Vergoeding vervoerskosten taxi

Vanuit de basisverzekering krijgt u voor een aantal behandelingen de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed wanneer u met de taxi reist.

Wat krijgt u vergoed?

Basisverzekering Uw vergoeding is afhankelijk van welke basisverzekering u heeft:

VGZ Ruime Keuze
 • Taxivervoerder met contract: 100% vergoeding
 • Taxivervoerder zonder contract: maximaal 80% vergoeding op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief
VGZ Eigen Keuze
 • Taxivervoerder met contract: maximaal 100% van het marktconforme tarief
 • Taxivervoerder zonder contract: maximaal 100% van het marktconforme tarief
Kijk op MijnVGZ, in de VGZ Zorg app of in uw polis welke basisverzekering u heeft. 
Aanvullende verzekering Een aantal aanvullende verzekeringen vergoedt uw eigen bijdrage.

Dit geldt voor een aantal bijzondere aanvullende verzekeringen.                                 


Wat betaalt u zelf?

Eigen risico Ja
Eigen bijdrage € 103 per kalenderjaar


Extra vergoeding vanuit een aantal aanvullende verzekeringen

Bent u werkzaam bij het bedrijf waarbij u verzekerd bent via de collectieve zorgverzekering? Dan krijgt u ook een vergoeding voor taxivervoer tussen uw huis en uw werklocatie, als vervoer per openbaar vervoer of eigen auto om medische redenen niet mogelijk is. De vergoeding hiervoor is voor VGZ Werkt Goed, Beter en Best: € 350 per jaar

Hier kunt u terecht 

Bij een vervoerder waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een vervoerder waarmee wij geen contract hebben? Dan krijgt u geen vergoeding. 

Zo werkt het

 • Uw direct leidinggevende of een personeelsfunctionaris van uw werkgever vraagt het vervoer voor u aan met dit formulier.
 • Hierbij is een verklaring nodig dat openbaar vervoer of eigen vervoer niet mogelijk is
 • VGZ toetst hierna of u voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding

Vanuit deze aanvullende verzekeringen krijgt u de wettelijke eigen bijdrage van € 103 per kalenderjaar volledig vergoed.

Hoe regelt u de vergoeding?

Stap 1  Vraag vooraf een machtiging aan
U kunt een machtiging aanvragen zodra u de startdatum van uw behandeling weet. Aanvragen kan op twee manieren, afhankelijk van uw behandeling.

 • Voor nierdialyse, chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie bij kanker, en vervoer naar en van een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis
  Bel met de Vervoersdesk: 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur). Als u ons belt, beoordelen wij uw aanvraag tijdens het gesprek met u. U hebt geen verklaring van uw arts nodig.

 • Voor overige behandelingen
  Vul het formulier medische verklaring zittend ziekenvervoerformulier aanvraag machtiging vervoer in en stuur dit naar ons op. Het adres vindt u op het formulier.

Nadat wij uw aanvraag ontvangen hebben, krijgt u een brief van ons waarin staat of u een machtiging heeft of niet. Dit noemen we de machtigingsbrief. Is het formulier niet volledig ingevuld? Dan kunnen we uw aanvraag helaas niet in behandeling nemen. U ontvangt hierover bericht van ons.

Stap 2 Vraag uw vervoer aan bij een taxivervoerder
In Vergelijk en Kies ziet u met welke taxivervoerders wij een contract hebben. Zoek op 'zittend ziekenvervoer'. Neem contact op met de vervoerder om de ritten in te plannen.

Uw vervoerder declareert de kosten vervolgens rechtstreeks bij ons. U hoeft niks te doen. Geef wel aan uw vervoerder de volgende gegevens door:

 • Machtigingsnummer
 • Verstrekking
 • Startdatum
 • Einddatum
Deze gegevens staan op de machtigingsbrief die u van ons ontvangt.


Waar moet u op letten?


 • Heeft u vooraf geen machtiging aangevraagd? Dan krijgt u geen vergoeding voor uw reiskosten.
 • Wij vergoeden maximaal 200 kilometer enkele reis. Tenzij wij bij uw toestemmingsaanvraag akkoord zijn gegaan met een reisafstand van meer dan 200 kilometer.
 • De vergoeding van reiskosten geldt alleen voor een aantal behandelingen dat vergoed wordt uit de basisverzekering.
 • Er mag een begeleider mee als dit noodzakelijk is of als het gaat om vervoer van kinderen jonger dan 16 jaar. Vraag hiervoor wel een machtiging aan. Anders krijgt u geen vergoeding.

Met hart voor zinnige zorg