Duurzaam ondernemen bij VGZ

Duurzaam ondernemen, wat betekent dat bij VGZ? En wat betekent dat voor jou? Daar vertellen wij jou graag over.

Duurzaam ondernemen kijkt verder dan geld

Laten we eerst uitleggen wat we bedoelen als we het over duurzaam ondernemen hebben. Dit kun je ook tegenkomen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). De Engelse term sustainability (duurzaamheid) komt in dit verband ook vaak voor. Dit betekent allemaal dat een organisatie naast financieel gezond zijn, óók rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Voor nu en in de toekomst.

MVO-beleid: van idealen naar actieve invulling

Om het ook écht voor elkaar te krijgen dat we mens, milieu en maatschappij meenemen in onze werkwijze maken we een plan. Een plan voor duurzaam ondernemen. Dit noemen wij een MVO-beleid. Als zorgverzekeraar zetten wij hier ons elke dag voor in.

3 redenen waarom wij duurzaam ondernemen

 • We willen de druk op de zorg verlagen. En de zorg betaalbaar houden. Zo weet jij zeker dat er goede zorg beschikbaar is als je deze nodig hebt.
 • We willen gezondheidsverschillen tussen mensen verkleinen. Wie jij bent of waar je woont mag gezondheid niet in de weg staan.
 • We willen ons steentje bijdragen aan de aarde gezond houden. Want een gezonde aarde werkt door in onze eigen gezondheid.

Deze redenen vatten wij samen in 3 begrippen: gezond, gelijk en groen. We leggen graag uit hoe wij dat zien in onze rol als zorgverzekeraar.

Gezond, gelijk en groen

Gezond
Wij zijn er om heel Nederland te helpen. Met gezondheid én zorg. Dat doen we onder andere met het ontwikkelen en aanbieden van digitale en passende oplossingen. Dat doen we niet alleen, maar samen met zorgaanbieders. Zo blijft de zorg toegankelijk en betaalbaar voor iedereen.

Gelijk
Gelijke kansen op een goede gezondheid en zorg, dát vinden wij belangrijk. Daarom willen we gezondheidsverschillen verkleinen. Dat betekent dat iedereen gebruik kan maken van goede zorg. Of iemand nu gezond of ziek is, wat de situatie ook is of hoe iemand zich voelt. We zijn er voor iedereen. Voor nu en in de toekomst.

We richten ons daarvoor niet alleen op goede zorg. We beleggen bijvoorbeeld ook alleen in bedrijven die zorgen voor positieve mensen- en arbeidsrechten. Zoals een eerlijk loon. Als werkgever zorgen wij voor een inclusieve omgeving. Binnen VGZ is iedereen welkom, gelijkwaardig en er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Groen
Klimaatverandering is één van de belangrijkste bedreigingen van onze gezondheid. Daarom willen we bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering. Maar, alleen schade beperken is niet genoeg. Daarom willen we ook een positief effect hebben. Dit doen we bijvoorbeeld door binnen Coöperatie VGZ in 2023 klimaatneutraal te werken.

Ook maken we impact door ons beleggingsbeleid en zorginkoop. Dit doen we door alleen te beleggen in bedrijven die een bijdrage leveren aan een gezondere samenleving. Door rekening te houden met milieu en mens. Dit doen we niet alleen, maar samen met anderen. Zoals in de zorg. Door gesprekken, samenwerking en ons inkoopbeleid, laten we samen de zorg steeds groener worden. Elke dag weer. 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als inspiratie voor ons beleid

De basis van ons MVO-beleid zijn de 17 duurzaamheidsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties (VN). De VN wil daarmee een betere wereld bereiken in het jaar 2030. Hier dragen wij met onze doelen aan bij.

 

Aan 7 van die Sustainable Development Goals (SDG’s) geven wij extra aandacht omdat ze het beste bij ons passen. Deze doelen zijn de basis voor de 3 begrippen gezond, gelijk en groen. Omdat deze doelen aansluiten bij VGZ kunnen we echt bijdragen aan het bereiken van concrete resultaten.

Onze 7 SDG's en zo ziet u ze bij ons terug

 • VGZ is er om heel Nederland te helpen. Met gezondheid én zorg. Iedereen moet goede zorg krijgen en toegang hebben tot een zorgverzekering. Dit doen we bijvoorbeeld door speciale aanvullende verzekeringen. En helpen we mensen die schulden hebben of bijna in de schulden komen.

  Bekijk hoe wij kunnen helpen als je moeite hebt met betalen.

 • Bij VGZ is iedereen welkom. We zorgen ervoor dat iedereen in Nederland dezelfde zorgverzekering kan krijgen en toegang heeft tot dezelfde zorg. Ook willen we de zorg in de toekomst betaalbaar houden. Hoe we dat doen? Door ontwikkelingen in de zorg aan te moedigen en vooruit te helpen. Ook door zorginstellingen deze ideeën over te laten nemen. We noemen dit zinnige zorg.
 • We zijn een inclusieve organisatie. Alle collega’s worden gewaardeerd om hun kwaliteiten en niet om bijvoorbeeld hun gender. Daarom hebben we ook het Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend.

 • We houden de zorgpremie betaalbaar. Dit doen wij door kosten te besparen en vernieuwingen aan te moedigen. En we kijken verder. We willen zelf de gezondste organisatie van Nederland zijn. Een goede werkgever zijn is hiervan een onderdeel. Doet een bedrijf waar wij in beleggen dat niet? Dan spreken wij ze hierop aan. Of stoppen we met beleggen. Bekijk meer over hoe wij duurzaam beleggen
 • We willen er voor al onze verzekerden zijn. Dit doen we door toegang en gebruik van onze website en app makkelijker te maken. Ook dit hebben we in het Charter Diversiteit in Bedrijf ondertekend. Nieuwe collega’s zijn bij ons altijd welkom, ook met een arbeidsuitdaging.

 • Gezond leven, ook in de toekomst: dat vinden we belangrijk. Wij hebben invloed op onze omgeving. Daarom willen wij bedragen aan een circulaire economie. Dat is een economie waarbij productie en consumptie zo lang mogelijk (her)gebruikt kunnen worden.

 • We zijn op weg een klimaatneutraal bedrijf te zijn. Dit doen we door groene energie te gebruiken en onze medewerkers aan te moedigen duurzaam te reizen. We dagen onze leveranciers uit om ook stappen te zetten om klimaatneutraal te worden. Bijvoorbeeld in ons zorginkoopbeleid. Ook beleggen we duurzaam.   
Bekijk ook meer over VGZ op weg naar een duurzame zorgverzekeraar.
Klik op de afbeelding om alle 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties te zien

De SDG's van de VN