Belangrijk!

Vraag vooraf toestemming aan voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding.

Is uw behandeling al begonnen? Vraag dan alsnog zo snel mogelijk toestemming aan.

Vergoeding zittend ziekenvervoer 2019

Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer naar en van een behandeling. Vervoer met de ambulance valt niet onder zittend ziekenvervoer.

Wanneer worden mijn vervoerskosten vergoed?

U kunt een vergoeding voor vervoerskosten krijgen als u:

  • Een visuele handicap hebt waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen
  • Zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
  • Jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg)
  • Chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt voor de behandeling van kanker
  • Consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor de behandeling van kanker
  • Nierdialyse moet ondergaan
  • Consulten, onderzoeken en controles nodig heeft voor nierdialyse

Uitzondering via de hardheidsclausule

Staat uw aandoening of ziekte niet in bovenstaande opsomming? En hebt u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Bekijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Zo ja, dan vergoeden wij alsnog uw vervoerskosten.

Lees meer over de hardheidsclausule


Bekijk de vergoeding per vervoersmiddel

En of u een machtiging aan moet vragen

Kies het vervoermiddel waarmee u reist voor uw behandeling:

Met hart voor zinnige zorg