Vergoeding orthopedische schoenen in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor (semi-)orthopedische schoenen

Bent u 16 jaar of ouder?
Dan heeft u recht op maximaal 2 paar (semi-) orthopedische schoenen. U kunt 3 maanden na aanschaf van het eerste paar een tweede paar schoenen (wisselpaar) aanschaffen. U mag ieder paar na 18 maanden vervangen.

Bent u jonger dan 16 jaar?
Dan heeft u recht op 1 paar geschikte schoenen. U mag na 6 maanden uw paar schoenen vervangen.

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen 

Aanvullende verzekering Vergoeding van de eigen bijdrage voor sommige gemeentepakketten

Heeft u een van de volgende aanvullende verzekeringen: 

  • Den Haagpakket
  • Rotterdampakket
  • Zuid-Limburgpakket

Dan kunt u de eigen bijdrage voor (semi-)orthopedische schoenen vergoed krijgen. 


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar

Bent u 18 jaar of ouder? Dan vallen (semi-)orthopedische schoenen onder uw eigen risico. 

Bent u jonger dan 18 jaar? Dan geldt uw eigen risico niet. 

Eigen bijdrage Ja

Bent u 16 jaar of ouder?
Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 131 per paar

Bent u jonger dan 16 jaar?
Dan betaalt u een eigen bijdrage van € 65,50 per paar.

Geen eigen bijdrage voor gemeentepakketten

U kunt uw eigen bijdrage vergoed krijgen als u een van de volgende aanvullende verzekeringen heeft:

  • Den Haagpakket: vergoeding uit uw budget voor eigen bijdragen van € 500 per kalenderjaar
  • Rotterdampakket: volledige vergoeding
  • Zuid-Limburgpakket: vergoeding uit uw budget voor eigen bijdragen van € 500 per kalenderjaar
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Heeft u VGZ Ruime Keuze? 

En rekent uw zorgverlener meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf. 

Heeft u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgverlener meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf. 


Verwijzing

Voor orthopedische schoenen heeft u een verwijzing nodig van behandelend arts of podotherapeut.

Machtiging

Gaat u naar een leverancier met wie wij een contract hebben? Dan hoeft u meestal niet zelf een machtiging aan te vragen. Alleen als u uw (semi-)orthopedische schoenen wilt vervangen binnen de gebruikstermijn moet uw leverancier samen met u een machtiging bij ons aanvragen.

Gaat u naar een leverancier waarmee wij geen contract hebben? Dan is het voor uw vergoeding belangrijk dat u vooraf zelf een machtiging bij ons aanvraagt. Dit geldt voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw (semi-)orthopedische schoenen.

Leverancier zonder contract

Kiest u een leverancier waarmee wij geen contract hebben? En u heeft een VGZ Ruime Keuze? Dan krijgt u meestal een lagere vergoeding.

Een S.E.M.H.-gecertificeerd Orthopedische Schoentechnisch Bedrijf. U vindt onze gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg