Meer informatie over intensieve zorg

Heeft u voor lange tijd veel en vaak intensieve zorg of ondersteuning nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor langdurige zorg vanuit de Wlz.

Check welke zorg bij u past

Het kan gebeuren dat u ineens onverwachts deze zorg nodig heeft. Of dat u al jaren zorg krijgt, maar dat deze zorg niet langer voldoende is. Kijk op tijd welke zorg dan bij u past. Hieronder vindt u meer informatie.

Persoonlijk advies

Onze zorgadviseurs kijken graag met u mee hoe u de langdurige zorg aanvraagt.

Bel 088 - 131 16 31
Werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur

Wat is langdurige zorg?

Langdurige zorg is er voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg of ondersteuning dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld:

 • Mensen met ernstige dementie
 • Mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking
 • Mensen met een ernstige psychische stoornis

Indicatie langdurige zorg

Voor langdurige zorg heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie regelt u bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Binnen 6 weken na uw aanvraag krijgt u van het CIZ een indicatiebesluit. Het CIZ bepaalt dan of u recht heeft op langdurige zorg of niet. Het CIZ belt u en geeft mondeling uitleg. U krijgt daarna het besluit ook opgestuurd.


Het zorgkantoor

Een zorgkantoor voert de langdurige zorg uit. Een zorgkantoor koopt zorg in bij zorginstellingen en verpleeghuizen. Daarnaast helpen ze mensen die langdurige zorg nodig hebben en regelen ze de zorg. Het zorgkantoor kijkt met u welke langdurige zorg het beste past bij uw wensen en behoeften. Dit kan zorg thuis zijn of ergens anders.

’Je wilt als gezin bij elkaar blijven en dat kan bij VerpleegThuis’

Meneer Ramadhin maakt gebruik van langdurige zorg. Met het ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) heeft hij alles voor zijn zorg geregeld. Gewoon bij hem thuis, in zijn vertrouwde omgeving.


5 Soorten langdurige zorg

Langdurige zorg is er in 5 verschillende soorten. Dit kan zorg thuis zijn of in een instelling. Hieronder leest u kort de mogelijkheden.

 • Volledig pakket thuis (vpt)

  De zorg die u thuis krijgt, is dezelfde als die u in een instelling krijgt. U kiest daarvoor 1 zorgverlener met een contract bij het zorgkantoor bij u in de buurt. Alle zorg die u nodig heeft, gaat via deze zorgverlener. De kosten betaalt het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener. U heeft hier geen omkijken naar.

 • Modulair pakket thuis (mpt)

  Verschillende zorgverleners zorgen voor uw zorg thuis. Zij hebben een contract met het zorgkantoor en ze declareren de zorgkosten voor u. Een deel van de zorg kunt u met een persoonsgebonden budget regelen.

 • Persoonsgebonden budget (pgb)

  Het persoonsgebonden budget is er speciaal voor u om de zorg thuis te regelen. De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens u uit dit budget de zorgverleners. U kiest deze zorgverleners zelf, maakt afspraken met ze over wanneer ze komen en hoe de zorg eruit moet zien. En houdt de administratie bij.

 • Zorg in een instelling (met behandeling) bij een gecontracteerde zorgverlener

  U gaat wonen in een instelling waarmee het zorgkantoor een contract heeft. De kosten voor wonen en zorg betaalt het zorgkantoor rechtstreeks aan de instelling. U heeft hier geen omkijken naar.

 • Zorg in een instelling / woongroep met een persoonsgebonden budget (pgb)

  U woont in een instelling of een woongroep, maar kiest zelf een zorgverlener die u verzorgt of de dagbesteding die u volgt. Hiervoor maakt u gebruik van een persoonsgebonden budget. De Sociale Verzekeringsbank betaalt namens u uit dit budget de zorgverleners. U maakt zelf afspraken met zorgverleners en houdt zelf de administratie bij.

Vergoedingen thuiszorg

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Heeft u verpleging of verzorging aan huis nodig? Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Denk bijvoorbeeld aan hulp bij het douchen of aankleden, het aanleggen van een katheter of verzorging van een wond.

Vergoeding vanuit de gemeente

Heeft u begeleiding, huishoudelijke hulp of een aanpassing van uw woning nodig? Dan kunt u dit via de WMO bij uw gemeente aanvragen. U betaalt hiervoor een eigen bijdrage.

Vergoeding vanuit de overheid

Heeft u de hele dag zorg of toezicht nodig? Dan kan het zijn dat u recht heeft op zorg uit de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Deze zorg wordt vergoed door de overheid. U betaalt een eigen bijdrage.