Vergoeding ergotherapie 2019

Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor 10 uur ergotherapie. Voorwaarde is dat u de ergotherapie uw zelfzorg en zelfredzaamheid bevordert of herstelt. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan kunt u hieruit nog maximaal 7 uur per jaar vergoed krijgen. 

Vergoeding ergotherapie vanuit de basisverzekering


Maximaal 10 behandeluren ergotherapie per jaar. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:
Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding ergotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen

Hebt u een aanvullende verzekering? Dan hebt u vanaf de 11e behandeling, afhankelijk van de aanvullende verzekering die u hebt, recht op een aantal uren ergotherapie.

Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed Maximaal 3 uur per kalenderjaar
Aanvullend Beter Maximaal 5 uur per kalenderjaar 
Aanvullend Best Maximaal 7 uur per kalenderjaar
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Maximaal 7 uur per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding 
VGZ Werkt Goed Maximaal 3 uur per kalenderjaar
VGZ Werkt Beter Maximaal 5 uur per kalenderjaar 
VGZ Werkt Best Maximaal 7 uur per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Maximaal 3 uur per kalenderjaar
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Maximaal 3 uur per kalenderjaar
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Maximaal 5 uur per kalenderjaar
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Maximaal 7 uur per kalenderjaar


Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Maximaal 3 uur per kalenderjaar
GemeentePakket Compleet Maximaal 7 uur per kalenderjaar
Zuid-Limburgpakket Maximaal 7 uur per kalenderjaar
Den Haagpakket Maximaal 7 uur per kalenderjaar
Rotterdampakket Compact Maximaal 3 uur per kalenderjaar
Rotterdampakket Maximaal 5 uur per kalenderjaar

Ergotherapie bij Parkinson

Hebt u ergotherapie nodig voor de behandeling van de Ziekte van Parkinson? Wij sluiten alleen en contract met gespecialiseerde zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering.

Basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dan krijgt u maximaal 10 behandeluren ergotherapie per kalenderjaar vergoed. Hebt u meer behandeluren nodig, dan betaalt u deze uren zelf.

Niet-gecontracteerde ergotherapeut

Wilt u naar een ergotherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding en betaalt u een deel van de nota zelf.  U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

U kunt zich laten behandelen door een ergotherapeut. Met de Zorgzoeker vindt u alle ergotherapeuten bij u in de buurt. En ziet u ook met welke therapeuten wij een contract hebben.

Waar mag de zorg verleend worden?

U mag deze behandelingen krijgen in de praktijkruimte van uw ergotherapeut of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U mag ook thuis worden behandeld als uw therapeut dit medisch noodzakelijk vindt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor ergotherapie?

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg