Rekening van de tandarts

Bent u bij de tandarts geweest? Dan ontvangt u hiervoor soms een rekening van de tandarts zelf. Is het voor u niet helemaal duidelijk waarom? Wij leggen u graag uit hoe het zit met uw tandartsrekening.

Snel naar:


Klopt het dat ik de rekening rechtstreeks van de tandarts krijg?

Ja, als niet alle kosten van uw behandeling worden vergoed door ons krijgt u hiervoor rechtstreeks een rekening van uw tandarts. Of van het facturatiebedrijf waarmee uw tandarts samenwerkt. Dus zo:

Tandartsrekening VGZ
Tandartsrekening VGZ

Toelichting stappen:

 1. U bezoekt de tandarts.
 2. De tandarts maakt de rekening op. Of het facturatiebedrijf waarmee de tandarts samenwerkt doet dit, zoals Fa-med of Infomedics.
 3. Voor de kosten die vergoed worden gaat de rekening naar VGZ. VGZ betaalt deze kosten aan de tandarts.
 4. Worden er kosten niet vergoed? Dan ontvangt u voor dit niet-verzekerde deel rechtstreeks een rekening van uw tandarts of het facturatiebedrijf. U betaalt het bedrag aan uw tandarts of het facturatiebedrijf. Worden alle kosten vergoed? Dan ontvangt u geen tandartsrekening.

Waarom krijg ik een tandartsrekening voor (een deel van) de kosten?

Dat kan zijn omdat:

 • u geen aanvullende tandverzekering hebt
 • uw budget voor tandzorg al helemaal is gebruikt
 • uw behandeling niet (helemaal) wordt vergoed vanuit uw verzekering
 • uw tandarts of het facturatiebedrijf de kosten die vergoed worden niet eerst bij ons declareert, maar u de volledige rekening stuurt. U kunt deze tandartsrekening dan betalen en daarna bij ons declareren.

Hoe weet ik welke behandelingen worden vergoed?

Tip! In Mijn VGZ ziet u uw resterende budget voor tandzorg. Zo weet u altijd hoeveel u nog vergoed krijgt.

Inloggen Mijn VGZ

Waarom krijg ik geen tandartsrekening voor mijn kind (tot 18 jaar)?

Tandzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt bijna altijd vergoed uit de basisverzekering. De rekening gaat direct naar ons en wij vergoeden deze kosten volledig. U ontvangt daarom geen tandartsrekening. Dus zo:

Tandartsrekening kinderen
Tandartsrekening kinderen

Toelichting stappen:

 1. Uw kind bezoekt de tandarts.
 2. De tandarts maakt de rekening op. Of het facturatiebedrijf waarmee de tandarts samenwerkt doet dit, zoals Fa-med of Infomedics.
 3. De rekening gaat naar VGZ. VGZ betaalt de tandarts.

Kan ik een betalingsregeling afsluiten voor mijn tandartsrekening?

U kunt voor de rekening van uw tandarts meestal wel een betalingsregeling afsluiten. Neem hiervoor contact op met uw tandarts of het facturatiebedrijf waarvan u de rekening hebt ontvangen.

Hebt u van ons een zorgkostenfactuur ontvangen? En wilt u hiervoor een betalingsregeling afsluiten? Dan is dat ook vaak mogelijk. Lees meer over betalingsregelingen.

Waar zie ik alle declaraties van mijn tandarts bij VGZ?

U vindt de declaratie van uw tandarts altijd in Mijn VGZ. Hier ziet u wat wij wel of niet vergoed hebben.

Veelgestelde vragen

Nee, ook uw mondhygiënist of orthodontist stuurt u rechtstreeks de rekening voor de kosten die wij niet vergoeden. Dit kan ook via een facturatiebedrijf gebeuren.

Vergoeden wij alle kosten? Dan ontvangt u geen rekening. U ziet de declaratie van uw mondhygiënist of orthodontist wel altijd in Mijn VGZ.

Dat kan om 2 redenen zijn:

 • Een klein aantal tandartsen werkt dit jaar nog volgens de 'oude' manier. Zij sturen de gehele rekening naar VGZ. Wij betalen de tandarts en sturen u een zorgkostenfactuur voor kosten die niet uit uw verzekering vergoed worden.
 • Krijgt u bijzondere tandheelkunde of orthodontie uit de basisverzekering? Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening naar VGZ. Wij sturen u daarna een zorgkostenfactuur voor het eigen risico en/of de eigen bijdrage.

U krijgt de tandartsrekening zo vaak sneller én u kunt deze beter beoordelen: is het juiste in rekening gebracht? In de oude situatie ging de rekening altijd rechtstreeks naar ons. Hierdoor zag u de rekening vaak niet maar moest u wel via een zorgkostenfactuur aan ons (terug)betalen.

Met hart voor zinnige zorg