Vergoeding bovenooglidcorrectie 2019

Hangende oogleden zijn vaak een vervelende belemmering. Uw zicht is vaak slechter en u kunt last hebben van smetten. U kunt vanuit een aantal aanvullende verzekeringen een vergoeding krijgen voor een bovenooglidcorrectie of levatorplastiek. Correcties aan de bovenoogleden worden meestal niet vergoed uit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanuit de basisverzekering kunt u een vergoeding krijgen voor een bovenooglidcorrectie bij hangende oogleden. U komt hiervoor alleen in aanmerking bij een medische indicatie. U kunt een medische indicatie krijgen als een van de onderstaande situaties voor u geldt.

De verlamming of verslapping van uw oogleden:

  • zorgt voor ernstige gezichtsveldbeperking
  • is het gevolg van een aangeboren of verworven afwijking
  • wordt veroorzaakt door een chronische aandoening die u al vanaf uw geboorte hebt

Voor plastisch chirurgische behandelingen moet u vooraf toestemming vragen aan VGZ.

Basisverzekering Vergoeding
Ruime Keuze Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Eigen Keuze Gecontracteerd en niet-gecontracteerd: maximaal 100% van het gebruikelijke (marktconforme) tarief

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

U hebt recht op een (gedeeltelijke) vergoeding van een ooglidcorrectie of levatorplastiek:

  • als uw pupil eenderde wordt bedekt door de onderrand van uw bovenooglid óf door de overhangende huidplooi als u recht vooruit kijkt.
  • als er een duidelijke beperking van het zijwaartse gezichtsveld is. Dit blijkt uit een uitgesproken hangen van het bovenooglid of overhangende huidplooi.
  • bij aantoonbaar onbehandelbaar smetten in de huidplooi van het bovenooglid.

U hebt hiervoor een verwijzing nodig van uw huisarts of medisch specialist. Ook hebt u vooraf onze toestemming nodig.

Verzekering Vergoeding
Aanvullend Goed Geen vergoeding
Aanvullend Beter Geen vergoeding
Aanvullend Best € 950
MiX Aanvullende Verzekering
(tot en met 31 december 2018)
Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
VGZ Werkt Goed Geen vergoeding
VGZ Werkt Beter Geen vergoeding
VGZ Werkt Best € 950
Verzekering Vergoeding
Jong Basis Geen vergoeding
Jong Uitgebreid Geen vergoeding
Single/Duo Basis Geen vergoeding
Single/Duo Uitgebreid Geen vergoeding
Gezin Basis Geen vergoeding
Gezin Uitgebreid Geen vergoeding
Vitaal Basis Geen vergoeding
Vitaal Uitgebreid € 950
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact Bekijk het vergoedingenoverzicht
GemeentePakket Compleet Bekijk het vergoedingenoverzicht
Zuid-Limburgpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Den Haagpakket Bekijk het vergoedingenoverzicht
Rotterdampakket Compact Bij zorgverlener met contract: volledige vergoeding
Bij zorgverlener zonder contract: € 1.500
Rotterdampakket Bij zorgverlener met contract: volledige vergoeding
Bij zorgverlener zonder contract: € 1.500

Extra informatie

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent, betaalt u uw eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering? En wilt u naar een zorgaanbieder die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u een lagere vergoeding. Dit geldt niet als u VGZ Eigen Keuze hebt. Dan krijgt u de kosten vergoed tot 100% het gebruikelijke (marktconforme) tarief.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw huisarts of medisch specialist.

Toestemming

U hebt voor plastische chirurgie en reconstructieve chirurgie vooraf toestemming nodig. Bij de aanvraag moet u een toelichting van uw behandelend medisch specialist meesturen.

Wij vragen u ook een foto (10 x 15 cm) mee te sturen. De foto is gemaakt door het ziekenhuis /zelfstandig behandelcentrum of door uzelf en de afwijking is goed zichtbaar. Zet achterop de foto uw naam en klantnummer.

Voor plastische chirurgie gaat u naar een medisch specialist. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in de Zorgzoeker.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welke verzekering heb ik ook alweer?

Bekijk het in de VGZ Zorg app of Mijn VGZ.

Lees meer over onze app 
Log in en bekijk in Mijn VGZ

Met hart voor zinnige zorg