Vergoeding diëtetiek 2019

De vergoeding voor diëtetiek hangt af van uw basisverzekering en aanvullende verzekering. Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor diëtetiek: voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten.

Vergoeding diëtetiek vanuit de basisverzekering

U krijgt 3 uur diëtetiek per kalenderjaar. Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerde zorgaanbieder: 100% op basis van het gecontracteerd tarief

Niet-gecontracteerd zorgaanbieder: maximaal 80% van het
gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieder: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Vergoeding diëtetiek vanuit de aanvullende verzekeringen

Vanuit een aantal verzekeringen krijgt u een aanvullende vergoeding voor diëtetiek. Diëtetiek wordt vergoed tot u het maximum van dit budget hebt bereikt. Bekijk uw vergoeding:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best € 250 per kalenderjaar
Niet-gecontracteerd: 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
€ 500 per kalenderjaar.
Niet-gecontracteerd: 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief


Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best € 250 per kalenderjaar
Niet-gecontracteerd: 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Geen vergoeding
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 250 per kalenderjaar
Niet-gecontracteerd: 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

Hebt u VGZ Vitaal Uitgebreid én de MiX Aanvullende Verzekering? Dan krijgt u maximaal € 500 vergoed voor diëtetiek uit de MiX Aanvullende Verzekering.

Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact 2 uur per kalenderjaar voor dieetadvisering
GemeentePakket Compleet 2 uur per kalenderjaar voor dieetadvisering
Zuid-Limburgpakket € 850 per kalenderjaar voor dieetkosten
Den Haagpakket € 850 per kalenderjaar voor dieetkosten
Rotterdampakket Compact Geen vergoeding
Rotterdampakket Geen vergoeding

Diëtetiek als onderdeel van een zorgprogramma

Hebt u diabetes type 2, COPD, of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten? En is uw zorg hiervoor onderdeel van een zorgprogramma? Dan kunt u diëtetiek krijgen via dit zorgprogramma. Uw huisarts kan u vertellen of uw zorg onderdeel is van een zorgprogramma. Krijgt u dieetadvies als een onderdeel van een van de zorgprogramma’s? Dan hebt u geen recht op een vergoeding hiervoor uit uw aanvullende verzekering.

Extra informatie

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. U hoeft geen eigen risico te betalen als uw dieetadvies valt onder een zorgprogramma voor diabetes type 2, COPD of VRM (vasculair risicomanagement).

Alleen basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? Dan krijgt u 3 uur dieetadvies per kalenderjaar vergoed. Hebt u meer behandeluren nodig, dan betaalt u deze uren zelf.

Niet-gecontracteerde diëtist

Wilt u naar een diëtist die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding en betaalt u een deel van de nota zelf. Hoeveel u vergoed krijgt hangt af van uw basisverzekering en uw aanvullende verzekering:

  • VGZ Ruime Keuze: U krijgt maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed
  • VGZ Eigen Keuze: U krijgt maximaal het marktconform tarief vergoed
  • Aanvullende verzekering: U krijgt maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed

U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Voor dieetadvies gaat u naar een diëtist. In de Zorgzoeker vindt u de gecontracteerde diëtisten bij u in de buurt.

Wie mag de zorg verlenen bij een zorgprogamma

Krijgt u dieetadvies als onderdeel van een zorgprogramma voor diabetes type 2, COPD of VRM (vasculair risicomanagement)? Dan kunt u voor deze zorg naar een gecontracteerde zorggroep. De gecontracteerde zorggroepen vindt u in de Zorgzoeker of vraag ernaar bij uw huisarts.

Gaat u voor een van de zorgprogramma’s naar een zorggroep die niet is gecontracteerd? Dan hebt u geen recht op vergoeding.

Maakt u geen gebruik van een zorgprogramma? Dan hebt u recht op de normale vergoedingen voor dieetadvies, zoals die hierboven staan vermeld.

Waar mag dieetadvisering verleend worden?

U mag behandeld worden in de praktijkruimte van de diëtist. Of in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis. U kunt ook thuis worden behandeld als uw diëtist dit medisch noodzakelijk vindt.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Dat ziet u onder 'Verzekering' in de VGZ Zorg app.

Lees meer over de VGZ Zorg app
Of bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg