Polis en gegevens wijzigen bij overlijden

Een naaste overleden? We wensen u veel sterkte toe. We begrijpen dat er voor u een intensieve tijd aanbreekt, waarin u veel moet regelen. Ook voor de zorgverzekering. Daar helpen we u graag bij. 

U hoeft niets aan ons door te geven

Bij het overlijden van uw naaste regelen we het volgende voor u:

Stap 1: We ontvangen het overlijdensbericht automatisch binnen 10 werkdagen via de gemeente.

Stap 2: We beëindigen de zorgverzekering. De beëindiging gaat in op de dag nadat uw naaste is overleden.

Stap 3: U ontvangt van ons een brief als wij de polis hebben beëindigd. Hierin informeren wij u ook over de eventuele financiële afwikkeling.

Stond u bij uw naaste op de polis?

U blijft dan gewoon bij ons verzekerd. U krijgt uw eigen polis met dezelfde voorwaarden en vergoedingen. Stonden er ook kinderen op de polis? Dan komen zij bij u op de nieuwe polis te staan. Had uw naaste een collectieve zorgverzekering? Neem dan contact op met onze klantenservice. Dan kijken wij samen wat dit voor u betekent.

Nota’s kunt u nog opsturen

Het kan zijn dat u nog een nota krijgt voor uw overleden naaste. Betaal deze zelf aan de zorgaanbieder en declareer de nota bij ons. U hebt hiervoor het klantnummer en de geboortedatum van uw naaste nodig. Soms dienen zorgaanbieders ook rechtstreeks een rekening bij ons in. Het kan 2 jaar duren voordat wij alle rekeningen ontvangen hebben.

De declaraties betalen wij uit op het rekeningnummer dat bij ons bekend is. Wilt u liever dat wij op een ander rekeningnummer uitbetalen? Stuur dan een brief met in ieder geval de volgende gegevens:

  • Naam van uw overleden naaste
  • Burgerservicenummer (BSN) van uw naaste
  • Geboorte- en sterfdatum van uw naaste
  • Het oude en nieuwe rekeningnummer
  • Uw handtekening

U kunt de brief sturen naar:

Zorgverzekeraar VGZ
Postbus 25210
5600 RS Eindhoven

Te veel betaalde premie en eigen risico

Is er te veel premie of eigen risico betaald? Dan krijgt u dat als nabestaande terug.

Adres wijzigen

De post over de zorgverzekering van uw naaste blijven wij sturen naar het bij ons bekende adres. Wilt u de post op een ander adres ontvangen? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Woonde uw naaste in het buitenland?

Dan ontvangen wij niet automatisch het overlijdensbericht van de gemeente. Wilt u in dat geval het overlijden doorgeven aan onze klantenservice?

Vragen? Bel met onze klantenservice!

0900 - 84 90

Werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur

Voor dit telefoonnummer betaalt u uw gebruikelijke belkosten.

Met hart voor zinnige zorg