Vergoeding gezondheidstest in 2019

De integrale medische gezondheidstest heeft als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. U krijgt een advies op basis van de uitslag van de gezondheidstest.

De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • Algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • Meten bloeddruk, buikomvang en BMI (Body Mass Index)
 • Bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • Urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • Longfunctietest
 • Visusonderzoek
 • Schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:

 • Audiologische screening
 • Fietstest
 • Persoonlijk leefstijlgesprek 

Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de gezondheidstest.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Als u uw huisarts vraagt om uw gezondheid te onderzoeken, dan valt het huisartsconsult onder uw basisverzekering. Let op: vraagt uw huisarts in overleg met u bijvoorbeeld bloed- en/of urineonderzoek aan? Dan vallen de kosten hiervan wel onder uw eigen risico.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering

Met onze aanvullende verzekeringen hebt u een budget voor preventie. U kunt uw budget onder andere gebruiken voor een gezondheidstest. U krijgt hiervoor een vergoeding tot u het maximum van uw budget hebt bereikt.

Geen vergoeding voor:

 • Preventief medisch onderzoek naar kanker of andere ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is
 • Preventief medisch onderzoek als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet (deze kosten komen voor rekening van de werkgever)
 • MRI-scans, CT-scans en zogenaamde total body scans
Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed € 200 per jaar (budget preventie)
Aanvullend Beter € 400 per jaar (budget preventie)
Aanvullend Best € 500 per jaar (budget preventie)
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
€ 750 per jaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed € 400 per jaar (budget preventie)
VGZ Werkt Beter € 600 per jaar (budget preventie)
VGZ Werkt Best € 700 per jaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding
Jong Basis € 75 per jaar (budget preventie)
Jong Uitgebreid € 200 per jaar (budget preventie)
Single/Duo Basis € 75 per jaar (budget preventie)
Single/Duo Uitgebreid € 200 per jaar (budget preventie)
Gezin Basis € 75 per jaar (budget preventie)
Gezin Uitgebreid € 400 per jaar (budget preventie)
Vitaal Basis € 75 per jaar (budget preventie)
Vitaal Uitgebreid € 500 per jaar (budget preventie)
Verzekering Vergoeding (budget preventie)
GemeentePakket Compact Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren
GemeentePakket Compleet Maximaal € 200 per 2 kalenderjaren
Zuid-Limburgpakket Geen vergoeding
Den Haagpakket Geen vergoeding
Rotterdampakket Compact Een budget van € 200 voor alle preventie samen, waaronder deze gezondheidstest
Rotterdampakket Een budget van € 400 voor alle preventie samen, waaronder deze gezondheidstest

Waar kunt u terecht voor de gezondheidstest?

Gaat u naar een andere zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg