Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar 2017

Vanuit uw basisverzekering krijgt u slechts in enkele gevallen een vergoeding voor fysiotherapie. Met een aanvullende verzekering krijgt u een aantal behandelingen vergoed voor beweegzorg.

Direct naar:

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Behandeling Vergoeding
Fysiotherapie bij een niet-chronische aandoening Geen vergoeding.

U kunt hiervoor wel de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.
Fysiotherapie bij een chronische aandoening Vergoeding vanaf de 21e behandeling, per aandoening.

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Eenmalige vergoeding van de eerste 9 behandelingen. 

Meer dan 9 behandelingen nodig? Gebruik dan de vergoeding uit uw aanvullende verzekering.
Oefentherapie (looptraining) bij etalagebenen,
stadium 2 Fontaine
Vergoeding voor maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van of u naar een fysiotherapeut gaat die een contract met ons heeft. In Vergelijk en Kies vindt u gecontracteerde fysiotherapeuten bij u in de buurt.

Basisverzekering Hoogte vergoeding
Goede Keuze
  • Gecontracteerde zorg: 100% vergoeding
  • Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 75% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
Ruime Keuze
  • Gecontracteerde zorg: 100% vergoeding
  • Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
Eigen Keuze
  • Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding van het marktconforme tarief.

Vergoeding fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering

Met uw aanvullende verzekering krijgt u jaarlijks een aantal behandelingen beweegzorg vergoed. Deze behandelingen kunt u onder andere gebruiken voor fysiotherapie. U krijgt een vergoeding totdat u het maximum aantal behandelingen hebt bereikt.

Let op! Wordt uw behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en heeft uw behandelaar géén contract met ons? Dan krijgt u tot maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed 7 behandelingen
Aanvullend Beter 12 behandelingen - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Aanvullend Best 18 behandelingen - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
MiX Aanvullende Verzekering 32 behandelingen - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie

Hebt u de MiX Aanvullende verzekering? Dan vervalt de vergoeding voor beweegzorg vanuit de andere aanvullende verzekeringen.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis 6 behandelingen
Jong Uitgebreid 18 behandelingen - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Single/Duo Basis 7 behandelingen
Single/Duo Uitgebreid 18 behandelingen - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Gezin Basis 7 behandelingen
Gezin Uitgebreid 18 behandelingen - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Vitaal Basis 9 behandelingen
Vitaal Uitgebreid 32 behandelingen - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Verzekering Vergoeding 
GemeentePakket Compact 5 behandelingen
GemeentePakket Compleet 18 behandelingen - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele fysiotherapie
Zuid-Limburgpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen). Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele fysiotherapie.
Den Haagpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen). Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele fysiotherapie.
Rotterdampakket 20 behandelingen per jaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen per indicatie gebruiken voor manuele fysiotherapie

Online fysiotherapie

Fysiotherapie wanneer het u uitkomt? Kies dan voor online fysiotherapie van Mijn Fysio Online. U kunt online fysiotherapie vergoed krijgen vanuit aanvullende verzekering.

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie, ergotherapie of logopedie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Extra informatie

Eigen risico

Wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u hierover eigen risico. Start u dit jaar met fysiotherapie-behandelingen en loopt uw behandeltraject door in het volgende jaar? Dan betaalt u voor beide jaren eigen risico. 

Naar een fysiotherapeut die geen contract met ons heeft

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2017.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

U krijgt geen vergoeding uit het budget beweegzorg voor:

  • arbocuratieve of reïntegratietrajecten
  • behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Toestemming

Hebt u een chronische aandoening? En hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Ook hebt u toestemming nodig van VGZ. U hoeft deze toestemming niet zelf te regelen als u naar gecontracteerde zorgaanbieder gaat.

U kunt naar een fysiotherapeut of een geregistreerde geriatrisch fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck, manueel therapeut, oedeemtherapeut of bekkenfysiotherapeut. Deze therapeuten vindt u in Vergelijk en Kies.

Zoek uw zorgaanbieder in Vergelijk en Kies

Hebt u oedeemtherapie nodig?

Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding. U vindt geregistreerde oedeem – en huidtherapeuten in Vergelijk en Kies.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Waar kunt u terecht voor fysiotherapie?

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Hoeveel budget heb ik nog?

Uw behandelingen fysiotherapie vallen binnen uw budget voor beweegzorg. In Mijn VGZ ziet u hoeveel u hiervan al hebt verbruikt. Log in met uw DigiD om uw budget te bekijken.

Bekijk uw budget in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg