Betalingsregeling

Uw openstaande facturen in termijnen betalen

Zit u krap bij kas? En komt u daardoor in de knel met het betalen van uw facturen? Dan is het fijn als u het bedrag gespreid kunt betalen. Bij ons kan dat via een betalingsregeling.

Ik betaal mijn facturen in termijnen. Zo hoef ik niet ineens een groot bedrag te betalen.

Hoe vraagt u een betalingsregeling voor uw openstaande facturen aan?

U kunt uw facturen gespreid betalen via een betalingsregeling. Deze vraagt u aan in Mijn VGZ. Op de pagina Facturen in Mijn VGZ ziet u het bedrag en de facturen waarvoor u een betalingsregeling kunt aanvragen.

Betalingsregeling aanvragen in Mijn VGZInloggen met uw DigiD

Wat zijn de voorwaarden?

 
  • U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen voor openstaande facturen.
  • Een betalingsregeling geldt voor het hele bedrag dat u op dat moment hebt openstaan. Dus voor alle openstaande facturen samen.
  • U hebt € 50 of meer aan openstaande facturen.
  • U betaalt minimaal € 25 per termijn.
  • Een betalingsregeling heeft minimaal 2 en maximaal 8 termijnen.
 

Wanneer kunt u gespreid betalen van facturen niet in Mijn VGZ aanvragen?

 

Geldt één van de onderstaande situaties voor u? Neem dan telefonisch contact op met ons voor een passende oplossing.

  • Wij hebben uw openstaande factuur of facturen overgedragen aan een incassobureau.
  • U bent aangemeld bij een schuldhulpinstantie.
  • U bent aangemeld bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK) omdat u uw zorgpremie 6 maanden of langer niet hebt betaald.
 

Als wij uw openstaande factuur of facturen hebben overgedragen aan een incassobureau dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met het incassobureau.

Betaalt u uw premie, eigen risico en/of eigen bijdrage met een automatische incasso? Het kost enige tijd om uw automatische incasso te stoppen. Vraag daarom het bedrag terug bij uw bank, nadat het is afgeschreven. Daarna kunt u in Mijn VGZ een betalingsregeling aanvragen.

Veelgestelde vragen over de betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling aanvragen in Mijn VGZ voor de facturen die u op dat moment hebt openstaan. Als dat een factuur is voor uw zorgpremie, dan geldt de betalingsregeling ook voor dat bedrag.

Vraag een betalingsregeling aan in Mijn VGZ

Ja, soms kan dat. Bijvoorbeeld als u de laatste factuur voor uw premie al hebt betaald. Of als u het openstaande bedrag in één keer wilt betalen. Vraag in dat geval een betalingsregeling aan via onze klantenservice.

Dan vervalt de betalingsregeling. U betaalt uw facturen dan niet meer in termijnen. Uw openstaande facturen krijgen de status die ze hadden voordat u de betalingsregeling aanvroeg. Op de pagina betalingsachterstand leest u wat er gebeurt als u niet op tijd betaalt.

Het is mogelijk om een betalingsregeling af te spreken, ook als u uw eigen risico en/of eigen bijdrage met een automatische incasso betaalt. Het kost enige tijd om uw automatische incasso te stoppen. Nadat het van uw bankrekening is afgeschreven, vraagt u dit bedrag terug bij uw bank. Zodra het geld is teruggeboekt op uw rekening kunt u via Mijn VGZ een betalingsregeling aanvragen.

Handige tips
 

Kunt u zorgtoeslag krijgen?

Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt, bepaalt de overheid. De hoogte van de zorgtoeslag hangt af van uw inkomen.

Meer over zorgtoeslag

Zorgverzekeringslijn.nl: onpartijdig advies

Bij Zorgverzekeringslijn.nl kunt u terecht voor gratis en onafhankelijk advies. Zij helpen u om uw financiële situatie op orde te krijgen en kunnen u verwijzen naar (schuld)hulpverlenende instanties.

Naar Zorgverzekeringslijn.nl

Met hart voor zinnige zorg