Diversiteit en inclusie

Gezond werkgeverschap: diversiteit & inclusie
Verschillen in karakter, voorkeur, denkbeelden en achtergrond. Een goede balans tussen mannen en vrouwen en jong en oud. Bij veel organisaties staat diversiteit & inclusie steeds hoger op de agenda. Niet zo gek ook. Want die verschillen zijn goud waard. Waarom is dat? En hoe zorgt u voor een écht inclusieve organisatie? We spreken met mensen binnen en buiten VGZ over waarom diversiteit en inclusie op de werkvloer belangrijk is. Op deze pagina vertellen we meer.

slechts bij 20 procent

van de organisaties in Nederland wordt actief beleid gevoerd op diversiteit. 

Bron: Berenschot, 2020

maar 3,6%

Van de leidinggevenden in Nederland heeft een niet-westerse achtergrond.

Bron: Cijfer Sociaal en Cultureel Planbureau, 2022

10 tot 40 procent minder

Dat is het loonverschil per uur tussen mannen en vrouwen.

Bron: Loonwijzer, 2022

"Als u met diversiteit & inclusie aan de slag gaat binnen uw organisatie, is het belangrijkste: ga erop af. Kruip achter je laptop vandaan en wees nieuwsgierig. Oók naar de negatieve geluiden."
- Malika el Mouridi, Diversity & Inclusions Officer bij Coöperatie VGZ

Aan de slag met diversiteit & inclusie in uw organisatie

Podcast: een goed gesprek over diversiteit en inclusie

Hoe zorgt u voor een écht inclusieve organisatie? Waarin iedereen zich thuis voelt. Dat gaat veel verder dan diversiteit in geslacht, leeftijd of geloofsovertuiging wat betreft Malika el Mouridi, de nieuwe Diversity & Inclusion Officer bij Coöperatie VGZ.

We vroegen haar hoe over culturele diversiteit en alles rondom inclusie. Hoe gaat zij met dit thema aan de slag bij VGZ? Ze geeft tips en vertelt waar rekening mee te houden.

 

Daan Ferf Jentink

Blog: hoe is het om doof te zijn?

Bij Coöperatie VGZ zetten we ons iedere dag in voor een inclusieve organisatie. Een open blik is daarbij belangrijk. En ons inleven in iedereen. Heeft u er wel eens bij stilgestaan hoe het is om doof te zijn?

Participatieloket van VGZ

Het participatieloket van VGZ

Diversiteit en inclusie is belangrijk bij VGZ. Daarom nemen we ook mensen met een arbeidsuitdaging aan. We kijken daarbij naar wat een potentiële kan, en niet naar wat hij/zij niet kan. Hier is het participatieloket voor!

De oplossingen voor uw medewerkers

VGZ heeft een breed aanbod aan workshops, trainingen en interventies die uw medewerkers kunnen ondersteunen, als zij zich niet welkom of uitgesloten voelen in een situatie.

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijfsmaatschappelijk werk

Mijn Bedrijfszorg - prijsindicatie € 950

Is er sprake van uitsluiting? Een medewerker kan daar stress van hebben. De bedrijfsmaatschappelijk werker helpt en stimuleert een medewerker dit bespreekbaar te maken.

Telefonische hulplijn 24/7

Telefonische hulplijn 24/7

Mijn Bedrijfszorg - prijsindicatie € 128

 

Voelt een medewerker zich buitengesloten? Een luisterend oor kan dan heel fijn zijn. Via een telefonische hulplijn kunnen uw medewerkers altijd terecht voor een persoonlijk gesprek.

Vertrouwenspersoon werk

Vertrouwenspersoon

Mijn Bedrijfszorg - prijs afhankelijk van de aanbieder
 

Een inclusieve organisatie kan alleen ontstaan als er duidelijke afspraken zijn over wat je kunt doen bij uitsluiting. Een vertrouwenspersoon kan hier een belangrijke rol in spelen.

Andere thema's binnen Gezond werkgeverschap

Een keer verder praten?

Over diversiteit & inclusie, of misschien wel een heel ander thema? We gaan graag met u in gesprek. 

Stuur een bericht

Vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

Plan een videogesprek

Plan zelf een videogesprek in op een moment dat het u uitkomt.

Bel met uw contactpersoon

Al bekend bij VGZ? Uw vaste contactpersoon staat altijd voor u klaar.