Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app

Lees meer over de app
Uw persoonlijke vergoedingen in de VGZ Zorg app 

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar in 2018


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Alleen vergoeding bij specifieke aandoeningen

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen (eenmalig)
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

Deze vergoeding geldt voor de hele looptijd van uw verzekering.                                              

Chronische aandoening

Hier vindt u de lijst met chronische aandoeningen. Voor fysiotherapie bij een chronische aandoening krijgt u in specifieke gevallen een vergoeding.                                           

Aanvullende verzekering Vergoeding uit uw budget voor beweegzorg

U hebt vanuit uw aanvullende verzekering een budget voor beweegzorg. U kunt dit budget gebruiken voor:                                                                    


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Alleen voor vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw eigen risico geldt alleen voor zorg die u krijgt vanuit de basisverzekering. Krijgt u uw fysiotherapie vergoed vanuit uw aanvullende verzekering? Dan geldt uw eigen risico niet.                                                                                           

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de zorgkosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                              

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                                 

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                                 

Krijgt u een vergoeding uit een aanvullende verzekering?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                                                   Vergoeding beweegzorg vanuit de aanvullende verzekering

U hebt een budget voor een aantal behandelingen beweegzorg. Deze behandelingen kunt u onder andere gebruiken voor fysiotherapie. U krijgt een vergoeding totdat u het maximum aantal behandelingen hebt bereikt.

Verzekering Vergoeding 
Aanvullend Goed
vanaf € 7,49
7 behandelingen per kalenderjaar
Aanvullend Beter
vanaf € 17,99 
12 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Aanvullend Best
vanaf € 30,14 
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
MiX Aanvullende Verzekering
vanaf € 13,99
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u per indicatie maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Hebt u de MiX Aanvullende verzekering? Dan vervalt de vergoeding voor beweegzorg vanuit de andere aanvullende verzekeringen.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding
Jong Basis
vanaf € 12,49
6 behandelingen per kalenderjaar
Jong Uitgebreid
vanaf € 27,34
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Single/Duo Basis
vanaf € 19,24
7 behandelingen per kalenderjaar
Single/Duo Uitgebreid
vanaf € 41,99
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Gezin Basis
vanaf € 21,99
7 behandelingen per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid
vanaf € 54,99
18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
Vitaal Basis
vanaf € 24,49
9 behandelingen per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid
vanaf € 48,89
32 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie

Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed vanuit de Alles-in-1 Pakketten.

De genoemde premies zijn per maand.

Verzekering Vergoeding 
GemeentePakket Compact
 • 5 behandelingen per kalenderjaar 
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
GemeentePakket Compleet
 • 18 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen gebruiken voor manuele therapie
 • Voor alternatieve bewegingstherapie krijgt u 1 behandeling per dag tot maximaal € 45 vergoed.
Zuid-Limburgpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar. Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
Den Haagpakket 12 reguliere behandelingen of 24 groepsbehandelingen (voor 5-10 personen) per kalenderjaar. Bij bepaalde chronische aandoeningen: 20 behandelingen. Van deze behandelingen mag u er maximaal 6 gebruiken voor manuele therapie.
Rotterdampakket 20 behandelingen per kalenderjaar - hiervan mag u maximaal 9 behandelingen per indicatie gebruiken voor manuele therapie

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u heeft. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ
 

Hoeveel budget heb ik nog?

Log in op Mijn VGZ en bekijk de status van uw budget. 

Waar kunt u terecht voor fysiotherapie?


Geen vergoeding voor:

 • Arbocuratieve of reïntegratietrajecten
 • Behandelingen en behandelprogramma’s om uw conditie te verbeteren. Zoals medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Fysiotherapie bij Parkinson

Hebt u fysiotherapie nodig voor de behandeling van de ziekte van Parkinson? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ParkinsonNet.

Looptraining bij etalagebenen

Hebt u looptraining nodig voor de behandeling van etalagebenen (stadium 2 Fontaine)? Hiervoor hebben wij alleen gespecialiseerde zorgaanbieders gecontracteerd die zijn aangesloten bij ClaudicatioNet.

Fysiotherapie bij lage rugklachten

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of een knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders.


Extra informatie

Fysiotherapie

 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Oefentherapie

 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven in Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Oedeemtherapie

 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut

Alternatieve bewegingstherapie

 • Door ons aangewezen zorgverlener

Andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2018.


Bekijk of uw zorgverlener een contract heeft

Met hart voor zinnige zorg