Gebruik maken van uw privacy-rechten

Bij VGZ gaan we met zorg met uw gegevens om. Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben? Of wilt u die aanpassen? Dat kan door gebruik te maken van uw privacy-rechten. Geef hieronder aan wat u wilt. Dan helpen we u graag verder. 

Goed om te weten: u kunt dit formulier alleen voor uzelf invullen. 

Van welk recht wilt u gebruikmaken?

In Mijn VGZ ziet u de gegevens die wij van u verwerken. Zet hier een kruisje als u andere gegevens wilt ontvangen.

Wij sturen uw persoonsgegevens naar een andere zorgverzekeraar als u wilt overstappen. Of aan een zorgverlener in geval van een machtiging. Zet hier een kruisje als u de gegevens zelf wilt ontvangen.

Wilt u uw gegevens aanpassen? De meeste gegevens kunt u in Mijn VGZ aanpassen. Wilt u iets anders wijzigen? Zet dan hier een kruisje. Let op: u kunt alleen gegevens aanpassen die niet (meer) kloppen

Zet hier een kruisje als u wilt dat wij uw gegevens verwijderen. Gegevens die we nodig hebben voor de zorgverzekering kunnen wij meestal niet verwijderen.

U kunt zich uitschrijven voor marketing-e-mails (nieuwsbrieven) via Mijn VGZ. Of zet hier een kruisje om aan te geven welke van uw gegevens wij niet meer van mogen verwerken.

Heeft u eerder toestemming gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken? Zet hier dan een kruisje om uw toestemming in te trekken. Wij verwerken uw gegevens vanaf dat moment niet meer. Intrekken van deze toestemming werkt niet met terugwerkende kracht.

Uw klantnummer vindt u op uw polis. Deze staat in de VGZ app en in Mijn VGZ

Uw klantnummer staat ook op uw zorgpas. Krijgt u een brief van VGZ? Dan staat daarop ook uw klantnummer.

Wij nemen binnen 30 dagen contact met u op