Vergoeding tandarts vanaf 18 jaar 2017

Bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u vanuit de tandartsverzekeringen, en Alles-in-1 Pakketten en gemeentepakketten een vergoeding voor tandheelkundige behandelingen.

Vergoeding basisverzekering

Vanaf 18 jaar krijgt u tandheelkundige zorg niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgt u bij een aantal aandoeningen wel een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg. Bijvoorbeeld als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.

Vergoeding aanvullende verzekeringen

Verzekering Vergoeding
Tand Goed 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 250 per kalenderjaar
Tand Beter 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 500 per kalenderjaar
Tand Best 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 1.000 per kalenderjaar
MiX Aanvullende Verzekering Geen vergoeding
Verzekering Vergoeding
Jong Basis 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 150 per kalenderjaar
Jong Uitgebreid 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 450 per kalenderjaar
Single/Duo Basis 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen maximaal € 250 per kalenderjaar 
Single/Duo Uitgebreid 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen maximaal € 450 per kalenderjaar
Gezin Basis 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 250 per kalenderjaar
Gezin Uitgebreid 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen maximaal € 450 per kalenderjaar
Vitaal Basis 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 250 per kalenderjaar
Vitaal Uitgebreid 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen maximaal € 450 per kalenderjaar
Verzekering Vergoeding
GemeentePakket Compact

€ 150 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen. Voor de vergoeding binnen dit budget geldt 100% vergoeding voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
80% voor overige behandelingen 
GemeentePakket Compleet

€ 500 per kalenderjaar voor alle tandheelkundige zorg samen. Voor de vergoeding binnen dit budget geldt 100% vergoeding voor:

 • preventieve tandheelkunde, zoals de controle of gebitsreiniging
 • curatieve tandheelkunde, zoals vullingen, röntgenfoto’s, verdovingen, wortelkanaalbehandelingen, chirurgie, kaakgewrichtsbehandelingen en tandvleesbehandelingen
80% voor overige behandelingen 
Zuid-Limburgpakket

€ 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg, met uitzondering van prothetische voorzieningen.

€ 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese

Den Haagpakket

€ 400 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg, met uitzondering van prothetische voorzieningen.

€ 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese

Rotterdampakket

€ 450 per kalenderjaar voor tandheelkundige zorg, met uitzondering van prothetische voorzieningen.

€ 400 per kalenderjaar voor prothetische voorzieningen, zoals: gedeeltelijke prothese, gedeeltelijke frameprothese, reparatie en uitbreiden van een gedeeltelijke prothese, rebasen van een gedeeltelijke frameprothese

Welke behandelingen vergoeden we vanuit de aanvullende verzekeringen?

U krijgt het volgende vergoed:

 • (half)jaarlijkse controle
 • probleemgerichte controle (als u vanwege specifieke klachten naar de tandarts gaat)
 • gebitsreiniging (mondhygiëne) zoals het verwijderen van tandsteen, maximaal 60 minuten per kalenderjaar (geldt niet voor VGZ Rotterdampakket)
 • het vullen van een gaatje en vervangen van een vulling
 • het trekken van een tand of kies
 • een tandvleesbehandeling (parodontologische zorg)
 • een wortelkanaalbehandeling (endodontie)
 • een kroon, een gedeeltelijke gebitsprothese of een frameprothese (voor gemeentepakketten geldt een aparte vergoeding voor deze zorg)
 • het trekken van een tand of kies door de kaakchirurg (eenvoudige extracties met code 234032)
 • Het plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. Wij vergoeden de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten. En de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling.
 • kosten voor tandheelkundige hulp in het buitenland

Wat krijgt u niet vergoed?

 • niet nagekomen afspraken
 • orthodontische zorg
 • de kosten van uitwendig bleken, codes E97 en E98 (geldt niet voor VGZ Rotterdampakket)
 • algehele narcose en voorbereiding behandeling onder volledige narcose (A20 en C84)

Wat kost een behandeling?

Elke tandheelkundige behandeling heeft een code. Met deze code ziet u hoeveel een behandeling maximaal mag kosten. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf de kosten weten? Vraag uw tandarts om de codes. 

Bekijk de tandartstarieven en codes voor 2017 

Vergoedingen orthodontie 

 

Meestal hebt u een aparte vergoeding voor orthodontie. Bekijk de vergoeding voor orthodontie. Of lees welke aanvullende verzekering wij adviseren als u of uw kind een beugel nodig heeft.

Extra informatie

Narcose

Wilt u voor uw tandheelkundige behandeling onder volledige narcose? Dan wordt de narcose (code A20 en C84) niet vergoed.

Bleken

U krijgt geen vergoeding als u uw tanden en kiezen uitwendig laat bleken.

Niet-nagekomen afspraken

Komt u een afspraak met bijvoorbeeld uw tandarts of mondhygiënist niet na? Dan krijgt u deze kosten niet vergoed.

Betaling tandartsrekening

Hebt u de tandarts bezocht? Wij leggen u graag uit hoe het zit met uw tandartsrekening: wat betalen wij, en wanneer en van wie krijgt u de rekening.

Tandheelkundige zorg

Voor een tandartsbehandeling kunt u naar een tandarts, orthodontist, tandprotheticus of mondhygiënist gaan.

Implantologie en eenvoudige extracties

De kaakchirurg mag de zorg verlenen voor implantologie in de niet-tandeloze kaak en eenvoudige extracties doen.

Voor tandartszorg krijgt u 100% of 80% van uw nota vergoed, tot u het maximum van uw budget hebt bereikt. Wij leggen u uit wat dit betekent.

  • Anne heeft in 2017 een aanvullende tandartsverzekering VGZ Tand Goed en krijgt maximaal € 250 vergoed voor tandartszorg.
  • Anne gaat in 2017 naar haar tandarts voor een periodieke controle en heeft 2 gaatjes. Samen kost dit € 150.
  • VGZ vergoedt 100% van  de nota voor de periodieke controle en 80% van de nota voor het behandelen van de gaatjes:
   - Nota periodieke controle: € 30 (100% vergoeding)
   - Nota repareren gaatjes: € 120 (80% vergoeding, dus € 96)

   Anne krijgt € 126 vergoed en betaalt € 24 zelf.
  • Anne gaat een half jaar later naar de mondhygiënist om haar gebit te laten reinigen. De mondhygiënist behandelt Anne 15 minuten. Dit kost € 36.
  • VGZ vergoedt 80% van € 36. Anne krijgt € 28,80 vergoed en betaalt € 7,20 zelf.
  • Anne heeft in totaal € 154,80 vergoed gekregen van VGZ. Ze krijgt in 2017 nog maximaal € 95,20 (€ 250 - € 154,80) vergoed.
  • Anne heeft weer 2 gaatjes en krijgt twee nieuwe vullingen. Dit kost € 150.
  • VGZ vergoedt hiervan € 95,20. Anne betaalt dus € 54,80 zelf.

Tandartsrekening ontvangen?

Wij leggen u graag uit hoe het zit met uw tandartsrekening: wat betalen wij, en wanneer en van wie krijgt u de rekening.

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen