Machtiging mondzorg

Mondzorg wordt in de meeste gevallen vergoed vanuit jouw aanvullende verzekering. Voor bijzondere tandheelkunde en mondzorg na een ongeval gelden andere afspraken.

Bijzondere tandheelkunde

Voor bijzondere tandheelkunde heb je mogelijk een machtiging nodig. Is dit het geval? Dan regelt jouw zorgverlener dit voor jou. Bekijk wat er verandert in 2023.

Mondzorg na een ongeval

Heb je een ongeval gehad? En is jouw gebit daarbij beschadigd geraakt? Dan heb je mogelijk recht op een vergoeding vanuit jouw aanvullende verzekering. Hiervoor heb je een ongevallendekking vanuit jouw aanvullende verzekering nodig.

Is dit het geval? Vul dan het vragenformulier 'Ongeval'. En volg de stappen in dit formulier.

Vergoeding voor mondzorg