Vergoeding verbandmiddelen

Ik gebruik verbandkleding vanwege een huidaandoening. Vergoedt u dit ook?

Verbandkleding met antibacteriële bestanddelen wordt in geval van constitutioneel eczeem niet meer vergoed vanuit de zorgverzekeringswet. Het Zorginstituut heeft vastgesteld dat er te weinig wetenschappelijk bewijs is dat deze producten effectief zijn bij deze indicatie. VGZ vergoedt bij constitutioneel eczeem daarom alleen verbandkleding zonder antibacteriële bestanddelen.

Voor antibacteriële verbandkleding bij andere chronische en ernstige huidaandoeningen (geen constitutioneel eczeem) is wel een vergoeding mogelijk.

Naar boven

Wanneer worden verbandmiddelen vergoed?

U krijgt verbandmiddelen vergoed als u complexe en langdurige wondzorg nodig hebt. Dat betekent dat uw wond ongeveer 14 dagen of langer wordt behandeld onder begeleiding van een arts en/of verpleegkundige. Denk aan een wond aan de voet bij diabetes, een doorligwond, een open been of ernstige brandwonden.

Als er geen sprake is van complexe wondzorg, krijgt u verbandmiddelen niet vergoed. U betaalt de verbandmiddelen dan zelf. Bijvoorbeeld verbandmiddelen voor schaafwondjes, verstuiking en andere acute wondzorg.

Naar boven

Hoe weet ik of ik complexe wondzorg nodig heb?

Het is niet altijd duidelijk of er sprake is van complexe wondzorg, en of uw verbandmiddelen worden vergoed. Daarom hebben alle zorgverzekeraars samen een aanvraagformulier met vragen over wondbehandeling gemaakt. Dit formulier ligt bij de zorgaanbieder. Wordt uw wond thuis behandeld door uw (huis)arts en/of een wondverpleegkundige en zijn er verbandmiddelen nodig? Dan vult uw apotheek of medisch speciaalzaak met het recept van de behandelaar het aanvraagformulier Verbandmiddelen in. Hierop wordt het soort wond aangegeven, of de aandoening ernstig is en de verwachte duur van de wondbehandeling. Zij kunnen nog aanvullende vragen stellen. De medewerker van de apotheek of medische speciaalzaak controleert met het formulier of uw verbandmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Als de verbandmiddelen worden vergoed hoeft u ze niet zelf te betalen.

Naar boven

Het verbandmiddel dat ik eerder heb gebruikt, wordt niet meer vergoed. Waarom niet?

Er zijn veel verschillende verbandmaterialen tegen verschillende prijzen verkrijgbaar. Wij kijken kritisch naar de materialen die verkrijgbaar zijn, bijvoorbeeld hoe nuttig deze zijn bij wondgenezing. Sommige producten zijn veel duurder dan producten met dezelfde producteigenschappen, onze voorkeur gaat dan uit naar de minder dure producten. Het kan dus zijn dat u een ander middel krijgt dan voorheen. U kunt er zeker van zijn dat dit middel voor u geschikt is. Uw zorgaanbieder kiest de verbandmiddelen die het best bij uw situatie passen.

Het kan ook zijn dat het middel dat u kreeg niet voldoet aan de criteria volgens de Regeling Zorgverzekering en daarom niet wordt vergoed. Verbandmiddelen die worden gebruikt bij ernstige aandoeningen en waarbij langdurige medische behandeling met deze middelen nodig is, worden vergoed. Dit zijn in ieder geval middelen voor wondverzorging en wondpreventie met als functies: reiniging, vochtabsorptie, afdekking en fixatie. Dit betekent dat bijvoorbeeld steunbandages en sporttapes niet worden vergoed.

Naar boven

De zorgaanbieder vraagt naar de datum van de volgende afspraak bij de behandelend arts. Moet ik deze informatie verstrekken?

​Dat moet niet, maar het is wel handig. De zorgaanbieder bepaalt namelijk aan de hand van die datum hoeveel en welk verbandmateriaal u mee naar huis krijgt. Vaak wordt na een afspraak bij de behandelend arts vastgesteld dat andere materialen het best bij het volgende stadium van uw wond passen. Door gericht verbandmateriaal te leveren voorkomen we verspilling en houden we de zorg betaalbaar.

Naar boven

Moet ik een vervolgafspraak hebben bij de behandelend arts?

​Ja, een complexe wond verandert naarmate deze geneest. Daarom is het belangrijk dat uw behandelend arts de voortgang van uw genezing volgt. Mocht uw situatie plotseling erger worden, dan kan uw arts tijdig ingrijpen. Elk stadium van genezing vraagt om andere materialen om uw wond te behandelen.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg