Uw premiefactuur

Heeft u vragen over de rekening voor uw premie, ook wel premiefactuur genoemd? We hebben de belangrijkste informatie voor u op een rij gezet. 

Uitleg over uw premiefactuur

Hieronder leest u uit welke onderdelen uw factuur kan bestaan. Per onderdeel vindt u een korte uitleg.

  • U betaalt premie voor uw basisverzekering. Heeft u ook aanvullende verzekeringen? Dan betaalt u ook hier premie voor. Op de factuur ziet u hoe uw premie is opgebouwd. Betaalt u via automatische incasso? Dan krijgt u alleen een premiefactuur als u iets verandert aan uw verzekering. En als dit invloed heeft op de hoogte van uw premie.

  • Is uw premiebedrag hoger of lager dan u verwacht? Dit kan te maken hebben met een wijziging op uw polis. Bekijk uw oude en uw nieuwe polis om te zien wat er is gewijzigd. Ook vindt u meer informatie in Mijn VGZ of de VGZ app.
  • Heeft u recht op een teruggave omdat u bijvoorbeeld iets gewijzigd heeft? En staat er nog een premiebedrag open? Dan verrekenen wij eerst deze bedragen met elkaar. Dit ziet u terug op uw premiefactuur. Blijft er na verrekening nog een bedrag over? Dan ontvangt u dat resterende bedrag van ons op uw rekening.
  • Onder het kopje totaalbedrag ziet u wat u moet betalen of wat u van ons ontvangt. Het bedrag dat u van ons ontvangt, herkent u aan het minteken voor het bedrag. U ontvangt dit bedrag op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. In Mijn VGZ of de VGZ app ziet u welk rekeningnummer bij ons bekend is. Daar kunt u ook uw rekeningnummer wijzigen.

Veelgestelde vragen premiefactuur

  • Daar kunnen meerdere oorzaken voor zijn:

    • U heeft een kind meeverzekerd dat in de afgelopen periode 18 jaar is geworden. Vanaf dat moment betaalt u ook premie voor uw kind. U heeft ongeveer een maand voor de verjaardag van uw kind een bericht van deze wijziging gehad. Daarnaast hebben we u een nieuw polisblad gestuurd. U ontvangt geen premiefactuur.
    • Bij een premiebetaling in het verleden is iets misgegaan. Hierdoor staat er nog een premiebedrag open. Dit bedrag is opgeteld bij het premiebedrag voor deze periode. U vindt dit terug op de premiefactuur. Heeft u deze niet ontvangen? Dan is er iets fout gegaan bij het aanmaken of verzenden van de factuur. Neem in dat geval contact met ons op.
  • Wilt u een betaling zelf naar ons overmaken? Ons IBAN-nummer is NL91 INGB 0003 0000 47 VGZ Zorgverzekeraar N.V. 

Manier van betalen heeft u zelf in de hand

Bij ons bepaalt u zelf hoe u uw premie en zorgkosten betaalt. Uw voorkeur past u eenvoudig zelf aan in Mijn VGZ of de VGZ app.

Komt betalen even niet uit?

Soms komt een rekening op een verkeerd moment. Gelukkig hebben we daar meestal een oplossing voor. Zo kunt u in de meeste gevallen een betalingsregeling bij ons afsluiten.