Vergoeding stoppen met roken 2017

Wilt u stoppen met roken maar lukt het u niet? Hiervoor kunt u terecht bij uw huisarts. Deze helpt u met korte stopadviezen. Of u kunt het stoppen-met-rokenprogramma volgen. U krijgt de kosten vergoed vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Korte stopadviezen

Korte stopadviezen zijn vaak eenmalig en u krijgt geen medicijnen voorgeschreven. U kunt een stopadvies krijgen van:

  • uw huisarts, u betaalt hiervoor geen eigen risico
  • uw verloskundige als het onderdeel is van de verloskundige zorg, u betaalt hiervoor geen eigen risico
  • uw medisch specialist, u betaalt hiervoor wel eigen risico

Intensieve behandelingen volgens het stoppen-met-rokenprogramma

U kunt ook intensiever begeleid worden, in een groep of individueel. In de meeste gevallen bieden huisartsen het stoppen-met-rokenprogramma volgens de zorgmodule Stoppen met Roken aan. U betaalt voor dit programma eigen risico.

Het stoppen-met-rokenprogramma bestaat uit:

  • behandelingen
  • nicotinevervangende middelen (pleisters, smelttabletten, zuigtabletten en kauwgom)*
  • medicijnen: Bupropion (Zyban) en Varenicline (Champix), op recept van uw (huis)arts*

* U ontvangt alleen een vergoeding als de kosten onderdeel zijn van het stoppen-met-rokenprogramma.

Nicotinevervangende middelen en medicijnen

U kunt voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen terecht bij de Nationale Apotheek. Hiervoor hebt u eerst een doktersrecept nodig. Uw huisarts stuurt het recept rechtstreeks naar de Nationale Apotheek. Zij versturen uw medicijnen naar het op het recept vermelde woonadres. De normale levertermijn van medicijnen bedraagt 1 à 2 werkdagen na ontvangst van uw recept. 

Gaat u naar een andere apotheek? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is.

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan krijgt u ook bij uw eigen apotheek volledige vergoeding van de kosten.

Gecontracteerde zorgaanbieder

Heeft uw huisarts geen contract met ons? Biedt uw huisarts het stoppen-met-rokenprogramma niet aan? Of hebt u al begeleiding van uw huisarts gehad, maar rookt u nog? In Vergelijk en Kies ziet u welke gecontracteerde zorgaanbieders deze zorg bij u in de buurt aanbieden. Hiervoor hebt u geen verwijzing van uw (huis)arts nodig.

U krijgt de kosten hiervan vergoed uit de basisverzekering, maar u betaalt hiervoor wel eigen risico. Bekijk uw vergoeding:

Basisverzekering Vergoeding
Goede Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief 
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief 
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Chronische zieken en stoppen met roken-begeleiding

Bent u chronisch ziek? Dan kunt u deelnemen aan gecontracteerde zorgprogramma’s voor: 

  • Diabetes mellitus, type 2 
  • COPD (chronisch obstructieve longziekte, een verzamelnaam voor de longaandoening chronische bronchitis en longemfyseem)
  • VRM (Vasculair risicomanagement)
  • Astma (als u 16 jaar en ouder bent) 

Begeleiding bij het stoppen met roken is soms onderdeel van het zorgprogramma waaraan u deelneemt. U betaalt hiervoor geen eigen risico.  

Extra informatie

Eigen risico stoppen-met-rokenprogramma

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eerst uw eigen risico voor het stoppen-met-rokenprogramma. Omdat de medicijnen onderdeel zijn van het programma, betaalt u voor de begeleiding en de medicijnen eigen risico.

Eigen risico korte stopadviezen

Vindt de korte behandeling plaats door een medisch specialist? Dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Voor korte stopadviezen van uw huisarts of verloskundige betaalt u geen eigen risico.

Stoppen-met-rokenprogramma bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Volgt u het stoppen-met-rokenprogramma bij een zorgaanbieder die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken, maar waarmee wij geen contract hebben? Of bestelt u uw geneesmiddelen niet via de Nationale Apotheek? Dan krijgt u met VGZ Goede Keuze of Ruime Keuze een lagere vergoeding en betaalt u een deel van de nota zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is.

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor de behandeling, de medicijnen en de nicotinevervangende middelen ook terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

Recept

Voor de medicijnen hebt u een doktersrecept nodig. Wij vergoeden alleen nicotinevervangende middelen en medicijnen die u bestelt via de Nationale Apotheek. U kunt ook naar uw eigen apotheek gaan, maar dan betaalt u een deel van de nota zelf. In delijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders ziet u hoe hoog uw maximale vergoeding dan is.

Hebt u een VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen ook terecht bij uw eigen apotheek of apotheekhoudend huisarts. 

Hulp bij stoppen met roken

Voor korte stopadviezen kunt u terecht bij uw huisarts, verloskundige of een andere medisch specialist.

Voor het stoppen met roken-programma kunt u terecht bij een (gecontracteerde) zorgaanbieder, waaronder de huisarts, die werkt volgens de Zorgmodule Stoppen met Roken. Uw huisarts kan u vertellen of hij deze module aanbiedt. In Vergelijk en Kies ziet u of uw huisarts een contract met ons heeft, zoek op 'Huisartsen'.

Heeft uw huisarts geen contract met ons? Biedt uw huisarts het stoppen-met-rokenprogramma niet aan? Of hebt u al begeleiding van uw huisarts gehad, maar rookt u nog? In Vergelijk en Kies ziet u de gecontracteerde zorgaanbieders bij u in de buurt die dit programma aanbieden.

Nicotinevervangende middelen en medicijnen

Bestel uw nicotinevervangende middelen en medicijnen via de Nationale Apotheek. U kunt ook naar een andere apotheek gaan, maar dan betaalt u een deel van de nota zelf.

Hebt u VGZ Eigen Keuze? Dan kunt u voor uw nicotinevervangende middelen en medicijnen bij stoppen met roken terecht bij zowel de Nationale Apotheek als bij uw eigen apotheek of apotheekhoudende huisarts.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen