Gespreid betalen verplicht eigen risico

Wilt u volgend jaar niet voor financiële verrassingen komen te staan? En verwacht u uw eigen risico volledig te gebruiken? Dan kunt u vanaf
3 november de regeling gespreid betalen eigen risico 2018 aanvragen.

Gespreid betalen eigen risico aanvragen

U kunt deelnemen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent bij ons verzekerd op 1 januari van het jaar waarin u uw eigen risico gespreid wilt betalen.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U hebt afgelopen jaar uw verplichte eigen risico gebruikt of verwacht dit te gaan gebruiken.
  • U hebt geen vrijwillig eigen risico naast het verplichte eigen risico.
  • U hebt deze regeling vóór 1 januari aangevraagd.

U kunt de regeling vanaf 3 november aanvragen via Mijn VGZ.

Lees alle voorwaarden gespreid betalen verplicht eigen risico

Zo werkt de regeling gespreid betalen van uw verplichte eigen risico

Bij VGZ hebt u de keuze uw verplichte eigen risico in 10 termijnen te betalen. Kiest u hiervoor? Dan betaalt u vanaf eind maart tot en met eind december een bedrag van € 40 per persoon per maand. Ook als u nog geen zorgkosten hebt gemaakt.

Hebt u aan het einde van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Ellen

"Ik heb in 2016 mijn eigen risico in termijnen betaald. Moet ik dit voor 2017 opnieuw aanvragen?"

U hoeft zich niet opnieuw aan te melden voor deze regeling. Als u voldoet aan de voorwaarden wordt de regeling automatisch voor u verlengd. U kunt de regeling op elk gewenst moment stopzetten.

Ik betaal mijn verplichte
eigen risico in termijnen.
Zo weet ik vooraf
waar ik aan toe ben.

Veelgestelde vragen

U kunt gespreid betalen eigen risico aanvragen voor alle verzekerden die voldoen aan de voorwaarden gespreid betalen eigen risico. Bent u verzekeringsnemer en wilt u zelf geen gebruik maken van deze regeling? Maar een medeverzekerde op uw polis wel? Dan kunt u gespreid betalen ook alleen voor deze medeverzekerde aanvragen. Betaling van de termijnbedragen loopt wel via de verzekeringsnemer.

In het eerste kwartaal van het nieuwe jaar krijgt u van ons een eindafrekening. Hierin ziet u precies wat u hebt betaald en hoeveel eigen risico er in rekening is gebracht. Hebt u niet uw volledige eigen risico gebruikt? Dan ontvangt u het verschil in het eerste kwartaal automatisch op uw rekening.

Nee, dat kan niet. U kunt gespreid betalen voor het verplichte eigen risico aanvragen tot en met 31 december. Wel kunt u hierna gebruikmaken van een gewone betalingsregeling voor uw openstaande facturen.

U kunt zelf de deelname op elk moment beëindigen door contact op te nemen met onze klantenservice. Dan ontvangt u een eindafrekening. Te veel betaald eigen risico betalen wij dan aan u terug.

Als u nog verplicht eigen risico moet betalen, dan betaalt u het resterende bedrag in één keer.

Handige tips

Handige tips
 

Kunt u zorgtoeslag krijgen?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt, bepaalt de overheid. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw inkomen.

Meer over zorgtoeslag

Zorgverzekeringslijn.nl: onpartijdig advies

Bij Zorgverzekeringslijn.nl kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk advies. Zij helpen u om uw financiële situatie op orde te krijgen en kunnen u verwijzen naar (schuld)hulpverlenende instanties.

Naar Zorgverzekeringslijn.nl

Voor goede zorg zorg je samen