Gebruiksvoorwaarden VGZ Soepel en Sterk Coach

1. Algemeen

1.1 Aangeboden door VGZ

De VGZ Soepel en Sterk Coach (hierna: “app”) wordt aangeboden door een deel van de zorgverzekeraars die onderdeel zijn van Coöperatie VGZ, te weten:
- VGZ Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09156723.
- N.V. Zorgverzekeraar UMC, statutair gevestigd en kantoorhouden te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154428.
- IZA Zorgverzekeraar N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (6811 KS) Arnhem aan de Nieuwe Stationsstraat 12 met KvK-nummer 09154427.

Hierna te noemen (“VGZ”). 

1.2 Voor verzekerden en niet-verzekerden

De VGZ Soepel en Sterk Coach app wordt door VGZ aangeboden aan alle verzekerden van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering en Zorgzaam. (hierna: “VGZ-verzekerden”). Dit controleren wij voorafgaand aan uw gebruik van de VGZ Soepel en Sterk Coach. 

Een deel van de programma’s in VGZ Soepel en Sterk Coach wordt ook aangeboden aan niet-verzekerden. Verzekerden van VGZ hebben toegang tot de volledige inhoud van de VGZ Soepel en Sterk Coach.

1.3 De Soepel en Sterk Coach is ontwikkeld samen met Physitrack PLC

Physitrack PLC is de leverancier van het platform waarop VGZ Soepel en Sterk Coach gebouwd is.

1.4 Programma’s samengesteld door Fysiotherapeuten

Physitrack is de technische leverancier van de Soepel & Sterk Coach. VGZ werkt samen met de fysiotherapeuten van ZorgTopics voor het samenstellen van de beweegprogramma’s. ZorgTopics verwerkt geen persoonsgegevens. 

1.5 De rechten op de VGZ Soepel en Sterk Coach

Alle rechten met betrekking tot de app, waaronder het intellectuele eigendom, behoren toe aan VGZ of haar licentiegever Physitrack PLC. VGZ geeft de gebruiker een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar en herroepelijk recht om de VGZ Soepel en Sterk Coach te gebruiken.

Alle informatie op/in de app is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht, herverdeeld of gebruikt voor enig commercieel doel.  

1.6 Technisch leverancier

De technisch leverancier voor de VGZ Soepel en Sterk Coach is Physitrack Plc. Het bedrijf is officieel geregistreerd binnen het Verenigd Koninkrijk onder bedrijfsnummer 0810661. Het adres is 125 London Wall, 6th Floor, London EC2Y 5AS. Voor meer informatie over hoe zij ervoor zorgen dat data voor gebruikers van de VGZ Soepel en Sterk Coach veilig wordt opgeslagen en beheerd, zie artikel 6.
 

2. Wat is de VGZ Soepel en Sterk Coach?

2.1 Een service die ondersteunt bij beter bewegen

De VGZ Soepel en Sterk Coach is een service in de vorm van een app. Deze app biedt verschillende beweegoefeningen en beweegprogramma’s. Met als doel voor u als gebruiker: sterkere spieren en soepele gewrichten door beweging. Alle oefeningen in de VGZ Soepel en Sterk Coach zijn algemene instructies. Eenvoudig te volgen via filmpjes die zijn gemaakt door Physitrack. De beweegprogramma’s zijn samengesteld in samenwerking met de fysiotherapeuten van Coöperatie FysioTopics-Zorg1en kunnen op een zelf gekozen intensiteit gevolgd worden. 

2.2. Wat is VGZ Soepel en Sterk Coach niet?

De VGZ Soepel en Sterk Coach bevat generieke informatie en inhoudelijk materiaal (bijvoorbeeld video’s) zoals oefeningen, behandeltechnieken en andere onderwerpen rondom gezondheid. 

Geen consult of behandeling

VGZ Soepel en Sterk Coach is geen vervanging voor een zorginhoudelijk (medisch) consult of behandeling van een arts of andere behandelaar (zoals een fysiotherapeut). Twijfelt u over het gebruik van de VGZ Soepel en Sterk Coach? Of ervaart u pijn of ongemak bij het gebruik van de app? Stop dan met het gebruik van de app en neem contact op met uw huisarts, specialist of behandelaar. 

Geen medisch hulpmiddel

VGZ Soepel en Sterk Coach is geen medisch hulpmiddel in de zin van de Wet op de medische hulpmiddelen (Wmh). De VGZ Soepel en Sterk Coach biedt ondersteuning waarbij geen diagnose- en of behandelresultaten worden gebruikt en/of geproduceerd. 

Physitrack en VGZ wijzen alle aansprakelijkheid af wanneer de app dusdanig wordt aangepast of wordt gebruikt, in welke vorm dan ook, als een medisch hulpmiddel (‘Medical Device’) of bij medisch advies.

3. (Meerdere) voorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden kunnen los gelden van andere voorwaarden, zoals de (product)verzekeringsvoorwaarden of de Gebruiksvoorwaarden van de app van VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC of Zorgzaam (hierna: “app van uw zorgverzekeraar”).

4. Als verzekerde toegang tot de VGZ Soepel en Sterk Coach via de app van uw zorgverzekeraar 

Wanneer u als VGZ-verzekerde de VGZ Soepel en Sterk Coach wilt gebruiken, verwerken VGZ en VGZ Soepel en Sterk Coach het gegeven dat u verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam. VGZ vervangt uw klantnummer door een relatiesleutel. Hierdoor kunnen wij u niet meer herkennen. VGZ deelt deze relatiesleutel met Physitrack, de platformleverancier van de VGZ Soepel en Sterk Coach om aan Physitrack door te kunnen geven dat u verzekerd bent bij VGZ en dus gebruik mag maken van de VGZ Soepel en Sterk Coach. Bij het starten van een nieuw beweegprogramma wordt gecontroleerd of de relatiesleutel nog geldig is en dus of u nog verzekerd bent.

U kunt het koppelen met uw relatiesleutel en daarmee de controle of u verzekerd bent direct stoppen door de koppeling tussen de app van uw zorgverzekeraar en de VGZ Soepel en Sterk Coach te verbreken. Dit kan via de instellingen onder ‘Gezondheid en zorg’ in de app van uw zorgverzekeraar. 

Wanneer u daarna opnieuw gebruik wilt maken van de app dient u de koppeling weer te activeren. Uw gegevens worden niet verwijderd bij het verbreken van de koppeling. Uw gegevens worden nog een jaar na het verbreken van de koppeling bewaard. U leest meer over de verwerking van uw persoonsgegevens en bewaartermijnen in het privacy statement bij de VGZ Soepel en Sterk Coach.

 5. Aanmaken profiel in VGZ Soepel en Sterk Coach

Om VGZ Soepel en Sterk Coach te kunnen gebruiken, registreert u zich met een profiel. Wij vragen u naar informatie over uzelf, namelijk: naam, geboortejaar en e-mailadres.

Uw geboortejaar en geslacht worden gebruikt voor het maken van statistieken en analyses om de werking van de app te optimaliseren. 

Uw e-mailadres wordt gebruikt om u de inloggegevens voor VGZ Soepel en Sterk Coach te sturen. Het is daarom belangrijk dat het e-mailadres dat u aan ons verstrekt juist is.  
Bij gebruik van de app stemt u ermee in dat de profielinformatie die u ons verstrekt juist is. 

U bent als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijk en/of geheim houden van uw account en toegangscode.  Ook  accepteert u de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten als gevolg van het  gebruik van uw account. 

6. Privacy

Bij het aanmaken van een profiel worden persoonlijke gegevens van u verwerkt. U kunt meer lezen over de manier waarop de app uw gegevens verwerkt en welke rechten u heeft in het Privacystatement.

Daarnaast kunt u meer lezen over hoe Physitrack zorg draagt voor uw privacy en rechten via het Privacybeleid van Physitrack: https://www.physitrack.com/nl/legal/privacy

7. Toestemming voor communicatie

Door toestemming te geven, stemt u ermee in dat u communicatie (inclusief e-mail, en pushmeldingen) van of namens de Soepel en Sterk Coach kunt ontvangen op het door u opgegeven e-mailadres wat in overeenstemming is met het privacy beleid. Deze berichten kunnen informatief zijn, zoals oefenherinneringen. 

VGZ Soepel en Sterk Coach kan communicatietrajecten monitoren voor onze zakelijke doeleinden, zoals kwaliteitsborging en trainingsdoeleinden. Ook om onze rechten en de rechten van anderen te beschermen. Door toestemming te geven stemt u ook in met monitoring voor dergelijke doeleinden.

8. Gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach

8.1 Wat mag u (niet) doen bij gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach ?

U bent verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de app. Dit doet u zo:
a) Bij ongemak of pijn als gevolg van het gebruik van de app stopt u met het gebruik. U neemt zelf contact op met een zorgverlener (zoals huisarts, specialist of behandelaar).

b) U laat niemand meekijken als u inlogt in VGZ Soepel en Sterk Coach. 

c) U downloadt de laatste versie van VGZ Soepel en Sterk Coach.

d) U beschikt over goede apparatuur met goede beveiliging en verbinding van uw apparaat met VGZ Soepel en Sterk Coach. 

e) U meldt misbruik of vermoedens van misbruik bij VGZ door contact op te nemen met/op soepelensterk@vgz.nl

f) U verricht geen handelingen en/of gedragingen bij gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving, goede zeden, de openbare orde of rechten van derden.

g) U gebruikt de VGZ Soepel en Sterk Coach zo dat de (juiste) werking daarvan niet wordt verhinderd. Er geen inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan VGZ, de app of derden.

h) U houdt rekening met de toepassing van voorwaarden van de aanbieder van de app (zoals de Apple Store of Google Play Store) en de verkoper van uw apparaat.

i) U gebruikt de app zo dat deze niet als medisch hulpmiddel kan worden gekwalificeerd. De VGZ Soepel en Sterk Coach biedt ondersteuning waarbij geen diagnose- en of behandelresultaten worden gebruikt en/of geproduceerd. De VGZ Soepel en Sterk Coach mag dan ook niet voor die doeleinden worden gebruikt.

j) Hoewel we alle mogelijke maatregelen treffen, kunnen we niet garanderen dat de inhoud van de VGZ Soepel en Sterk Coach en de App Soepel en Sterk vrij zal zijn van problemen of virussen, en dat deze altijd beschikbaar zal zijn. Aangezien het hier om technologie gaat, zijn bepaalde zaken buiten onze controle. Alle materialen, producten en content die beschikbaar is via de VGZ Soepel & Sterk coach worden daarom geleverd 'zoals ze zijn' en 'zoals beschikbaar'. Er wordt geen vorm van garantie of voorwaarde gegeven, zowel expliciet of impliciet.

 7.2 Onderhoud van de App

Voor onderhoud van de app kan VGZ de toegang tot de app (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk stopzetten. VGZ zal de toegang of het gebruik van de app nooit (tijdelijk) beperken of stopzetten zonder dringende of gegronde redenen.

9. (tijdelijk) Stoppen met het gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach

9.1 Op ieder gewenst moment

U kunt de  app op ieder moment verwijderen van uw apparaat. Als verzekerde kunt u het koppelen met uw relatiesleutel en daarmee controleren of u verzekerd bent. Ook kunt u direct stoppen door de koppeling tussen de app van uw zorgverzekeraar en de VGZ Soepel en Sterk Coach te verbreken. Dit kan via de instellingen van ’Gezondheid en Zorg’ in de app van uw zorgverzekeraar. Wanneer u daarna opnieuw gebruik wilt maken van de volledige app dient u de koppeling weer te activeren. Uw gegevens worden niet verwijderd bij het verbreken van de koppeling. Meer over bewaartermijnen leest u in ons Privacystatement.

9.2 Beëindiging door VGZ

 VGZ beëindigt de toegang tot de programma’s als u niet meer verzekerd bent bij VGZ, VGZbewuzt, de IZZ Zorgverzekering door VGZ, IZA, UnitedConsumers, UMC Zorgverzekering of Zorgzaam. VGZ kan de toegang tot VGZ Soepel en Sterk Coach onderbreken of beëindigen als u naar het oordeel van VGZ heeft gehandeld in strijd met deze gebruiksvoorwaarden. In dat geval heeft u geen recht op vergoeding van schade of (andere) kosten. VGZ kan daarnaast op elk moment eenzijdig besluiten tot het stopzetten van het aanbieden van deze app.  

10. Disclaimer en garanties

Alle informatie op het platform en/of de app is alleen bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden verkocht, gedeeld of voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. Physitrack biedt geen garanties, expliciet, impliciet of wettelijk, voor de service en de inhoud ervan, inclusief materialen en producten die beschikbaar zijn via de service, waaronder: 

(A) Elke impliciete garantie van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel, rustig genot of niet-inbreuk;
(B) enige garantie die voortvloeit uit handel, gebruik of handel; En
(C) enige garantie of de communicatiegegevens of andere informatie via of verzonden door de dienst waar, volledig of nauwkeurig is.

Physitrack kan niet garanderen dat het Platform en/of de app met alle andere software of systemen zal werken. Physitrack garandeert niet dat het platform en/of de app compatibel is met alle software of systemen. We willen u er ook op wijzen dat oudere toestellen of software wellicht niet worden ondersteund of compatibel zijn met de software die we vanuit Physitrack aanbieden. We kunnen ook niet beloven dat het Platform en de app altijd zonder onderbrekingen of fouten zullen werken. Als er problemen zijn met delen van de service die buiten onze controle vallen, zoals het internet, kunnen we daar geen verantwoordelijkheid voor nemen. We doen ons best om de veiligheid en beschikbaarheid van ons platform te waarborgen volgens onze ISO 27001-certificering, maar net zoals bij complexe software kunnen we niet garanderen dat het altijd volledig veilig zal zijn.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Waarvoor bent u zelf aansprakelijk?

Het gebruik van VGZ Soepel en Sterk Coach en het vertrouwen op de diensten in de app zijn op uw eigen risico. Wanneer u deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en gebruik maakt van de VGZ Soepel en Sterk Coach begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat VGZ of de licentiegevers niet verantwoordelijk zijn voor schade als gevolg van het gebruik van de diensten en de werking van de app. 

11.2 Waarvoor zijn VGZ en Physitrack niet aansprakelijk?

Behalve als sprake is van opzet of grove schuld zijn VGZ & Physitrack niet aansprakelijk voor schade als deze direct of indirect het gevolg is van: 
a) het gebruik van de app en de diensten van de app (waaronder het vertrouwen en opvolgen van informatie ter lering).

b) het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van VGZ Soepel en Sterk Coach, bijv. door updates of onderhoud of een slechte werking van uw apparaat waarop de app wordt gebruikt.

c) onjuiste of onvolledige informatie in VGZ Soepel en Sterk Coach. De app is geen medisch hulpmiddel of onderdeel van een medische behandeling.

d) de inhoud van een gelinkte site of een link op een gelinkte site.

e) onbevoegd inloggen, zolang u ons hiervan nog niet op de hoogte hebt gebracht.

f) het onderbreken of beëindigen van uw gebruiksrecht wanneer u zich niet aan de afspraken in deze Gebruiksvoorwaarden houdt.

g) VGZ & Physitrack nemen maatregelen om onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, niet-geautoriseerde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Ze zijn echter niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen waarover zij geen controle hebben of die buiten hun invloedssfeer liggen.

De VGZ Soepel & Sterk Ccoach geeft geen garantie of verklaring voor de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor het door u beoogde gebruik van informatie (waaronder oefenvideo's) op het Platform en/of de app.

12. De verantwoordelijkheid van Physitrack en VGZ voor door u geleden verlies of schade

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Physitrack en VGZ of haar leveranciers, wederverkopers of distributeurs in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het onvermogen om het product te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor verlies van goodwill, werkonderbreking, computerstoring of enige andere commerciële schade of verlies, zelfs als het op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid daarvan en ongeacht de juridische of billijke theorie (contract, onrechtmatige daad of anderszins) waarop de claim is gebaseerd.

 13. Overige

13.1 Wijzigingen en einde van de gebruiksvoorwaarden

VGZ en Physitrack hebben het recht deze Gebruiksvoorwaarden en de content, diensten en/of werking van VGZ Soepel en Sterk Coach eenzijdig te wijzigen. De laatste versie van de gebruiksvoorwaarden is te vinden op Gezond Leven van VGZ. Bij een nieuwe versie van de app kunnen we ook de voorwaarden vernieuwen. Als u een nieuwe versie van VGZ Soepel en Sterk Coach met gewijzigde voorwaarden downloadt en gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden.

13.2 Toepasselijk recht

Deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met de VGZ Soepel en Sterk Coach en/of deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

14. Contact

Voor eventuele vragen, opmerkingen en/of klachten ten aanzien van VGZ Soepel en Sterk Coach, kunt u contact met onze klantenservice.

Dit is versie 3.0 van 28 september 2023