Vergoeding hoortoestel in 2018


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor een hoortoestel en andere hoorhulpmiddelen

Als uw gehoorverlies minimaal 35 dB is, krijgt u een vergoeding voor een hoortoestel inclusief batterijen. Een aantal hoorhulpmiddelen krijgt u in bruikleen. Voor solo-apparatuur, ringleiding, infrarood apparatuur en FM-apparatuur gelden specifieke afspraken. In het Reglement hulpmiddelen leest u hier meer over.          

Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit uw budget voor hulpmiddelen

Vanuit de meeste aanvullende verzekeringen krijgt u budget voor hulpmiddelen. U kunt dit budget onder andere gebruiken voor de eigen bijdrage van uw hoortoestel of andere audiologische hulpmiddelen. Denk aan toebehoren en accessoires voor hoortoestellen (vervangende batterijen, accu’s, opladers, afstandsbediening).           


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar voor zorg vanuit de basisverzekering
Eigen bijdrage Ja

U betaalt een eigen bijdrage van 25% als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.           

Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?        

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.       

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.       


Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Hieronder ziet u uw budget voor hulpmiddelen. U krijgt een vergoeding tot u het maximum van dit budget hebt bereikt.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Aanvullende verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 350 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullende verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Eigen bijdrage vergoed tot € 300
GemeentePakket Compleet Eigen bijdrage vergoed tot € 300
Zuid-Limburgpakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)
Den Haagpakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)
Rotterdampakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)

Rekenvoorbeeld bij VGZ Ruime Keuze

Stel u koopt één hoortoestel van € 830.

Zorgaanbieder met contract

De basisverzekering vergoedt 75% van het hoortoestel (100% - 25% eigen bijdrage). 75% van € 830 is € 622. Dit bedrag krijgt u dus vergoed. Als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt die onder het eigen risico vallen, moet u van deze € 622 eerst € 385 (eigen risico 2018) zelf betalen. De overige € 237 krijgt u vergoed.

Zorgaanbieder zonder contract

Van het hoortoestel vergoeden we maximaal 75% (100% minus 25% eigen bijdrage) van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dat wil zeggen € 427,50. Als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt die onder het eigen risico vallen, moet u van deze € 427,50 eerst € 385 (eigen risico 2018) zelf betalen. De overige € 42,50 krijgt u vergoed.

Waar kunt u terecht?

Voor een hoortoestel moet u naar een StAr-geregistreerd audicien met keurmerk ‘De Audicien’ en CvC-gecertificeerd of een SEMH-erkende audicien. Als het nodig is, verwijst de triage-audicien u door naar een audiologisch centrum.

Hoe lang kunt u uw hoortoestel gebruiken?

U kunt uw hoortoestel minimaal 5 jaar gebruiken. Heeft uw audicien een contract met ons? Dan hebt u 5 jaar een adequaat functionerend hoortoestel, inclusief alle oorstukjes of tubes en tips, nazorg en reparaties.

Vervanging binnen 5 jaar

Moet uw hoortoestel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan hebt u een aanvraag en motivatie nodig van het audiologisch centrum.

Welk hoortoestel hebt u nodig?

Uw audicien bekijkt welk gehoorapparaat of ander hoorhulpmiddel u nodig hebt. Eerst kijkt hij in welke 'categorie' u valt. Er zijn vijf categorieën. In iedere categorie hebt u voldoende keuze uit vergelijkbare hoortoestellen. Alle audiciens werken op dezelfde manier, zodat u het beste gehoorapparaat of hoorhulpmiddel krijgt. Dit doen zij volgens het landelijk ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg.

Hebt u tinnitusklachten (oorsuizen)? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

Updates en Upgrades

Voor updates mogen géén kosten in rekening gebracht worden en upgrades zijn niet toegestaan.

Extra informatie

Verwijzing

Bent u 18 jaar of ouder en hebt u een hoortoestel, (bi)cros-zender of een tinnitusmaskeerder nodig die niet in de database is opgenomen? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

In andere gevallen hebt u geen verwijzing nodig als u naar een gecontracteerde audicien gaat. Gaat u naar een niet-gecontracteerde audicien? Dan hebt u een verwijzing nodig van een huisarts, KNO-arts of audiologisch centrum.

Verzekerden jonger dan 18 jaar hebben een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

U vindt alle (triage-) audiciens en audiologische centra waarmee wij een contract hebben in Vergelijk en Kies

Machtiging aanvragen

Gaat u naar een audicien waarmee wij wel een contract hebben? Dan hoeft u meestal niet zelf een machtiging aan te vragen. Alleen in specifieke gevallen zal het audiologisch centrum samen met u een machtiging aanvragen bij ons. Ook voor reparatie of vervanging kunt u bij de gecontracteerde audicien terecht.

Gaat u naar een audicien waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf wel zelf een machtiging aanvragen bij VGZ voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw hoortoestel. Let wel, als u kiest voor een audicien waarmee wij geen contract hebben en u hebt een VGZ Ruime Keuze, dan kan uw vergoeding aanzienlijk lager zijn.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg