Waarom moet ik zelf iets betalen?

Bent u naar een zorgverlener geweest? Dan kan het zijn dat u een deel van de rekening zelf betaalt.

Er zijn 4 redenen waarom u zelf iets betaalt

Stap 1

Zorg niet vergoed

Uw verzekeringspakket heeft geen vergoeding voor uw zorgkosten.

VGZ stap 2

Eigen risico

U betaalt de eerste € 385 voor zorg uit de basisverzekering zelf.

VGZ stap 3

Eigen bijdrage

Voor sommige zorg, medicijnen en hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.

VGZ stap 4

Zorgverlener zonder contract

Bij een zorgverlener zonder contract betaalt u een deel zelf.

Eigen risico

Eigen risico betekent dat u de eerste € 385 voor zorg uit de basisverzekering zelf betaalt. Pas daarna krijgt u een vergoeding voor uw zorgkosten.

 • Wel of geen eigen risico?

  U betaalt eigen risico voor bijna alle zorg in uw basisverzekering

  Zoals uw bezoek aan het ziekenhuis, bloedonderzoek of spoedeisende hulp.

  € 385 tot € 885 eigen risico

  De overheid beslist hoe hoog het verplicht eigen risico is: € 385. U kunt zelf ieder jaar uw eigen risico verhogen tot € 885. Dit heet een vrijwillig eigen risico. U betaalt dan een groter deel van uw zorgkosten zelf. Maar u betaalt minder premie.

  U betaalt géén eigen risico voor:

  • Zorg vanuit uw aanvullende verzekering of tandartsverzekering
  • Huisartsenzorg
  • Verloskundige zorg door een huisarts, verloskundige of gynaecoloog
  • Kraamzorg 
  • Voorkeursgeneesmiddelen (u betaalt wel de terhandstellingskosten van de apotheek)
  • Verpleging en verzorging
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Voorkeursdrinkvoeding (voorkeursproducten)
  • Het stoppen-met-rokenprogramma
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Multidisciplinaire zorg (ketenzorg)
  • Vervoer van een donor
  • Nacontroles van een nier- of leverdonor

Eigen bijdrage

Soms betaalt u voor zorg, medicijnen of hulpmiddelen een eigen bijdrage. De overheid bepaalt voor welke zorg een eigen bijdrage geldt. En hoe hoog de bijdrage is. Dit kan voor zorg uit de basisverzekering zijn, maar ook voor zorg uit de aanvullende verzekering.

 • Wel of geen eigen bijdrage? 

  Krijgt u zorg uit de basisverzekering?

  Dan betaalt u soms dus eerst een eigen bijdrage. En voor het resterende bedrag geldt uw eigen risico.

  Voor welke zorg betaalt u een eigen bijdrage?

  • Sommige hulpmiddelen, zoals een hoortoestel en een pruik
  • Bepaalde geneesmiddelen
  • Zittend ziekenvervoer
  • Bevalling en kraamzorg
  • Bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
  • Gebitsprotheses

Zorgverlener zonder contract

U kunt altijd zelf kiezen naar welke zorgverlener u gaat. Maar het kan voor uw vergoeding uitmaken of uw zorgverlener een contract met ons heeft. Als uw zorgverlener geen contract heeft, betaalt u soms een deel zelf.

Veelgestelde vragen

 • Waarom betaal ik eigen risico en een eigen bijdrage?
  De overheid bepaalt dit. Dit doet zij om mensen bewuster maken van de kosten voor zorg. Door verzekerden zelf een deel van de kosten te laten betalen, kan de premie voor de zorgverzekering lager blijven.
 • Hoe weet ik of ik eigen risico of een eigen bijdrage moet betalen voor de zorg die ik nodig heb?
  Zoek uw behandeling in het vergoedingenoverzicht. Dan leest u wat u vergoed krijgt. En of hiervoor uw eigen risico of een eigen bijdrage geldt.
 • Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?
  Voor de meeste zorg geldt het eigen risico van het jaar waarin uw behandeling plaatsvindt. Dus als u in december 2018 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2018. En als u in 2019 een behandeling heeft gehad, betaalt u het eigen risico van 2019. Dit geldt bijvoorbeeld voor fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en diëtetiek.

  Voor ziekenhuiszorg werkt dat anders. Ziekenhuizen rekenen nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Een DBC eindigt als uw behandeling klaar is of na maximaal 120 dagen. Dit aantal is door de NZa bepaald. Gaat uw behandeling na deze periode nog verder? Dan start er een vervolg-DBC. U kunt bij uw zorgverlener navragen wanneer een vervolg-DBC wordt gestart.

  Voorbeeld 1

  In november 2018 bezocht u een medisch specialist. Op dat moment start de DBC. In januari 2019 wordt u geopereerd. U betaalt alleen over 2018 eigen risico, omdat de DBC nog doorloopt in 2019.

  Voorbeeld 2

  In november 2018 onderging u een operatie. In juli moet u terug naar het ziekenhuis voor een nacontrole. Uw specialist start een nieuwe DBC. U betaalt eigen risico voor uw operatie in 2018. Voor de nacontrole betaalt u uw eigen risico over 2019.

 • Hoe weet ik hoeveel eigen risico ik moet betalen?
  Dit is afhankelijk van 3 dingen:
  • Hoeveel vrijwillig eigen risico u heeft
  • Hoeveel eigen risico u dit jaar al gebruikt heeft
  • De kosten van uw behandeling
  Onze zorgadviseurs kunnen voor u zien hoe duur een bepaalde behandeling is. Gaat u voor een behandeling naar het ziekenhuis? Dan kunt u de kosten voor uw behandeling ook opzoeken in de tarievenzoeker. Wilt u weten wat de stand van uw eigen risico is? Kijk dan in Mijn VGZ of in de VGZ Zorg app.
 • Moet ik voor mijn kind eigen risico betalen?
  Nee, voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico.
 • Hoe betaal ik het eigen risico aan VGZ?

  Bent u bij een zorgverlener geweest waarmee wij een contract hebben? 

  Dan stuurt de zorgverlener de rekening direct naar VGZ. U ontvangt van ons een factuur voor het eigen risico.

  Bent u bij een zorgverlener geweest waarmee wij geen contract hebben? 

  Dan stuurt uw zorgverlener de rekening naar u. Declareert u deze kosten daarna bij VGZ en heeft u recht op een vergoeding? Dan krijgt u van ons een bedrag teruggestort waar we het eigen risico van afgehaald hebben.

 • Wanneer ontvang ik de factuur voor het eigen risico?

  Zodra wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen. Wij bekijken dan of u nog een bedrag moet betalen. Zo ja, dan ontvangt u een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis lang met het versturen van de rekening. Hierdoor kan het helaas gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (DBC) is gestart.

  Wat is een DBC?

  Een DBC is een pakketje met alle kosten van uw behandeling. 

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord