te maken kunt krijgen als u naar een zorgverlener zonder contract gaat.

1. (Gemiddeld) gecontracteerd tarief

Bij VGZ Ruime Keuze (naturapolis)
We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met onze gecontracteerde zorgverlener. Als u een bepaalde behandeling nodig heeft, dan mag uw zorgverlener het afgesproken (gecontracteerd) tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgverlener verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgverlener dus duurder zijn dan bij een andere.
Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u voor verzekerde zorg maximaal 80% van dit gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Wilt u weten wat de maximale vergoedingen zijn? Kijk dan in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2020 en de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners aanvullende verzekeringen 2020

2. Wmg-tarief van de overheid 

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

3. Marktconform tarief

Bij VGZ Eigen Keuze (restitutiepolis)
Is er geen wettelijk tarief? Dan vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling.

Hoe bepalen wij het marktconforme tarief?

Wij kijken hiervoor welke bedragen zorgverleners in rekening brengen voor dezelfde behandeling. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? En zijn de kosten van de behandeling hoger dan het marktconforme bedrag? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Meer weten over marktconform tarief?

Wilt u weten wat het marktconforme tarief is voor de behandeling die u nodig heeft? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. 

Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? 
Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek om herbeoordeling indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. Of stuur uw verzoek per post naar ons op:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Klachtenmanagement 
Postbus 1256 
5602 BG Eindhoven

 
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord