Herstelondersteunende intake

GGZ Noord-Holland Noord bedacht een andere aanpak voor de intake van cliënten, zodat de zorg die zij krijgen beter aansluit bij hun vraag. In de herstelondersteunende intake staat het persoonlijke verhaal van de cliënt centraal. Er wordt vanuit gelijkwaardigheid van alle deelnemers gekeken naar de kracht en mogelijkheden van de cliënt. 

Voordelen voor de cliënt:

  • Eigen regie over de behandeling
  • Focus op eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt
  • Verkorte wachttijd voor intake

Waarom is dit een zinnige zorg initiatief?

In de herstelondersteunende intake bepaalt de cliënt zelf wat het best passende vervolg is. Ten opzichte van een reguliere behandeling start 1/3 minder daadwerkelijk een specialistische GGZ-behandeling. En dat resulteert weer in minder lange wachttijden.

Meer lezen over dit initiatief

vernieuwend-icon

Vernieuwend

Cliënt staat in eigen kracht

Zorgverlener

Betere zorg, lagere kosten

Minder lange wachtlijsten voor specialistische GGZ

positieve-resultaten-icon

Positieve resultaten

Wachttijd voor intake verkort naar 2 tot 4 weken

Betalingsregeling afsluiten

Ambassadeurschap

Samenwerking met GGZ Noord-Holland-Noord

"Er werd vaak voor me gekozen, maar nu mag ik zelf bepalen wat goed voor me is. Voor mij was dat de eerste stap naar autonomie en dat was geweldig.”

Mariska

Zinnige Zorg Award logo

Andere initiatieven die meestrijden voor de Zinnige Zorg Award

De zorg kan eenvoudiger, logischer, slimmer en met meer aandacht voor de patiënt.
VGZ zoekt samen met zorgverleners naar ideeën die dat mogelijk maken. Dit jaar zijn er 14 initiatieven geselecteerd
die kans maken op een gouden, zilveren of bronzen Zinnige Zorg Award.

De winnaars ontvangen een geldprijs die zij besteden aan de zorgvernieuwing.