Meer informatie over intensieve zorg

Heb je voor lange tijd veel en vaak intensieve zorg of ondersteuning nodig? Dan kom je misschien in aanmerking voor langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Check welke zorg bij je past

Het kan gebeuren dat je ineens onverwachts deze zorg nodig hebt. Of dat je al jaren zorg krijgt, maar dat deze zorg niet langer voldoende is. Kijk op tijd welke zorg dan bij je past. Hieronder vindt je meer informatie.

Persoonlijk advies

Onze zorgadviseurs kijken graag met je mee hoe je langdurige zorg aanvraagt.

Bel 088 - 131 16 31
Werkdagen van 09.00 tot 13.00 uur

Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of ondersteuning dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld:

  • Mensen met ernstige dementie
  • Mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
  • Mensen met een ernstige psychische stoornis

Indicatie langdurige zorg

Voor langdurige zorg heb je een indicatie nodig. Deze indicatie regel je bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Binnen 6 weken na jouw aanvraag, krijgt je van het CIZ een indicatiebesluit. Het CIZ bepaalt dan of je recht hebt op langdurige zorg of niet. Het CIZ belt jou hierover met uitleg. Je krijgt daarna het besluit ook opgestuurd.


Het zorgkantoor

Een zorgkantoor voert de langdurige zorg uit. Een zorgkantoor koopt zorg in bij zorginstellingen en verpleeghuizen. Daarnaast helpen ze mensen die langdurige zorg nodig hebben en regelen ze de zorg. Het zorgkantoor kijkt met jou welke langdurige zorg het beste past bij jouw wensen en behoeften. Dit kan zorg thuis zijn of ergens anders.

’Je wilt als gezin bij elkaar blijven en dat kan bij VerpleegThuis’

Meneer Ramadhin maakt gebruik van langdurige zorg. Met het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) heeft hij alles voor zijn zorg geregeld. Gewoon bij hem thuis, in zijn vertrouwde omgeving.


5 Soorten langdurige zorg

Langdurige zorg is er in 5 verschillende soorten. Dit kan zorg thuis zijn of in een instelling. Hieronder lees je kort de mogelijkheden.

  • De zorg die je thuis krijgt, is dezelfde als die je in een instelling krijgt. Je kiest daarvoor 1 zorgverlener met een contract bij het zorgkantoor bij jou in de buurt. Alle zorg die je nodig hebt, gaat via deze zorgverlener. De kosten betaalt het zorgkantoor direct aan de zorgverlener. Je hoeft hier dan zelf niets meer voor te doen.

  • Verschillende zorgverleners zorgen voor jouw zorg thuis. Zij hebben een contract met het zorgkantoor en ze declareren de zorgkosten voor jou. Een deel van de zorg kun je met een persoonsgebonden budget regelen.

  • Het persoonsgebonden budget is er speciaal voor jou om de zorg thuis te regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens jou uit dit budget de zorgverleners. Je kiest zelf de zorgverleners zelf en maakt afspraken met ze over wanneer ze komen en welke zorg je nodig hebt. Ook doe je de administratie zelf.

  • Je gaat wonen in een instelling waarmee het zorgkantoor een contract heeft. De kosten voor wonen en zorg betaalt het zorgkantoor rechtstreeks aan de instelling. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

  • Je woont in een instelling of een woongroep, maar kiest zelf een zorgverlener die je verzorgt of de dagbesteding die je volgt. Hiervoor maak je gebruik van een persoonsgebonden budget. De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens jou uit dit budget de zorgverleners. Je maakt zelf afspraken met zorgverleners. En je doet zelf de administratie.

Vergoedingen thuiszorg

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Heb je verpleging of verzorging aan huis nodig? Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Je betaalt hiervoor geen eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen of aankleden. Of de verzorging van een wond.

Vergoeding vanuit de gemeente

Heb je begeleiding, huishoudelijke hulp of een aanpassing van jouw woning nodig? Dan kun je dit via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij jouw gemeente aanvragen. Je betaalt hiervoor een eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de overheid

Heb je de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat je recht hebt op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze zorg wordt vergoed door de overheid. Je betaalt een eigen bijdrage.