Vind uw zorgkantoor

Er zijn in Nederland 32 zorgkantoren, waarvan Coöperatie VGZ 7 zorgkantoren heeft. Waar u woont bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

Vind het zorgkantoor bij u in de buurt.

Vind uw zorgkantoor

Het zorgkantoor helpt u bij uw keuzes

Een zorgkantoor koopt zorg in bij zorginstellingen en verpleeghuizen. Daarnaast helpen ze mensen die langdurige zorg nodig hebben en regelen ze de zorg. Het zorgkantoor kijkt met u welke langdurige zorg het beste past bij uw wensen en behoeften. Dit kan zorg thuis zijn of ergens anders. Als de zorg niet naar wens is, kan het zorgkantoor dit voor u bespreken met de zorgverlener.

Keuzes in de langdurige zorg

Wilt u een indicatie voor langdurige zorg aanvragen? Dan moet u beslissen waar u zorg wilt krijgen. En hoe u de zorg wilt regelen:

  • Thuis wonen of in een instelling
  • Zorg laten regelen of zelf regelen

De volgende 5 combinaties zijn mogelijk:

1. Thuis blijven wonen en zelf de zorg regelen met een persoonsgebonden budget
2. Thuis blijven wonen en het zorgkantoor de zorg laten regelen (zorg in natura)
3. Thuis blijven wonen en een combinatie van persoonsgebonden budget en zorg in natura
4. Wonen in een instelling en het zorgkantoor de zorg laten regelen (zorg in natura)
5. Wonen in een instelling en zelf de zorg regelen met een persoonsgebonden budget. Laat u goed voorlichten wat mogelijk is.

Zorg laten regelen met zorg in natura

Het zorgkantoor regelt uw wensen rond de zorg, samen met een gecontracteerde zorgverlener. De kosten hiervoor worden door het zorgkantoor rechtstreeks aan de zorgverlener betaald.

Zorg zelf regelen met een persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (pgb) bepaalt u zelf door wie, wanneer, waar en hoe u de zorg wilt krijgen. Dit omschrijft u in een zorgplan . Daarna sluit u een contract af met de zorgverlener. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) checkt het contract en het zorgkantoor geeft akkoord op het zorgplan. De SVB beheert het budget en betaalt degene die de zorg verleent.

Tips van het zorgkantoor

Tip 1: Bespreek goed met uw huisarts, zorgverlener en het zorgkantoor of een indicatie voor langdurige zorg het beste bij u past.

Tip 2: Spoed? Uw huisarts kan ervoor zorgen dat u binnen 24 uur bij een zorgaanbieder voor langdurige zorg geplaatst wordt.

Tip 3: Het zorgkantoor kan u helpen bij het opstellen van het zorgplan, waarin beschreven staat welke zorg voor u belangrijk is en wat uw wensen zijn.

Vind uw zorgkantoor

Er zijn in Nederland 32 zorgkantoren verdeeld over zorgregio’s. 1 zorgkantoor per regio. Elk zorgkantoor is gekoppeld aan een zorgverzekeraar. Coöperatie VGZ heeft 7 zorgkantoren. Waar u woont bepaalt bij welk zorgkantoor u terecht kunt.

 

Met hart voor zinnige zorg