Vergoeding ooglaseren in 2019

Met uw aanvullende verzekering Aanvullend Best krijgt u een vergoeding voor ooglaseren (refractiechirurgie). In een aantal gevallen hebt u ook recht op een vergoeding voor lensvervanging of lensimplantatie.

Vergoeding ooglaseren vanuit de basisverzekering

U krijgt in de meeste gevallen vanuit de basisverzekering geen vergoeding voor ooglaseren. Soms hebt u door een medische indicatie recht op een vergoeding voor refractiechirurgie.

Vergoeding ooglaseren vanuit de aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best Eenmalig € 500 
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best Eenmalig € 500 
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Geen vergoeding
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Geen vergoeding

Prijsafspraken voor ooglaserbehandeling

Met onderstaande klinieken hebben wij prijsafspraken gemaakt voor ooglaserbehandelingen. Dit is vaak voordeliger.

Zorgaanbieder Telefoonnummer
Oogziekenhuis/Focuskliniek (Rotterdam) 010 – 402 34 56
Oogziekenhuis Zonnestraal (diverse locaties) 088 – 877 77 77
Eyescan (diverse locaties) 088 – 111 19 00
FYEO Medical (Eersel) 0497 – 36 08 60
Bergman Clinics (diverse locaties) 088 – 900 05 00
OMC HanzeKliniek (Groningen) 050 – 368 22 22

U kunt contact opnemen met de kliniek van uw keuze voor meer informatie over deze prijsafspraken.

Extra informatie

Eigen risico

U betaalt alleen uw eigen risico voor behandelingen die vergoed worden vanuit uw basisverzekering. 


Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Hebt u recht op een vergoeding uit de basisverzekering? In de Zorgzoeker vindt u gecontracteerde oogartsen en refractiechirurgen. Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben? En hebt u VGZ Ruime Keuze? Dan betaalt u mogelijk een deel van kosten zelf. Hoeveel dit is vindt u op de pagina Vergoeding medisch specialistische zorg.


Ooglaserbehandeling in het buitenland

Kiest u voor een behandeling in het buitenland? Vraagt u dan vooraf aan onze klantenservice of wij uw behandeling vergoeden. 

Machtiging

Om een vergoeding te krijgen voor ooglaseren vanuit de basisverzekering heeft u een machtiging nodig van VGZ. Uw zorgaanbieder vraagt de machtiging voor u aan. 

Voor een ooglaserbehandeling gaat u naar een oogarts. Deze vindt u in de Zorgzoeker. De gecontracteerde oogartsen uit de Zorgzoeker zijn ingeschreven bij het Nederlands Oogkundig Gezelschap (NOG). U weet dan zeker dat de oogarts de zorg mag verlenen.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg