Rouw verwerken

Rouw is een normale reactie op een verdrietige gebeurtenis in het leven. Vind steun en richting in uw rouwproces.

Online zelfhulp voor mensen die rouwen

Maakt u een rouwproces door vanwege het overlijden van een naaste? Rouwen is gevoelens verwerken en gedachten bewerken. Geen twee mensen rouwen hetzelfde en elk rouwproces is uniek. Wilt u hulp bij het verwerken van rouwgevoelens? De online zelfhulpmodule van Mirro e-Health kan u helpen. Hiermee kunt u zelfstandig en anoniem aan de slag. De module helpt u het rouwproces op een voor u passende manier in te richten. U kunt zich ook laten inspireren door de persoonlijke verhalen van drie ervaringsdeskundigen.

De inhoud van deze online zelfhulpmodule is ontwikkeld door rouw- en verliesdeskundige Joke Schippers, met betrokkenheid van ervaringsdeskundigen. Rouw is als ervaring universeel, maar het rouwproces is uniek in kleur, intensiteit, verloop, duur, betekenis en uitingsvorm. Als huidige visie geldt het duale procesmodel van Margaret Stroebe, met de verlieskant en de herstelkant. En daartussen beweegt de rouwende zich in zijn proces. Beide wegen horen bij 'gezond' rouwen. De mate van de ene of de andere weg verschilt per mens. Deze module gaat uit van deze visie welke mensen de mogelijkheid geeft hun eigen rouwproces in te kleuren.

 

Wat kunt u precies verwachten?

De volgende onderwerpen worden behandeld:

  • Mijn verlies: ieder mens maakt in zijn leven het verlies van een dierbare mee: een partner, een ouder, een broer, een zus of een kind. Soms komt een verlies heel onverwacht, soms komt het na een periode van ziekte.
  • Steun: rouwen doet u nooit alleen. Familieleden, vrienden, collega’s of buren reageren op uw verlies. Met praktische hulp, een luisterend oor en soms ook met goedbedoelde, maar niet altijd passende adviezen.
  • Omgaan met verlies: het verlies van een dierbare brengt grote veranderingen met zich mee. U wordt geconfronteerd met het feit dat iemand er niet meer is en tegelijkertijd gaat het leven zonder de ander verder. Hoe gaat u daarmee om?
  • Verder gaan: bij verlies vragen veel mensen zich af 'Waarom overkomt mij dit?', 'Wat is de zin van dit gemis?' en 'Wat is nog de zin van mijn leven?' Het zijn vragen die voortkomen uit de behoefte van mensen om betekenis te geven aan een ingrijpende levensgebeurtenis zoals een verlies.

Direct aan de slag

  • Maak een Mirro account of log met uw huidige account in.
  • Gebruik vouchercode 2051516olh1q.
  • Ga aan de slag met de online zelfhulpmodule van Mirro. Veel succes!

Tot 31-12-2019 kunt u via VGZ gratis van deze service gebruikmaken.  
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord