Vergoeding overgangszorg 2019

De overgang is voor iedere vrouw anders. Tijdens de overgang komen er hormonen vrij, maar niet altijd evenveel. Juist deze wisselingen kunnen klachten veroorzaken. Bijvoorbeeld dat u ’s nachts meer zweet, het afwisselend warm en koud hebt (opvliegers) of slaapproblemen hebt.

In de aanvullende verzekeringen van VGZ hebt u een ruime vergoeding voor preventie. Dit budget kunt u gebruiken wanneer u meer wilt weten over de overgang en wat u kunt doen bij overgangsklachten.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor deze zorg.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt uw budget voor preventie onder andere gebruiken voor zorg door een gespecialiseerd verpleegkundige. Het gaat om voorlichting, advies en begeleiding bij overgangsklachten. U krijgt hiervoor een vergoeding tot u het maximum van uw budget voor preventie hebt bereikt. Bekijk uw vergoeding: 

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 200 per kalenderjaar (budget preventie)
Aanvullend Beter  € 400 per kalenderjaar (budget preventie)
Aanvullend Best € 500 per kalenderjaar (budget preventie)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
€ 750 per kalenderjaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed € 400 per jaar (budget preventie)
VGZ Werkt Beter € 600 per jaar (budget preventie)
VGZ Werkt Best € 700 per jaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 400 per kalenderjaar (budget preventie)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 500 per kalenderjaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Maximaal 4 consulten, maximaal € 40 per consult, voor de hele looptijd van de verzekering
GemeentePakket Compleet Maximaal 4 consulten, maximaal € 40 per consult, voor de hele looptijd van de verzekering
Zuid-Limburgpakket Maximaal 9 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
Den Haagpakket Maximaal 9 consulten voor de hele looptijd van de verzekering
Rotterdampakket Compact Een budget van € 200 voor alle preventie samen, waaronder zorg voor vrouwen in de overgang.
Rotterdampakket Een budget van € 400 voor alle preventie samen, waaronder zorg voor vrouwen in de overgang.

Extra informatie

Een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in advies over vrouwen en hormonen. U vindt deze gespecialiseerde verpleegkundige via de websites Care for women en Overgangsconsulenten.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg