Zorgverzekering Nidos van VGZ

VGZ heeft samen met Nidos de aanvullende verzekering Nidos ontwikkeld voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, hierna kinderen genoemd. Deze kinderen krijgen ook een basisverzekering van VGZ.

Regeling minderjarigen

Kinderen zonder verblijfsvergunning, maar nog in procedure, worden door Nidos aangemeld bij VGZ voor de Nidos-Justitie-Ziektekostenregeling (NJZ). Deze regeling is gelijkwaardig aan de basisverzekering van VGZ en de aanvullende verzekering Nidos.

Wie meldt het kind aan bij VGZ?

Nidos meldt het kind aan. Als bevestiging van inschrijving ontvangt het kind een polis van VGZ.

Welke zorg wordt vergoed?

De overheid bepaalt welke zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Dit is bij elke zorgverzekeraar hetzelfde. Het verschil zit in de keuze van zorgverleners en de hoogte van de vergoedingen. Voor kinderen die via Nidos verzekerd zijn bij VGZ gelden de voorwaarden van de natura basisverzekering VGZ Ruime Keuze. En die van de aanvullende verzekering Nidos.

Hoe kan ik nota's voor zorgkosten declareren?

De zorgverlener stuurt de nota meestal rechtstreeks naar VGZ. Heb je een nota ontvangen van de zorgverlener? Deze kun je declareren via het declaratieformulier.

De vergoeding maken wij rechtstreeks over aan de zorgverlener. Wil je dat wij de vergoeding aan jou overmaken? Vermeld dan jouw naam, adres, woonplaats en rekeningnummer op het declaratieformulier.

Stuur jouw originele nota's met het declaratieformulier naar:

VGZ
Afdeling Special Accounts
Postbus 25072
5600 RS Eindhoven

Vanwege de afgeschermde status van de kinderen kun je nota's niet online declareren.

Zittend ziekenvervoer of zorg in het buitenland

Heb je een nota ontvangen voor vervoerskosten of zorg in het buitenland? Deze nota's declareer je via onderstaande formulieren:

Let op! Je hebt voor een vergoeding voor zittend ziekenvervoer altijd vooraf toestemming van ons nodig. Je vraagt toestemming aan met het formulier Medische verklaring zittend ziekenvervoer.

Declareer nota's binnen een jaar

Je moet nota's binnen een jaar na de datum van het consult of de behandeling declareren. Kopieën van nota's, betalingsherinneringen en acceptgiro's nemen we niet in behandeling.

Wat als er iets wijzigt in de situatie van het kind?

Wijzigt de situatie van het kind, bijvoorbeeld omdat het kind naar een ander opvanggezin gaat? Of verandert er iets in de situatie van de opvangouders of natuurlijke ouders? Breng dan altijd Nidos op de hoogte. Zij bekijken dan of het kind nog recht heeft op de aanvullende verzekering. Nidos geeft de wijziging door aan VGZ.

Kan ik als opvangouder rechtstreeks wijzigingen doorgeven aan VGZ?

Nee, wijzigingen geef je door aan Nidos. Nidos informeert vervolgens VGZ.

Wat gebeurt er zodra het kind 18 jaar wordt?

Zodra het kind 18 jaar wordt, eindigt het recht op deelname aan de aanvullende verzekering Nidos. Nidos beëindigt de basis- en aanvullende verzekering op de eerste dag van de kalendermaand na de 18e verjaardag. Je ontvangt altijd bericht van de beëindiging.

Het kind moet vervolgens zelf een nieuwe zorgverzekering afsluiten. Bij VGZ kan het kind zonder selectie en zonder enige beperkingen een zorgverzekering afsluiten. Je vindt meer informatie over het afsluiten van een zorgverzekering op de pagina 18 jaar.

Nog vragen?

Bel dan met VGZ:

040 - 297 53 97 (lokaal tarief)
Werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur


Postadres

VGZ
Afdeling Special Accounts
Postbus 25072
5600 RS Eindhoven