Klacht of verzoek om heroverweging

Hebt u een klacht over uw zorgverzekering of de dienstverlening van VGZ? Of bent u het niet eens met onze beslissing over uw aanvraag en wilt u dat wij deze heroverwegen?

Uw klacht melden

Vaak is één telefoontje met onze klantenservice genoeg om uw probleem op te lossen. Maar er zijn ook klachten waarbij meer onderzoek nodig is. In die gevallen kunt u terecht bij de afdeling Klachtenmanagement. Dit kan online of schriftelijk.

Online een klacht melden

Gebruik hiervoor het online klachtenformulier. Het formulier kunt u alleen voor klachten gebruiken. Overige vragen nemen wij niet in behandeling. Bekijk wat u kunt doen als u een andere vraag hebt. 

Schriftelijk een klacht melden

Stuur uw brief met postzegel naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1256
5602 BG EINDHOVEN

  • Geef zo precies mogelijk aan wat er is gebeurd: Waar bent u ontevreden over? Wat is volgens u de beste oplossing?
  • Geef aan op welk telefoonnummer wij u het best kunnen bereiken.
  • Stuur kopieën van alle belangrijke papieren mee. Bewaar de originele stukken, deze hebt u vaak zelf nog nodig.

Iemand anders uw klacht laten melden

U kunt iemand anders uw klacht of verzoek om heroverweging laten indienen. Hiervoor hebben wij wel uw schriftelijke toestemming nodig. Pas daarna kunnen wij uw klacht of verzoek in behandeling nemen.

Onze reactie

Zodra wij uw klacht of verzoek online of per post hebben ontvangen, nemen we binnen 14 dagen contact met u op. Lukt dat niet, omdat bijvoorbeeld verder onderzoek nodig is? Dan laten wij u weten wanneer u wél een reactie van ons krijgt.

Niet tevreden met onze reactie?

Bent u niet tevreden met onze reactie? Of hebt u niet binnen 30 dagen een reactie ontvangen? Dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Onder de SKGZ vallen de Ombudsman en de Geschillencommissie. In de meeste gevallen probeert de Ombudsman te bemiddelen. Kan het probleem niet door bemiddelen worden opgelost? Dan neemt de Geschillencommissie de zaak in behandeling. De Geschillencommissie brengt vervolgens een advies uit. Dit advies is bindend voor beide partijen. U kunt het probleem ook voorleggen aan de burgerlijke rechter, zelfs nadat de Geschillencommissie al een bindend advies heeft uitgebracht.


Klacht over uw zorgaanbieder

​Bent u niet tevreden over een behandeling van bijvoorbeeld uw huisarts, fysiotherapeut of specialist in het ziekenhuis?

Denk met ons mee

Wilt u meedenken over het verbeteren van onze (online) dienstverlening? Meld u dan aan voor het VGZ internetpanel!

Met hart voor zinnige zorg