(Preventieve) schuldhulpverlening

VGZ helpt bij schuldhulpverlening en -preventie 

Dat doet VGZ uiteraard direct met gemeenten en schuldhulpverleners. VGZ werkt graag samen bij preventie en verlening van betalingsachterstanden van verzekerden en de inwoners van gemeenten waar VGZ het GemeentePakket aanbiedt. Ook voor verzekerden met een individuele of andere collectieve VGZ zorgverzekering wil VGZ hulp bieden om samen met de gemeente de persoonlijke schuldenproblematiek op te lossen.

Samenwerking gemeente

VGZ heeft een drietal mogelijkheden om een samenwerking met een gemeente aan te gaan. De mogelijkheden worden bepaald door de mate van achterstand van de betreffende verzekerde/inwoner:

 • Vroegsignalering: Verzekerde met 30-100 dagen achterstand, zonder aanmelding CAK. Met behulp van BKR of het klantvolgsysteem RIS (inforing). 
 • Volledige betalingsregeling: Verzekerde met een premieachterstand van 6 maanden of meer. Inclusief aanmelding bij het CAK voor verzekerde zonder een bijstandsuitkering.
 • Uittredingsregeling voor bijstandsgerechtigde (WUB): Verzekerde met een premieachterstand van 6 maanden of meer. Inclusief aanmelding bij het CAK voor verzekerde met een bijstandsuitkering.

Samenwerking instantie schuldhulpverlener

VGZ heeft twee mogelijkheden voor een samenwerking met een instantie:

 • Minnelijk traject: Verzekerde kent een zeer problematische schuldensituatie. VGZ is bereid om mee te werken met een minnelijk schuldentraject als de schuldhulpverlener lid is van NVVK of conform de NVVK-richtlijnen werkt.
 • Instantieniveau: Een verzamelaanvraag tot samenwerking voor minimaal 10 nieuwe verzekerden/ cliĆ«nten per maand aan VGZ als schuldeiser. 

Stabilisatieovereenkomst minnelijk traject

VGZ ontvangt bij aanvang van het minnelijk schuldentraject een ondertekende stabilisatieovereenkomst. Deze stabilisatieovereenkomst is conform de NVVK-richtlijnen opgesteld, voorzien van datum van ondertekening en ondertekening door zowel de schuldhulpverlener als de verzekerde. Na ontvangst van de stabilisatieovereenkomst zorgt VGZ voor:

 • Opgave van het openstaande saldo, incl. incassopartners (excl. eventuele vorderingen van Nedasco).
 • Opschorting van de aanmelding bij het CAK voor vier maanden.
 • Stilleggen (of bevriezen) van incassomaatregelen.

Mogelijkheden bespreken met VGZ

Als gemeente of schuldhulpverleningsinstantie kunt u de wensen en situatie met VGZ bespreken. Dit kan door een e-mail sturen naar: loketgemeenten@vgz.nl. Vermeld het postcodegebied van de gemeente, relatienummer en het collectiviteitsnummer. Zodra de e-mail ontvangen is, nemen wij binnen 7 werkdagen contact met u op.

Checklist

Binnenkort kunt u hier een checklist downloaden. Deze checklist geeft een overzicht van de stappen die u als gemeente of instantie moet doorlopen om te zorgen voor een goede samenwerking met onder andere VGZ als schuldeiser.

 • Wat is vroegsignalering?
  Tijdig signaleren en onderkennen van betalingsproblemen om zo in een vroeg stadium te kunnen ingrijpen. Inwoners met een betalingsachterstand van 30 tot 100 dagen vallen in de categorie ‘vroegsignalering’. Verzekerden zijn niet aangemeld bij het CAK.
 • Waarom een vroegsignalering? 
  De gemeente sluit veelal een convenant met de deelnemende partijen, zodat vaste lasten van de betreffende inwoner op tijd gesignaleerd worden. De gemeente kan dan tijdig tot actie overgaan. Bij vroegsignalering hebben instanties de mogelijkheid om ‘achterstandslijsten’ bij de gemeente aan te leveren. Dat kan ook met hulp van BKR vindplaats van schulden of  via RIS Vroeg Eropaf. De gemeente zal de inwoner benaderen om passend hulp aan te bieden. Met als doel het voorkomen van problematische schuldlast en het voldoen van de betalingsverplichting. 
 • Wanneer wordt een verzekerde afgemeld bij het CAK?
  Zodra de gehele betalingsachterstand bij VGZ betaald is, inclusief de openstaande bedragen bij eventuele incassopartners wordt de afmelding bij het CAK door VGZ geregeld. De afmelding geldt vanaf de eerstvolgende maand na volledige betaling. 
 • Wat houdt een aanmelding bij het CAK in?
  Bij aanmelding bij het CAK betaalt de verzekerde de 'bestuursrechtelijke premie' aan het CAK. De bestuursrechtelijke premie wijzigt ieder jaar, en is hoger dan de premie die VGZ in rekening brengt. De verzekerde blijft wel bij VGZ verzekerd.
 • Wat houdt een volledige betalingsregeling in?
  Verzekerde heeft een premieachterstand van 6 maanden of meer. VGZ heeft een aanmelding bij het CAK gedaan. De verzekerde heeft de mogelijkheid om de betalingsachterstand voor het volledige openstaande bedrag op te lossen. Daarbij heeft de verzekerde de mogelijkheid om gebruik te maken van de collectieve zorgverzekering bij de gemeente (GemeentePakket).

  Over het openstaande saldo bij VGZ kan een betalingsregeling worden afgesproken van maximaal 36 termijnen met een minimum van € 25. Als ook vorderingen aan het incassobureau zijn overgedragen, wordt hiervoor ook een betalingsregeling afgesproken. Zodra er een betalingsregeling voor de gehele achterstand is afgesproken volgt een afmelding bij het CAK vanaf de eerstvolgende maand. De premie wordt dan weer betaald aan VGZ. De volledige betalingsregeling blijft van kracht zolang de termijnen van de regeling(en), de maandpremies en het eigen risico op tijd wordt betaald. Als de verzekerde niet aan de voorwaarden kan voldoen, wordt de aanmelding bij het CAK weer hervat.
   
 • Wanneer is aanmelding bij het CAK nodig?
  De aanmelding bij het CAK door VGZ gebeurt bij een premieachterstand van 6 maanden of meer.
 • Wat is de uittredingsregeling WUB?
  De WUB staat voor Werkgroep Uitstroom Bijstandsgerechtigden. Uit deze werkgroep is een verbetering van de wanbetalersregeling ontstaan. Deze ministeriële regeling is ingegaan op 12 juli 2016. De regeling biedt gemeenten mogelijkheden om bijstandsgerechtigden uit te laten stromen uit het bestuursrechtelijke premieregime. Door samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars kunnen bijstandsgerechtigden die aangemeld zijn bij het CAK terugkeren naar een normale premiebetaling bij hun zorgverzekeraar.
 • Wat betekent de uittredingsregeling voor een bijstandsgerechtigde?
  Verzekerde heeft een premieachterstand van 6 maanden of meer. VGZ heeft een aanmelding bij het CAK gedaan. De verzekerde heeft de mogelijkheid om toegelaten te worden aan de uittredingsregeling WUB. De verzekerde komt in aanmerking voor:
  • Een opschortingsjaar waarbij de betalingsachterstanden worden opgeschort, zonder afbetaling van de schuld.
  • Een regeling waarbij VGZ 3 jaar maandelijks een bedrag van €35,00 ontvangt. Na 3 jaar wordt het restant kwijtgescholden.
  Om de uitredingsregeling WUB op te starten kunt u contact opnemen met VGZ via loketgemeenten@vgz.nl
 • Wat zijn de gevolgen van de uittredingsregeling voor een bijstandsgerechtigde?
  De gevolgen voor de uittredingsregeling zijn:
  • Voorlopige afmelding bij het CAK, te bepalen door de gemeente.
  • Verplichte aanmelding voor de aanvullende verzekering: GemeentePakket Compleet + herverzekeren van het eigen risico.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord