Rouw verwerken

Met hulp van VGZ en de digitale workshop van Mirro e-Health

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis in het leven. Vind steun en richting in uw rouwproces.

Digitale workshop voor mensen die rouwen

Maakt u een rouwproces door vanwege het overlijden van een naaste? Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken. Geen twee mensen rouwen hetzelfde en elk rouwproces is uniek. Wilt u hulp bij het verwerken van rouwgevoelens? De digitale workshop van Mirro kan u helpen. Hiermee kunt u zelfstandig en anoniem aan de slag.

  • Hulp om uw rouwproces op een voor u passende manier in te richten
  • Persoonlijke verhalen van drie ervaringsdeskundigen
  • Wij ontvangen geen data over u van externe partners, ook delen we niets met uw werkgever én gebruiken we de data niet voor uw zorgverzekering

Direct aan de slag

Vul uw gegevens in. Op de volgende pagina staat een link waarmee u naar Mirro gaat. Hier maakt u een account aan en gaat u aan de slag met de workshop. Tip! Als u uw privé e-mailadres invult, houdt u de workshop een privézaak.


Nog niet overtuigd? Lees verder!

De inhoud van deze digitale workshop is ontwikkeld door rouw- en verliesdeskundige Joke Schippers, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen.

De volgende onderwerpen worden behandeld:
  • Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
  • Steun: rouwen doet u nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op uw verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
  • Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. U wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe gaat u daarmee om?
  • Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af 'Waarom overkomt mij dit?', 'Wat is de zin van dit gemis?' en 'Wat is nog de zin van mijn leven?' Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.