Vergoeding stoppen met roken 2019

Wilt u stoppen met roken maar lukt het u niet? Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts. Deze helpt u met korte stopadviezen. Of u kunt het stoppen-met-rokenprogramma volgen. U krijgt de kosten vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Korte stopadviezen

Korte stopadviezen zijn vaak eenmalig en u krijgt geen medicijnen voorgeschreven. U kunt een stopadvies krijgen van:

 • uw huisarts, u betaalt hiervoor geen eigen risico
 • uw verloskundige als het onderdeel is van de verloskundige zorg, u betaalt hiervoor geen eigen risico
 • uw medisch specialist, u betaalt hiervoor wel eigen risico

Intensieve behandelingen volgens het stoppen-met-rokenprogramma

U kunt ook intensiever begeleid worden, in een groep of individueel. In de meeste gevallen bieden huisartsen het stoppen-met-rokenprogramma volgens de zorgmodule Stoppen met Roken aan. U betaalt voor dit programma geen eigen risico. Voor de nicotinevervangende middelen en medicijnen die eventueel worden voorgeschreven als onderdeel van het programma geldt wel het eigen risico.

Het stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit:

 • behandelingen
 • nicotinevervangende middelen (pleisters, smelttabletten, zuigtabletten en kauwgom)*
 • medicijnen: Bupropion (Zyban) en Varenicline (Champix), op recept van uw (huis)arts*

* U ontvangt alleen een vergoeding als de kosten onderdeel zijn van het stoppen-met-rokenprogramma.

Middelen en medicijnen bij een internetapotheek

U kunt uw nicotinevervangende middelen en medicijnen bestellen bij een gecontracteerde internetapotheek:

Hiervoor hebt u eerst een doktersrecept nodig. Uw huisarts stuurt het recept rechtstreeks een van deze apotheken. Zij versturen uw medicijnen naar het op het recept vermelde woonadres. De normale levertermijn van medicijnen bedraagt 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw recept.

Gaat u naar een andere apotheek? Dan betaalt u de kosten zelf.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft uw huisarts geen contract met ons? Biedt uw huisarts het stoppen-met-rokenprogramma niet aan? Of hebt u al begeleiding van uw huisarts gehad, maar rookt u nog? In de Zorgzoeker ziet u welke gecontracteerde zorgaanbieders deze zorg bij u in de buurt aanbieden. Hiervoor hebt u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig.

U krijgt de kosten hiervan vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hiervoor geen eigen risico. Het eigen risico geldt wel voor de geneesmiddelen die onderdeel zijn van het stoppen-met-rokenprogramma. Bekijk uw vergoeding:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief 
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Chronische zieken en stoppen met roken-begeleiding

Bent u chronisch ziek? Dan kunt u deelnemen aan gecontracteerde zorgprogramma’s voor: 

 • Diabetes mellitus, type 2 
 • COPD (chronisch obstructieve longziekte, een verzamelnaam voor de longaandoening chronische bronchitis en longemfyseem)
 • hart- en vaatziekten (HVZ; secundair preventieve zorg als u patiënt bent met hart- of vaatziekten)
 • Verhoogd vasculair risicomanagement (VVR; primaire preventieve zorg als u verhoogd risico hebt op hart- of vaatziekten)
 • Astma (als u 16 jaar en ouder bent) 

Begeleiding bij het stoppen met roken is soms onderdeel van het zorgprogramma waaraan u deelneemt. U betaalt hiervoor geen eigen risico.  

Extra informatie

Eigen risico stoppen-met-rokenprogramma

Bent u 18 jaar of ouder? Voor het stoppen-met-rokenprogramma geldt geen eigen risico. Voor de nicotinevervangende middelen en medicijnen die onderdeel zijn van het programma betaalt u wel het eigen risico.

Eigen risico korte stopadviezen

Vindt de korte behandeling plaats door een medisch specialist? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Voor korte stopadviezen van uw huisarts of verloskundige betaalt u geen eigen risico.

Stoppen-met-rokenprogramma bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Volgt u het stoppen-met-rokenprogramma bij een zorgaanbieder die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken, maar waarmee wij geen contract hebben? Of bestelt u uw geneesmiddelen niet via de Nationale Apotheek, de Thuisapotheek of eFarma? Dan krijgt u met VGZ Ruime Keuze een lagere vergoeding en betaalt u een deel van de nota zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is.

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor de medicijnen en de nicotinevervangende middelen ook terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Recept

Voor de medicijnen hebt u een doktersrecept nodig. Hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan vergoeden wij alleen nicotinevervangende middelen en medicijnen die u bestelt via de Nationale Apotheek of de Thuisapotheek. U kunt ook naar uw eigen apotheek gaan, maar dan betaalt u een deel van de nota zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is.

Hebt u een VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen ook terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts. 

Hulp bij stoppen met roken

Voor korte stopadviezen kunt u terecht bij uw huisarts, verloskundige of een andere medisch specialist.

Voor het stoppen met roken-programma kunt u terecht bij een (gecontracteerde) zorgaanbieder, waaronder de huisarts, die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken. Uw huisarts kan u vertellen of hij deze module aanbiedt. In de Zorgzoeker ziet u of uw huisarts een contract met ons heeft, zoek op 'Huisartsen'.

Heeft uw huisarts geen contract met ons? Biedt uw huisarts het stoppen-met-rokenprogramma niet aan? Of hebt u al begeleiding van uw huisarts gehad, maar rookt u nog? In de Zorgzoeker ziet u de gecontracteerde zorgaanbieders bij u in de buurt die dit programma aanbieden.

Nicotinevervangende middelen en medicijnen

Hebt u VGZ Ruime Keuze? Bestel uw nicotinevervangende middelen en medicijnen via de Nationale Apotheek, de Thuisapotheek of eFarma. U kunt ook naar een andere apotheek gaan, maar dan betaalt u een deel van de nota zelf.

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen bij stoppen met roken ook terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg