Voorwaarden van de uitstroomregeling

Zijn andere manieren om een schuld in te lossen niet gelukt? Dan kunt u de verzekerde bij ons aanmelden voor de uitstroomregeling. Hiermee kijken we samen naar een regeling die de verzekerde wél kan nakomen. Lukt dat? Dan schelden we het restant van de schuld kwijt.

Dit zijn de voorwaarden van de uitstroomregeling

 • De verzekerde staat onder beschermingsbewind
 • De verzekerde heeft eerst geprobeerd de schulden te betalen met een schuldregelingstraject
 • De verzekerde heeft met VGZ gekeken naar de mogelijkheid van een volledige betalingsregeling of heeft deze niet afgerond
 • De verzekerde heeft in de afgelopen 10 jaar niet al eerder een schuldsaneringstraject afgerond
 • De uitstroomregeling duurt 36 maanden

Zo vraagt u een uitstroomregeling aan

Stuur een e-mail naar bewindvoering@vgz.nl, met de volgende informatie:

 • Klantnummer
 • De beschikking van de kantonrechter dat deze verzekerde onder bewind staat (alleen als wij deze nog niet hebben ontvangen)
 • Een berekening van het vrij te laten bedrag (VTLB)
 • Het budgetplan

Wij beoordelen de aanvraag binnen 5 werkdagen. Daarna krijgt u een reactie van ons per e-mail.

Wat gebeurt er als de uitstroomregeling start?

 • De verzekerde betaalt iedere maand aan VGZ het bedrag dat we afgesproken hebben in de uitstroomregeling, de maandelijkse premie en eventueel gemaakte zorgkosten
 • Betalingen aan het incassobureau hoeven niet meer, het incassodossier wordt gesloten
 • Betalingen aan het CAK hoeven niet meer, de verzekerde wordt daar afgemeld

Wat gebeurt er als de uitstroomregeling is afgerond?

Dan schelden wij het restant van de schulden kwijt. Dat zijn de schulden bij VGZ, het CAK en het incassobureau. De verzekerde gaat daarna gewoon door met het betalen van de maandelijkse zorgpremie aan VGZ.

Komt de verzekerde in de komende 10 jaar opnieuw in de betalingsproblemen? Dan zal VGZ niet meer akkoord gaan met een minnelijke schuldsanering.