Vergoeding plastische chirurgie 2018

Overweegt u plastische en/of reconstructieve chirurgie? Dan wilt u natuurlijk weten of deze ingreep wordt vergoed. Hieronder leest u welke ingrepen wel en niet worden vergoed. Voor deze behandelingen moet u altijd vooraf toestemming vragen aan VGZ.

Plastische chirurgie bij medische noodzaak

Vanuit de basisverzekering krijgt u plastischchirurgische ingrepen vergoed bij correctie van:

 • Afwijkingen in het uiterlijk die u aantoonbaar beperken in uw lichamelijk functioneren.
 • Verminkingen door een ziekte, ongeval of een geneeskundige verrichting. Het gaat hier om een ernstige misvorming van een lichaamsdeel. Denk aan brandwonden, ernstige reumatische vervormingen, zaagverwondingen of borstamputaties. Een zichtbare verandering is daarbij niet per definitie hetzelfde als een verminking.
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden die het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening, of als uw zicht ernstig wordt beperkt door een verworven verslapping of verlamming van de bovenoogleden.
 • De volgende aangeboren misvormingen: spleten in lip, kaak of gehemelte, misvormingen van de botten in het gezicht, goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel, geboortevlekken en misvormingen van de urineweg- of geslachtsorganen.
 • Correctie van uiterlijke primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit. Een borstvergroting valt hier niet onder.
 • Het operatief plaatsen of vervangen van een borstprothese bij het ontbreken van borstvorming bij vrouwen en bij man-vrouw transgenders.

Voor sommige ingrepen gelden specifieke voorwaarden. Bekijk de voorwaarden voor:

 • buikwandcorrectie bij specifieke medische indicatie
 • borstprothese bij specifieke medische indicatie
 • borstcorrectie bij specifieke medische indicatie
 • ooglidcorrectie van het bovenooglid bij specifieke medische indicatie.
 • overige correcties bij specifieke indicaties. U leest meer over littekencorrectie, schaamlipcorrectie, borstvorming bij mannen, laserbehandeling, liposuctie, tatoeageverwijdering en neuscorrectie (na goedkeuring).

Vergoeding plastische chirurgie vanuit de basisverzekering

U krijgt vanuit de basisverzekering een vergoeding voor plastische chirurgie en/of reconstructieve chirurgie bij een specifieke medische indicatie. Voor alle plastischchirurgische behandelingen moet u altijd vooraf toestemming vragen aan VGZ. Ook als u de behandeling niet laat uitvoeren door een plastisch chirurg, maar bijvoorbeeld een ooglidcorrectie ondergaat bij een oogarts.

Doelmatige en doeltreffende behandeling

Of een plastischchirurgische behandeling wordt vergoed, hangt ook af van:

 • De doelmatigheid: is de behandeling niet onnodig duur in vergelijking met andere mogelijkheden?
 • De doeltreffendheid: verdwijnt de klacht of verminking daadwerkelijk door de behandeling?

Als u ons vraagt om toestemming voor een behandeling nemen wij dit mee in de beoordeling van uw aanvraag.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet gecontracteerd: maximaal 100% van het marktconforme tarief

Onze gecontracteerde zorgaanbieders kunt u vinden in Vergelijk en Kies.

Vergoeding plastische chirurgie vanuit de aanvullende verzekeringen

U kunt voor een aantal ingrepen een vergoeding krijgen vanuit de Alles-in-1-Pakketten of VGZ Aanvullend Best. U moet voor deze behandelingen vooraf toestemming aan ons vragen. Behalve voor de correctie van flaporen.

 • Buikwandcorrectie: u krijgt een vergoeding voor een buikwandcorrectie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij specifieke indicaties wordt de buikwandcorrectie vergoed vanuit de basisverzekering.
 • Ooglidcorrectie: u krijgt een vergoeding voor een bovenooglidcorrectie als u aan bepaalde voorwaarden voldoet.
 • Correctie van flaporen: u krijgt uit het Gezin Pakket een vergoeding voor de correctie van flaporen bij verzekerden tot 18 jaar.

U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders uit Vergelijk en Kies. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u een gedeeltelijke vergoeding. U betaalt dan een deel van de nota’s zelf:

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best Buikwandcorrectie: maximaal € 2.500
Ooglidcorrectie: maximaal € 950
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen Vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Correctie flaporen tot 18 jaar:
Gecontracteerd: volledige vergoeding
Niet-gecontracteerd: maximaal € 1.500
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid Ooglidcorrectie: maximaal € 950

Vergoeding voor specifieke correcties

Voor de vergoeding van sommige vormen van plastische chirurgie gelden specifieke voorwaarden. Wilt u weten of u voor een specifieke behandeling een vergoeding kunt krijgen? Neemt u dan vooraf contact met ons op.

Littekencorrectie

Een littekencorrectie wordt alleen vergoed als het litteken flinke, aannemelijke klachten geeft of een uiterlijk heeft waarbij gesproken kan worden van een verminking.

Laserbehandeling

Laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden wordt slechts zelden vergoed.

Wegzuigen van vetweefsel (liposuctie)

Voor het wegzuigen van vetweefsel is slechts zelden vergoeding mogelijk. Alleen als het de beste behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep kunt u hiervoor een vergoeding krijgen.

Neuscorrectie

U kunt een vergoeding krijgen voor een neuscorrectie als u fors beperkende onbehandelbare neusklachten hebt. In een enkel geval is vergoeding mogelijk als er sprake is van een verminking of een aangeboren misvorming.

Ingrepen bij transseksualiteit

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken kunt krijgen. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, geldt uw eigen risico voor plastische chirurgie als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. 

Dit geldt niet als u VGZ Eigen Keuze hebt. Dan krijgt u maximaal 100% van het gebruikelijke (marktconform) tarief.

Niet vergoed vanuit de basisverzekering

Hebt u alleen een basisverzekering? De volgende ingrepen worden niet vergoed vanuit de basisverzekering:

 • Behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden anders dan voor de indicaties waarvoor u vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgt.
 • Liposuctie van de buik.
 • Het operatief plaatsen en vervangen van een borstprothese, anders dan voor de indicaties waarvoor u vanuit de basisverzekering een vergoeding krijgt.
 • Het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak.
 • Het verwijderen van tatoeages zonder medische noodzaak.
 • Schaamlipcorrectie zonder medische noodzaak.

Geen medische noodzaak

Vanuit de basisverzekering krijgt u een aantal plastischchirurgische ingrepen vergoed. Er moet wel sprake zijn van een medische noodzaak voor deze ingrepen. Psychisch lijden is in dit geval geen medische noodzaak. Dit geldt ook voor psychosociale oorzaken. Zoals niet naar het zwembad of de sauna durven, problemen in de relatie door schaamte, geen nieuwe relatie durven aangaan omdat men zich schaamt of gepest worden. U krijgt in deze gevallen plastische chirurgie niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of kaakchirurg.

Toestemming

U hebt voor plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie altijd vooraf toestemming nodig van VGZ. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen.

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw pakket in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg