Vergoeding tandarts vanaf 18 jaar - 2016

Bent u 18 jaar of ouder? Dan krijgt u vanuit de tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten een vergoeding voor tandheelkundige behandelingen.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Vanaf 18 jaar krijgt u tandheelkundige zorg niet vergoed vanuit uw basisverzekering. Vanuit de basisverzekering krijgt u bij een aantal aandoeningen wel een vergoeding voor bijzondere tandheelkundige en orthodontische zorg. Bijvoorbeeld als u een zeer ernstige ontwikkelings- of groeistoornis van de mond, het gebit of de kaak hebt.

Vergoeding tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten

 
Verzekering Vergoeding
VGZ Tand Goed 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 250 per kalenderjaar
VGZ Tand Beter 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 500 per kalenderjaar
VGZ Tand Best 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 1.000 per kalenderjaar
VGZ Jong Pakket 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 450 per kalenderjaar
Fit & Vrij Pakket Onderdeel van uw zorgtegoed, 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 450 per kalenderjaar

Dit bedrag (€ 450) is voor alle tandheelkundige en orthodontische zorg samen.
VGZ Gezin Pakket 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 450 per kalenderjaar
VGZ Vitaal Pakket 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 450 per kalenderjaar
MiX Aanvullende Verzekering

Geen vergoeding

VGZ Gemeentepakket Compact 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 150 per kalenderjaar
VGZ Gemeentepakket Compleet 100% voor periodieke controle en probleemgericht consult en 80% voor overige behandelingen, maximaal € 570 per kalenderjaar
VGZ Zuid-Limburgpakket Maximaal € 400 per kalenderjaar
VGZ Den Haagpakket Maximaal € 400 per kalenderjaar

Welke behandelingen vergoeden we vanuit de tandartsverzekeringen en Alles-in-1 Pakketten?

Hebt u een tandverzekering of Alles-in-1 Pakket? Dan krijgt u het volgende vergoed:

 • De (half)jaarlijkse controle
 • De probleemgerichte controle (als u vanwege specifieke klachten naar de tandarts gaat)
 • Overige behandelingen

Wat verstaan we onder overige behandelingen?

 • Overige tandheelkundige zorg, inclusief techniek- en materiaalkosten. Zoals:
 • gebitsreiniging (mondhygiëne) en het verwijderen van tandsteen
 • het vullen van een gaatje en vervangen van een vulling
 • het trekken van een tand of kies
 • een tandvleesbehandeling (paradontologische zorg)
 • een wortelkanaalbehandeling (endodontie)
 • een kroon, een gedeeltelijke gebitsprothese of een frameprothese
 • Het trekken van een tand of kies door de kaakchirurg (eenvoudige extracties met code 234032).
 • Het plaatsen van implantaten in de niet-tandeloze kaak door een kaakchirurg en/of tandarts. Wij vergoeden de kosten voor het honorarium, de materiaal- en techniekkosten. En de bijkomende kosten voor het ziekenhuis of de instelling.
 • Kosten voor tandheelkundige hulp in het buitenland.

Wat krijgt u niet vergoed?

Orthodontische zorg en algehele narcose (code A20) krijgt u niet vergoed. 

Wat kost een behandeling?

 

Elke tandheelkundige behandeling heeft een code. Met deze code ziet u hoeveel een behandeling maximaal mag kosten. Uw tandarts vermeldt de codes voor uw behandelingen op de nota. Wilt u vooraf de kosten weten? Vraag uw tandarts om de codes. 

Bekijk de tandartstarieven en codes voor 2016 

Vergoedingen orthodontie 

 

De vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde kunt u niet gebruiken voor orthodontie. Hiervoor hebt u een aparte vergoeding. Bekijk de vergoeding voor orthodontie. Of lees welke aanvullende verzekering wij adviseren als u of uw kind een beugel nodig heeft.

Narcose

Wilt u voor uw tandheelkundige behandeling onder volledige narcose? Dan wordt de narcose (code A20) niet vergoed.

Orthodontie niet vergoed vanuit budget tandheelkunde

De vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen voor tandheelkunde kunt u niet gebruiken voor orthodontie. Dit geldt niet voor het Fit en Vrij Pakket.

Niet-nagekomen afspraken

Komt u een afspraak met bijvoorbeeld uw tandarts of mondhygiënist niet na? Dan krijgt u deze kosten niet vergoed.

Tandheelkundige zorg

Voor een tandartsbehandeling kunt u naar een tandarts, orthodontist, tandprotheticus of mondhygiënist gaan.

Implantologie en eenvoudige extracties

De kaakchirurg mag de zorg verlenen voor implantologie in de niet-tandeloze kaak en eenvoudige extracties doen.

Voor tandartszorg krijgt u 100% of 80% van uw nota vergoed, tot u het maximum van uw budget hebt bereikt. Wij leggen u uit wat dit betekent.

  • Anne heeft in 2016 een aanvullende tandartsverzekering VGZ Tand Goed en krijgt maximaal € 250 vergoed voor tandartszorg.
 • Anne gaat in 2016 naar haar tandarts voor een periodieke controle en heeft 2 gaatjes. Samen kost dit € 150.
 • VGZ vergoedt 100% van  de nota voor de periodieke controle en 80% van de nota voor het behandelen van de gaatjes:
  - Nota periodieke controle: € 30 (100% vergoeding)
  - Nota repareren gaatjes: € 120 (80% vergoeding, dus € 96)

  Anne krijgt € 126 vergoed en betaalt € 24 zelf.
 • Anne gaat een half jaar later naar de mondhygiënist om haar gebit te laten reinigen. Dit kost € 100.
 • VGZ vergoedt 80% van € 100. Anne krijgt € 80 vergoed en betaalt € 20 zelf.
 • In 2016 heeft Anne tot nu toe € 206 vergoed gekregen van VGZ. Ze krijgt in 2016 nog maximaal € 44 (€ 250 - € 206) vergoed.
 • Anne heeft weer 2 gaatjes en krijgt twee nieuwe vullingen. Dit kost € 150.
 • VGZ vergoedt hiervan € 44. Anne betaalt dus € 106 zelf.
De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. Als een vergoeding per jaar is, is dat per kalenderjaar. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Welk pakket heb ik ook alweer?

Bekijk in Mijn VGZ welke verzekering u hebt. Hiervoor logt u in met uw DigiD.

Bekijk uw verzekering in Mijn VGZ

Voor goede zorg zorg je samen