Vergoeding plastische chirurgie in 2019


In het kort

Wat krijgt u vergoed?
Basisverzekering Vergoeding voor plastische chirurgie bij specifieke medische indicaties

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor plastische chirurgie en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie. Uw arts geeft deze indicatie af.            

Aanvullende verzekering Vergoeding vanuit een aantal aanvullende verzekeringen

U kunt voor een aantal ingrepen een vergoeding krijgen vanuit de Alles-in-1-Pakketten of VGZ Aanvullend Best.              

  • Buikwandcorrectie: u krijgt een vergoeding voor een buikwandcorrectie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij specifieke indicaties wordt de buikwandcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering.
  • Ooglidcorrectie: u krijgt een vergoeding voor een bovenooglidcorrectie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
  • Correctie van flaporen: u krijgt uit het Gezin Pakket een vergoeding voor de correctie van flaporen bij verzekerden tot 18 jaar.

De hoogte van uw vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering.              


Wat betaalt u zelf?
Eigen risico Ja, vanaf 18 jaar voor zorg vanuit de basisverzekering

Uw eigen risico geldt alleen voor plastische chirurgie vanuit de basisverzekering.                 

Voor zorg vanuit de aanvullende verzekering betaalt u geen eigen risico.                 

Eigen bijdrage Nee
Zorgaanbieder zonder contract U betaalt een deel van de kosten zelf

Hebt u VGZ Ruime Keuze?                  

En rekent uw zorgaanbieder meer dan 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.                 

Hebt u VGZ Eigen Keuze?

En rekent uw zorgaanbieder meer dan het marktconform tarief? Dan betaalt u het verschil zelf.            

 


Vergoeding plastische chirurgie vanuit de aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best Buikwandcorrectie: maximaal € 2.500
Ooglidcorrectie: maximaal € 950
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best Buikwandcorrectie: maximaal € 2.500
Ooglidcorrectie: maximaal € 950
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen Vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Correctie flaporen tot 18 jaar:
Gecontracteerd: volledige vergoeding
Niet-gecontracteerd: maximaal € 1.500
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Ooglidcorrectie: maximaal € 950

Vergoeding voor specifieke correcties

Voor de vergoeding van sommige vormen van plastische chirurgie gelden specifieke voorwaarden. U hebt hiervoor een verwijzing nodig en een machtiging van VGZ. Uw arts vraagt bij VGZ een machtiging voor u aan, om te bepalen of u een vergoeding krijgt voor uw correctie.

Wilt u zelf weten of u voor een specifieke behandeling een vergoeding kunt krijgen? Neem dan contact met ons op.

Littekencorrectie

Een littekencorrectie wordt alleen vergoed als het litteken flinke, aannemelijke klachten geeft of een uiterlijk heeft waarbij gesproken kan worden van een verminking.

Laserbehandeling

Laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden wordt slechts zelden vergoed.

Wegzuigen van vetweefsel (liposuctie)

Voor het wegzuigen van vetweefsel is slechts zelden vergoeding mogelijk. Alleen als het de beste behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Neuscorrectie

U kunt een vergoeding krijgen voor een neuscorrectie als u fors beperkende onbehandelbare neusklachten hebt. In een enkel geval is vergoeding mogelijk als er sprake is van een verminking of een aangeboren misvorming.

Ingrepen bij transseksualiteit

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken kunt krijgen. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.

Extra informatie

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg