Vergoeding hoortoestel in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor een hoortoestel en andere hoorhulpmiddelen

Als uw gehoorverlies minimaal 35 dB is, krijgt u een vergoeding voor een hoortoestel inclusief batterijen. Een aantal hoorhulpmiddelen krijgt u in bruikleen. Voor solo-apparatuur, ringleiding, infrarood apparatuur en FM-apparatuur gelden specifieke afspraken. In het Reglement hulpmiddelen leest u hier meer over.       

Let op: u hebt voor sommige hulpmiddelen een machtiging nodig. Anders krijgt u geen vergoeding.

Machtiging aanvragen       

Aanvullende verzekering Vergoeding voor de eigen bijdrage en accessoires

Vanuit de meeste aanvullende verzekeringen krijgt u budget voor hulpmiddelen. U kunt dit budget onder andere gebruiken voor de eigen bijdrage van uw hoortoestel of andere audiologische hulpmiddelen. Denk aan toebehoren en accessoires voor hoortoestellen (vervangende batterijen, accu’s, opladers, afstandsbediening).       


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar
Eigen bijdrage Ja

U betaalt een eigen bijdrage van 25% als u 18 jaar of ouder bent. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betaalt u geen eigen bijdrage.       

Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Gaat u voor uw hoortoestel naar een zorgverlener die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u vaak een lagere vergoeding. Hoe hoog deze vergoeding is, leest u in de Lijst maximale vergoedingen (2019 volgt). 


Vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering

Hieronder ziet u uw budget voor hulpmiddelen. U krijgt een vergoeding tot u het maximum van dit budget hebt bereikt.

Aanvullende verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
VGZ Werkt Best € 500 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullende verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid € 250 per jaar (budget hulpmiddelen)
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 350 per jaar (budget hulpmiddelen)
Aanvullende verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Eigen bijdrage vergoed tot € 300
GemeentePakket Compleet Eigen bijdrage vergoed tot € 300
Zuid-Limburgpakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)
Den Haagpakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)
Rotterdampakket Compact Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)
Rotterdampakket Eigen bijdrage vergoed tot € 375
(bij een compleet Specsavers hoorzorgpakket)

Waar kunt u terecht?

U krijgt een vergoeding bij:

  • StAr-geregistreerd audiciens met keurmerk ‘De Audicien’ en CvC-certificering
  • SEMH-erkende audicien

Uw audicien beoordeelt of u een verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum nodig heeft.

Hoe lang kunt u uw hoortoestel gebruiken?

U kunt uw hoortoestel minimaal 5 jaar gebruiken. Heeft uw audicien een contract met ons? Dan hebt u 5 jaar een adequaat functionerend hoortoestel, inclusief alle oorstukjes of tubes en tips, nazorg en reparaties.

Vervanging binnen 5 jaar

Moet uw hoortoestel binnen 5 jaar vervangen worden? Dan hebt u een aanvraag en motivatie nodig van het audiologisch centrum.

Welk hoortoestel hebt u nodig?

Uw audicien bekijkt welk gehoorapparaat of ander hoorhulpmiddel u nodig hebt. Eerst kijkt hij in welke 'categorie' u valt. Er zijn vijf categorieën. In iedere categorie hebt u voldoende keuze uit vergelijkbare hoortoestellen. Alle audiciens werken op dezelfde manier, zodat u het beste gehoorapparaat of hoorhulpmiddel krijgt. Dit doen zij volgens het landelijk ZN-keuzeprotocol Auditieve Zorg.

Hebt u tinnitusklachten (oorsuizen)? Dan hebt u een verwijzing nodig van een audiologisch centrum.

Updates en Upgrades

Voor updates mogen géén kosten in rekening gebracht worden en upgrades zijn niet toegestaan.

Extra informatie

Verwijzing

Uw audicien beoordeelt of u een verwijzing van een KNO-arts of audiologisch centrum nodig heeft.

Machtiging aanvragen

Gaat u naar een audicien waarmee wij wel een contract hebben? Dan hoeft u meestal niet zelf een machtiging aan te vragen. Alleen in specifieke gevallen zal het audiologisch centrum samen met u een machtiging aanvragen bij ons. Ook voor reparatie of vervanging kunt u bij de gecontracteerde audicien terecht.

Gaat u naar een audicien waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u vooraf wel zelf een machtiging aanvragen bij VGZ voor de aanschaf, vervanging of reparatie van uw hoortoestel. Let wel, als u kiest voor een audicien waarmee wij geen contract hebben en u hebt een VGZ Ruime Keuze, dan kan uw vergoeding aanzienlijk lager zijn.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg