Verschillende zorgwetten uitgelegd: Wmo, Zvw en Wlz

De zorg wordt geregeld en vergoed vanuit 3 wetten. Dat zijn: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). We leggen je graag uit wat het verschil is tussen deze wetten. En vertellen je hoe bijvoorbeeld de gemeente of jouw zorgkantoor je kan helpen bij het regelen van zorg.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 

De Wmo regelt dat mensen hulp en ondersteuning kunnen krijgen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De gemeente voert de Wmo uit. Zo kan de gemeente je helpen met:

  • Begeleiding en dagbesteding 
  • Hulpmiddelen en vervoer als je  het OV niet kunt gebruiken 
  • Huishoudelijke hulp en aanpassingen aan de woning 
  • Tijdelijke hulp voor de mantelzorger 
  • Een plek in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis 

Elke gemeente regelt deze hulp op een andere manier. Wil je meer weten over de Wmo? Jouw gemeente kan je daarbij helpen.

De Zorgverzekeringswet (Zvw) 

De Zorgverzekeringswet regelt de verplichte basisverzekering voor verzekerden. Iedereen die in Nederland woont of werkt, is moet een basisverzekering afsluiten. Je kiest zelf bij welke zorgverzekeraar je verzekerd wilt zijn. Via je basisverzekering ben je verzekerd voor veel noodzakelijke medische zorg.

Denk aan een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, wijkverpleging of veel medicijnen. Daarnaast kun je je (vrijwillig) aanvullend verzekeren voor bijvoorbeeld fysiotherapie, de tandarts of voor mantelzorgondersteuning

De Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz regelt de zorg voor mensen die 24 uur per dag zorg of iemand in de buurt nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen met dementie, met een handicap of met langdurige psychische problemen. Iedereen in Nederland kan, gebruik maken van zorg vanuit de Wlz als dat nodig is. In elke regio is er een Zorgkantoor die de Wlz uitvoert voor die regio. Het maakt dan niet uit welke zorgverzekeraar je hebt.

Je kunt verschillende zorg vanuit de Wlz krijgen:

  • (Tijdelijk) verblijf in een instelling die past bij jouw zorgvraag. Denk aan een verpleeghuis, een ggz-instelling of een instelling gericht op jouw handicap. 
  • Medische zorg, behandelingen en hulpmiddelen die je krijgt van jouw Wlz-instelling
  • Hulp om thuis te blijven wonen. Bijvoorbeeld verpleging, begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp. Je kunt ook hulp bij maaltijden krijgen. Om het eten te bereiden of bij het eten en drinken zelf.  
  • Dagbesteding en het vervoer 

Het is belangrijk om te weten dat je vaak een eigen bijdrage betaalt voor zorg uit de Wlz. De hoogte van die eigen bijdrage hangt af van je inkomen en vermogen.

Een zorgkantoor kan je helpen

Een zorgkantoor helpt je graag bij het regelen van zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. Woon je in de regio Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Noord- en Midden Limburg, Midden Holland, Waardenland of Noord-Holland Noord? Dan kun je jouw vragen stellen aan ons VGZ Zorgkantoor. Woon je niet in een van deze regio's? Bekijk dan op hier bij welk zorgkantoor je terecht kunt met jouw vragen.