Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar 2018

Vanuit uw basisverzekering krijgt u slechts in enkele gevallen een vergoeding voor fysiotherapie. Met een aanvullende verzekering krijgt u een aantal behandelingen vergoed voor beweegzorg.

Direct naar:

Vergoeding fysiotherapie vanuit de basisverzekering

Behandeling Vergoeding
Fysiotherapie bij een niet-chronische aandoening Geen vergoeding. (U kunt hiervoor wel de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.)
Fysiotherapie bij een chronische aandoening Vergoeding vanaf de 21e behandeling (na toestemming).
(Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding uit uw aanvullende verzekering gebruiken.)
Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie Eenmalige vergoeding van de eerste 9 behandelingen. 
(Meer dan 9 behandelingen nodig? Gebruik dan de vergoeding uit uw aanvullende verzekering.)
Oefentherapie (looptraining) onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij etalagebenen,
stadium 2 Fontaine
Vergoeding voor maximaal 37 behandelingen gedurende 12 maanden.
Oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht Vergoeding voor maximaal 12 behandelingen gedurende 12 maanden.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt ervan af of u naar een fysiotherapeut gaat die een contract met ons heeft of niet. In Vergelijk en Kies vindt u gecontracteerde fysiotherapeuten bij u in de buurt.

Basisverzekering Hoogte vergoeding
Ruime Keuze
  • Gecontracteerde zorg: 100% vergoeding
  • Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% vergoeding van het gemiddeld gecontracteerd tarief.
Eigen Keuze
  • Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% vergoeding van het marktconforme tarief.


Vergoeding beweegzorg vanuit de aanvullende verzekering

U hebt een budget voor een aantal behandelingen beweegzorg. Deze behandelingen kunt u onder andere gebruiken voor fysiotherapie. U krijgt een vergoeding totdat u het maximum aantal behandelingen hebt bereikt.

Let op! Wordt de behandeling vergoed vanuit uw aanvullende verzekering en heeft uw behandelaar géén contract met ons? Dan krijgt u tot maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed.

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed
vanaf € 7,49
7 behandelingen per kalenderjaar
Aanvullend Beter
vanaf € 17,99 
12 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Aanvullend Best
vanaf € 30,14 
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
MiX Aanvullende Verzekering
vanaf € 13,99
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hebt u de MiX Aanvullende verzekering? Dan vervalt de vergoeding voor beweegzorg vanuit de andere aanvullende verzekeringen.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
vanaf € 12,49
6 behandelingen per kalenderjaar
Jong Uitgebreid
vanaf € 27,34
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Single/Duo Basis
vanaf € 19,24
7 behandelingen per kalenderjaar
Single/Duo Uitgebreid
vanaf € 41,99
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Gezin Basis
vanaf € 21,99
7 behandelingen per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid
vanaf € 54,99
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Vitaal Basis
vanaf € 24,49
9 behandelingen per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid
vanaf € 48,89
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de Alles-in-1 Pakketten.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding 
GemeentePakket Compact
  • 5 behandelingen per kalenderjaar 
  • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
GemeentePakket Compleet
  • 18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
  • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
Zuid-Limburgpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar. Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
Den Haagpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar. Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
Rotterdampakket 20 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen per indicatie gebruiken voor manuele therapie

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Waar kunt u terecht voor fysiotherapie?Wie mag de zorg verlenen?

Fysiotherapie

Door een fysiotherapeut of gespecialiseerde fysiotherapeut. U vindt de fysiotherapeuten in Vergelijk en Kies.

Een gespecialiseerde fysiotherapeut is een kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, geriatriefysiotherapeut en de manueel therapeut. De gespecialiseerde fysiotherapeut moet zijn ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of in het register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF).

Oefentherapie Cesar/Mensendieck

Oefentherapeut Cesar/Mensendieck en de specialistische oefentherapeuten die zijn ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Dit zijn de kinder- en psychosomatisch oefentherapeut.

Deze therapeuten vindt u in Vergelijk en Kies.

Hebt u oedeemtherapie nodig?

Ga dan naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut. Alleen dan krijgt u hiervoor een vergoeding. U vindt geregistreerde oedeem- en huidtherapeuten in Vergelijk en Kies.

Alternatieve bewegingstherapieën

Een door ons aangewezen zorgaanbieder.


Extra informatie

Eigen risico

Wordt uw behandeling vergoed vanuit de basisverzekering? Dan betaalt u hierover eigen risico. Start u dit jaar met fysiotherapie-behandelingen en loopt uw behandeltraject door in het volgende jaar? Dan betaalt u voor beide jaren eigen risico. 

Naar een fysiotherapeut die geen contract met ons heeft

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2018.

Welke behandelingen vergoeden wij niet?

U krijgt geen vergoeding uit het budget beweegzorg voor:

  • arbocuratieve of reïntegratietrajecten
  • behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Toestemming

Hebt u een chronische aandoening? En hebt u recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering? Dan hebt u een verwijzing van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig. Ook hebt u toestemming nodig van VGZ. U hoeft deze toestemming niet zelf te regelen als u naar gecontracteerde zorgaanbieder gaat.


Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Fysiotherapie bij lage rugklachten

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of een knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Met hart voor zinnige zorg