Klacht melden

Heeft u een klacht over uw zorgverzekering of de dienstverlening van VGZ? Dat vinden wij erg vervelend. Laat ons telefonisch, schriftelijk of via het klachtenformulier weten wat uw klacht is. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Uw klacht telefonisch melden

Vaak is één telefoontje met onze klantenservice genoeg om uw probleem op te lossen. Bel met een van onze medewerkers via telefoonnummer 0900 - 84 90. Zij helpen u graag om een oplossing te vinden.

Online een klacht melden

Gebruik hiervoor het online klachtenformulier. Het formulier kunt u alleen voor klachten gebruiken. Overige vragen nemen wij niet in behandeling. Bekijk wat u kunt doen als u een andere vraag heeft.

Schriftelijk een klacht melden

Stuur uw brief met postzegel naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1256
5602 BG EINDHOVEN

Geef zo precies mogelijk aan wat er is gebeurd:

  • Waar bent u ontevreden over? Wat is volgens u de beste oplossing? 
  • Geef aan op welk telefoonnummer wij u het best kunnen bereiken.

Iemand anders uw klacht laten melden 

U kunt iemand anders uw klacht of verzoek om heroverweging laten indienen. Hiervoor hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Pas daarna kunnen wij uw klacht of verzoek in behandeling nemen.

Onze reactie volgt binnen 14 dagen

Zodra wij uw klacht of verzoek online of per post hebben ontvangen, nemen we binnen 14 dagen contact met u op. Lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is? Dan laten wij u weten wanneer u wél een reactie van ons krijgt.

Niet tevreden met onze reactie?

Bent u niet tevreden met onze reactie? Of heeft u niet binnen 30 dagen een reactie ontvangen? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Onder de SKGZ vallen de Ombudsman en de Geschillencommissie. In de meeste gevallen probeert de Ombudsman te bemiddelen. Kan het probleem niet door bemiddelen worden opgelost? Dan neemt de Geschillencommissie de zaak in behandeling. De Geschillencommissie brengt vervolgens een advies uit. Dit advies is bindend voor beide partijen. U kunt het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter.

Ontevreden over uw zorgverlener
Bent u niet tevreden over een behandeling van bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of specialist in het ziekenhuis?