Carbon footprint VGZ

Te veel CO2 in de lucht, is niet goed voor onze mooie aarde. En niet voor onze eigen gezondheid. Wij willen daarom onze CO2-voetafdruk zo klein mogelijk houden.

Wat is de CO2-voetafdruk?

De CO2-voetafdruk (carbon footprint) geeft de uitstoot van CO2 aan. We noemen CO2 ook wel broeikasgas. Onze aarde warmt op door dit gas. CO2 komt vrij door het gebruik van fossiele brandstoffen. Als je bijvoorbeeld in je auto rijdt of vliegt naar Spanje. En als de energiemaatschappij elektriciteit produceert, die je nodig hebt voor je huis.

Dat opwarming van onze aarde niet goed is, weten we. Hoe minder CO2 er daarom in de lucht komt, hoe beter. Wij willen daar aan bijdragen, zoveel als we kunnen.

Alleen maar Nederlandse wind- en zonne-energie

Wij kopen sinds het begin van 2021 alleen nog maar Nederlandse windenergie en zonnestroom in. Hierdoor stoten we met ons elektriciteitsgebruik geen CO2 meer uit. We brengen zo onze CO2- uitstoot in 1 keer met 60% naar beneden!  

Hieronder de CO2-voetafdrukken van VGZ van 2023 en de afgelopen jaren.

CO2-voetafdrukken VGZ