Voorkeursbeleid geneesmiddelen

Wat is het voorkeursbeleid (preferentiebeleid)?

Zorgverzekeraars hebben als opdracht de zorg in Nederland voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te houden. Geneesmiddelen vormden vele jaren een groot probleem rond de ontwikkeling van de zorgkosten. De kosten stegen jaarlijks met 8-10%. Coöperatie VGZ voert daarom, net als enkele andere zorgverzekeraars, het voorkeursbeleid. Dit betekent dat we van veel medicijnen alleen de goedkoopste variant vergoeden. Verzekerden krijgen hetzelfde medicijn, maar in een ander doosje.

VGZ is de enige zorgverzekeraar in Nederland die de kosten voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent met het verplicht of vrijwillig eigen risico. Zo profiteert u direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen.

Door het voeren van een voorkeursbeleid houden we de zorg betaalbaar. Door dit beleid stijgen de kosten van farmaceutische zorg nauwelijks meer. Het voorkeursbeleid heeft gezorgd voor een kostenbesparing van 600 à 700 miljoen euro per jaar. Lees meer over ons voorkeursbeleid.

Naar boven

Bepaalt VGZ nu welke medicijnen ik krijg?

​Nee, VGZ bepaalt nooit welke geneesmiddelen (welke stof) u nodig hebt. Dat doet uw voorschrijvend arts. VGZ maakt alleen een keuze uit de geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof. VGZ selecteert uit deze middelen het geneesmiddel met de laagste prijs. Deze wordt vergoed door ons en komt niet ten laste van uw eigen risico. De kosten van de terhandstelling (dienstverlening door de apotheek) komen wel ten laste van uw eigen risico.

Naar boven

Wat betekent het voorkeursbeleid voor mij als gebruiker?

Gebruikt u een geneesmiddel dat onderdeel is van het voorkeursbeleid? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar dit geneesmiddelen van een andere fabrikant.

Daarnaast is VGZ de enige zorgverzekeraar in Nederland die de kosten voor voorkeursgeneesmiddelen niet verrekent met het verplicht of vrijwillig eigen risico. Zo profiteert u direct van het voordeel van voorkeursgeneesmiddelen.

Naar boven

Is de kwaliteit en veiligheid van de voorkeursgeneesmiddelen even goed als die van de duurdere?

​Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.

Naar boven

Wat als een duurder geneesmiddel beter werkt voor mij?

​Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. We leggen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak ook neer bij uw apotheker. In de praktijk blijkt namelijk dat er vaak onterecht gebruik wordt gemaakt van de term Medische Noodzaak.

Naar boven

Zien de geneesmiddelen er anders uit?

​Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan hebt u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.

Naar boven

Is mijn huisarts, specialist, apotheker of (apotheekhoudende) huisarts op de hoogte van het voorkeursbeleid?

​Met huisartsen en specialisten is afgesproken dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig hebt, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeusgeneesmiddel geven. Apothekers, apotheekhoudende huisartsen en voorschrijvers zijn geïnformeerd door VGZ.

Naar boven

Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?

​Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven. Zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de verzekeringsvoorwaarden, deze vindt u op de pagina Voorwaarden en reglementen.

Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het voorkeursgeneesmiddel zelf moet betalen. Dit is niet de bedoeling als het gaat om een voorkeursgeneesmiddel. Neem in dat geval contact met ons op. Wij spreken uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aan. Kiest u zelf voor een niet-voorkeursgeneesmiddel? Dan betaalt u meestal zelf het geneesmiddel.

Naar boven

Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?

​Als er een nieuw voorkeursmiddel is bepaald, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvoor het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een zo’n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is.

Naar boven

Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen risico als het voorkeursmiddel niet leverbaar is?

Als de fabrikant aangeeft dat het voorkeursgeneesmiddel niet leverbaar is, dan gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel af. Het nadeel hiervan is dat u voor dit geneesmiddel wel uw eigen risico betaalt.

Naar boven

Met hart voor zinnige zorg