Vergoeding transgender zorg algemeen

U vindt hier algemene vergoedingen voor transgender zorg. Deze zorg kan in beide situaties nodig zijn. Bij transformatie van man naar vrouw, of van vrouw naar man.

Voorbeelden van deze zorg zijn: diagnostisch onderzoek en psychologische zorg.

 • (Psychologisch) diagnostisch onderzoek

  U heeft recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. Bekende zorgaanbieders zijn UMC Amsterdam, UMC Groningen, Stepwork, Mutsaersstichting en De Vaart.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Psychologische zorg of begeleiding

  U heeft recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. Bekende zorgaanbieders zijn UMC Amsterdam, UMC Groningen, Stepwork, Mutsaersstichting en De Vaart.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Behandeling met (geslachts)hormonen

  Als de diagnose genderdysforie is gesteld door een bevoegd en bekwaam klinisch psycholoog en/of psychiater, dan kan behandeling met hormonen plaatsvinden bij endocrinologen. Van de volgende ziekenhuizen is bekend dat ze endocrinologische zorg bij transgenders leveren: UMC Amsterdam, UMC Groningen, LUMC, MCL, MST, HagaZiekenhuis. U krijgt de zorg vergoed uit de basisverzekering.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Logopedie

  U heeft recht op vergoeding van logopedie als onderdeel van medisch-specialistische zorg. Dit is een vergoeding uit de basisverzekering.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Puberteitsremming

  Als de diagnose genderdysforie is gesteld door een bevoegd en bekwaam klinisch psycholoog en/of kinderpsychiater, kunt u voor behandeling terecht bij ziekenhuizen die wij hebben gecontracteerd voor deze zorg. Dit is bij de kinder-endocrinologen in het UMC Amsterdam en UMC Radboud Nijmegen. U krijgt deze zorg vergoed uit de basisverzekering.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Fertiliteitszorg

  U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor fertiliteitszorg. U kunt terecht bij het UMC Amsterdam.

  Direct naar deze vergoeding.

 • Seksuologische zorg of begeleiding

  U heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding voor deze zorg als onderdeel van het DBC zorgproduct seksuologische zorg of begeleiding. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering kan er ook nog vergoeding mogelijk zijn.

  DBC is de afkorting van Diagnose Behandel Combinatie.

  Direct naar deze vergoeding. 

 • Aangezichtschirurgie

  U heeft onder bepaalde voorwaarden recht op deze zorg vanuit de basisverzekering. 
  U heeft dan wel vooraf een machtiging nodig voor deze zorg. Bij het krijgen van de machtiging wordt getoetst of er sprake is van een passabiliteitsprobleem. Dit probleem houdt in dat een transseksueel niet als vrouw of man wordt herkend, waardoor mensen in het voorbijgaan een schrikreactie vertonen of bevreemd of niet respectvol reageren.

  Direct naar deze vergoeding.