Machtiging mondzorg

Mondzorg wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg na een ongeval gelden andere afspraken.

Bijzondere tandheelkunde

Voor bijzondere tandheelkunde heeft u mogelijk een machtiging nodig. Is dit het geval? Dan regelt uw zorgverlener dit voor u. Bekijk ook wat er verandert in 2023.

Mondzorg na een ongeval

Heeft u een ongeval gehad? En is uw gebit daarbij beschadigd geraakt? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering. Hiervoor heeft u een ongevallendekking vanuit uw aanvullende verzekering nodig.

Is dit het geval? Vul dan het vragenformulier 'Ongeval'. En volg de stappen in dit formulier.

Vergoeding voor mondzorg