Waarom moet ik zelf iets betalen?

Eigen risico en eigen bijdrage

Hebt u een rekening gekregen? Dan kan het zijn dat u zelf een deel moet betalen.
Dat is in 4 gevallen.

Wat moet ik zelf betalen?

Zorg wordt niet vergoed

Uw verzekeringspakket heeft geen vergoeding voor uw zorgkosten.

Bekijk de vergoeding per zorgsoort
Wat moet ik zelf betalen?

Eigen risico

U betaalt de eerste € 385 voor zorg uit de basisverzekering zelf.

Lees hieronder meer
Wat moet ik zelf betalen?

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, geneesmiddelen en hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

Lees hieronder meer
Wat moet ik zelf betalen?

Zorgaanbieder zonder contract

Bij een zorgaanbieder zonder contract betaalt u een deel zelf.

Lees hieronder meer

Zelf regelen


Bekijk de stand van uw eigen risicoBetalingsregeling aanvragen

U kunt uw facturen gespreid betalen via een betalingsregeling.
Lees meer over een betalingsregeling aanvragen

Wat is eigen risico?  

Eigen risico betekent dat u de eerste € 385 voor zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. De overheid bepaalt elk jaar hoe hoog het eigen risico is.

Voor welke zorg geldt uw eigen risico?

Het eigen risico geldt voor bijna alle zorg die in uw basisverzekering zit. Zoals uw bezoek aan een specialist in het ziekenhuis, bloed- en laboratoriumonderzoek of spoedeisende hulp.

Vrijwillig eigen risico

U kunt uw eigen risico verhogen tot maximaal € 885. Dit heet een vrijwillig eigen risico. U betaalt dan een groter deel van uw zorgkosten zelf. Maar u betaalt minder premie.

U betaalt géén eigen risico voor:

 • zorg voor kinderen tot 18 jaar
 • zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
 • huisartsenzorg
 • multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
 • verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
 • kraamzorg
 • voorkeursgeneesmiddelen
 • voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
 • het stoppen-met-rokenprogramma
 • hulpmiddelen die u in bruikleen hebt
 • verpleging en verzorging
 • vervoer van een donor
 • nacontroles van een nier- of leverdonor

Wat is een eigen bijdrage?

Soms betaalt u voor zorg, geneesmiddelen of hulpmiddelen een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog de bijdrage is. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering.

Krijgt u zorg uit de basisverzekering?

Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage. En voor het resterende bedrag geldt uw eigen risico.

Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage?

 • sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel en een pruik
 • bepaalde geneesmiddelen
 • zittend ziekenvervoer
 • bevalling en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld eigen risico Sabine

Susanne

Zij heeft een eigen risico van € 585. (€ 385 verplicht, € 200 vrijwillig)

En ze heeft logopedie nodig die wordt vergoed uit de basisverzekering. Kosten: € 400. Voor logopedie geldt geen eigen bijdrage.

Eigen bijdrage: € 0
Susanne betaalt eigen risico: € 400
VGZ betaalt: € 0 

Resterend eigen risico: € 185 (€ 585 - € 400)

Krijgt Susanne dit jaar nog een keer zorg uit de basisverzekering? Dan betaalt ze eerst nog € 185 eigen risico en eventueel een eigen bijdrage. Daarna betaalt VGZ de zorgkosten.

Joris

Hij heeft alleen een verplicht eigen risico van € 385. 

En hij heeft een kunstgebit nodig. Kosten: € 1.200. De eigen bijdrage voor een kunstgebit is 25%.

Joris betaalt eigen bijdrage: € 300
Joris betaalt eigen risico: € 385 
VGZ betaalt: € 515 

Resterend eigen risico: € 0

Joris heeft zijn volledige eigen risico betaald. Dus voor de rest van het jaar 2018 betaalt hij geen eigen risico meer. Heeft hij later in het jaar bijvoorbeeld een gehoorapparaat nodig? Dan kan het zijn dat hij hiervoor wel weer een eigen bijdrage betaalt.

Rekenvoorbeeld eigen bijdrage

Zorgaanbieder zonder contract

U kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgaanbieder u gaat. Maar het kan voor uw vergoeding uitmaken of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft. Als uw zorgaanbieder geen contract heeft, betaalt u soms een deel zelf.

Bekijk per zorgsoort wat u vergoed krijgt
Bekijk of uw zorgaanbieder een contract met ons heeft

Veelgestelde vragen

De overheid bepaalt dit. Dit doet zij om mensen bewuster maken van de kosten voor zorg. Door verzekerden zelf een deel van de kosten te laten betalen, kan de premie voor de zorgverzekering lager blijven.

Zoek uw behandeling in het vergoedingenoverzicht. Dan leest u wat u vergoed krijgt. En of hiervoor uw eigen risico of een eigen bijdrage geldt.

 

Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2017 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2017. En als u in 2018 een behandeling hebt gehad, betaalt u het eigen risico van 2018. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na bepaald aantal dagen dat door de NZa is bepaald. Voor de meeste ziekenhuiszorg is dit 120 dagen, voor operaties 42 dagen en voor geestelijke gezondheidszorg 365 dagen. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgaanbieder navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

Voorbeeld 1

In november 2017 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2018 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2017 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2018.

Voorbeeld 2

In november 2016 onderging u een operatie. De DBC mag na de operatie nog maximaal 42 dagen doorlopen en sluit dus in januari 2018. In maart moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2017. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2018.

Dit is afhankelijk van 3 dingen:

 • Hoeveel vrijwillig eigen risico u hebt
 • Hoeveel eigen risico u dit jaar al gebruikt hebt
 • De kosten van uw behandeling

Onze zorgadviseurs kunnen voor u zien hoe duur een bepaalde behandeling is. Gaat u voor een behandeling naar het ziekenhuis? Dan kunt u de kosten voor uw behandeling ook opzoeken in de tarievenzoeker. Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico is? Kijk dan in Mijn VGZ of in de VGZ Zorg app.

 

Nee, voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij een contract hebben?
Dan stuurt de zorgaanbieder de rekening direct naar VGZ. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

 

Bent u bij een zorgaanbieder geweest waarmee wij geen contract hebben?
Dan stuurt uw zorgaanbieder de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij VGZ en hebt u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

 

 

Zodra wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen. Wij bekijken dan of u nog een bedrag moet betalen. Zo ja, dan ontvangt u een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis lang met het versturen van de rekening. Dit kan wel een jaar duren. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (DBC) is gestart.

Wat is een DBC?
Een DBC is een pakketje met alle kosten van uw behandeling. 

Bekijk de video met uitleg over een DBC

Met hart voor zinnige zorg