Vergoeding ooglaseren 2018

Met uw aanvullende verzekering Aanvullend Best krijgt u een vergoeding voor ooglaseren (refractiechirurgie). In een aantal gevallen hebt u ook recht op een vergoeding voor lensvervanging of lensimplantatie.

Vergoeding ooglaseren vanuit de basisverzekering

U krijgt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor ooglaseren. Soms hebt u door een medische indicatie recht op een vergoeding voor refractiechirurgie.

Vergoeding ooglaseren vanuit de aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best Eenmalig € 500 
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Geen vergoeding
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding

Prijsafspraken voor ooglaserbehandeling

Met onderstaande klinieken hebben wij prijsafspraken gemaakt voor ooglaserbehandelingen. Dit is vaak voordeliger.

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Oogziekenhuis/Focuskliniek (Rotterdam) 010 – 402 34 56
Oogziekenhuis Zonnestraal (diverse locaties) 088 – 877 77 77
Eyescan (diverse locaties) 088 – 111 19 00
FYEO Medical (Eersel) 0497 – 36 08 60
Bergman Clinics (diverse locaties) 088 – 900 05 00

U kunt contact opnemen met de kliniek van uw keuze voor meer informatie over deze prijsafspraken.

Extra informatie

Eigen risico

U betaalt alleen uw eigen risico voor behandelingen die vergoed worden vanuit uw basisverzekering. 


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u recht op een vergoeding uit de basisverzekering? In Vergelijk en Kies vindt u gecontracteerde oogartsen en refractiechirurgen. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? En hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan betaalt u mogelijk een deel van kosten zelf. Hoeveel dit is vindt u op de pagina Vergoeding medisch specialistische zorg.


Ooglaserbehandeling in het buitenland

Kiest u voor een behandeling in het buitenland? Vraagt u dan vooraf aan onze klantenservice of wij uw behandeling vergoeden. 

Machtiging

Om een vergoeding te krijgen voor ooglaseren vanuit de basisverzekering heeft u een machtiging nodig van VGZ. Uw zorgaanbieder vraagt de machtiging voor u aan. 

Voor een ooglaserbehandeling gaat u naar een oogarts. Deze vindt u in Vergelijk en Kies. De gecontracteerde oogartsen uit Vergelijk en Kies zijn ingeschreven bij het Nederlands Oogkundig Gezelschap (NOG). U weet dan zeker dat de oogarts de zorg mag verlenen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg