De zorgverzekering voor iemand anders regelen

Wilt u namens iemand anders contact met ons opnemen voor het wijzigen en/of opvragen van financiële of medische gegevens? Bijvoorbeeld voor uw partner, kind (ouder dan 12 jaar) of buurvrouw? Dan heeft u toestemming nodig van die persoon.

Telefonische toestemming

Gaat u in de toekomst de zorgverzekeringszaken voor iemand anders regelen? Dan belt u de eerste keer samen met de persoon die u machtigt. De verzekerde kan telefonisch toestemming geven om u te machtigen. Daarna mag u altijd zelf contact met ons opnemen. Bel samen 0900 - 84 90 om voortaan de zorgverzekering voor iemand anders te regelen.

Wilt u als gemachtigde ook de post ontvangt? Dan kunt u de postadres wijziging ook telefonisch doorgeven.

Schriftelijke toestemming

De verzekerde kan ook het machtigingsformulier invullen om u te machtigen. Het ondertekende Machtigingsformulier kunt u ondertekend: