Service en contact

Wilt u meer informatie? Bel of e-mail ons. Bent u al een zakelijke relatie van VGZ? Dan hebt u een vast accountteam voor uw vragen en advies op maat. In Mijn VGZ houdt u bovendien zelf zicht op aanmeldingen en mutaties van de verzekeringsgegevens van uw medewerkers.

Zelf regelen in Mijn VGZ

  • wijzigen gegevens/pakket medewerker/gezinslid
  • aanmelden medewerker/gezinslid
  • uitschrijven medewerker/gezinslid
  • borderel downloaden en gebruiken
  • valideren aanmeldingen

Inloggen Mijn VGZ - ZakelijkAccount aanvragen

Contact met VGZ


E-mail ons

Stuur ons uw vraag of verzoek via het e-maiformulier. Wij reageren binnen 5 werkdagen.

Stuur een e-mail


Bel ons

Wij zijn op werkdagen bereikbaar voor uw vragen of om een afspraak te maken.

Bel VGZ

088 - 131 35 00

Bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Service en contactVGZ helpt u met whitepapers op het gebied van duurzame inzetbaarheid, over bijvoorbeeld rendement, de aanpak hiervan in uw organisatie en de laatste wetenschappelijk inzichten op het gebied van vitaliteit.

Download de whitepapers

De laatst verschenen whitepapers

Service en contact

Psychoterreur op de werkvloer

Pesten op het werk richt psychische schade aan bij medewerkers en kost veel geld. Een werkgever moet medewerkers informeren over de maatregelen die hij treft tegen psychosociale arbeidsbelasting. Daarom is het belangrijk om hier beleid op te maken. Deze whitepaper geeft hiervoor praktische tips.

Service en contact

Werkstress: hoe zit het precies?

Wat is stress precies? En hoe kunnen bedrijven hier op de juiste manier op inspelen? In elk geval is het beroepsziekte nummer één! De aanpak bestaat uit onder andere het creëren van een veilige werkomgeving en het vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. Deze whitepaper vertelt u hoe het zit met signalen en stresstypes. En welke aanpak werkgevers en in het bijzonder leidinggevenden kunnen hanteren.

Service en contact

Anders kijken naar gezondheid

Hoe kunt u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers vergroten? Met 'positieve gezondheid'! Dit is een vernieuwende visie ontwikkeld door arts-onderzoeker Machteld Huber. Gezondheid wordt hierbij gezien vanuit 6 dimensies. Ook u als werkgever hebt een belangrijke rol!

Service en contact

Psychische problemen op het werk

Langdurig verzuim wordt vaak veroorzaakt door psychische problemen van medewerkers. Tegen welke ontwikkelingen lopen werkgevers in de praktijk aan? Hoe gaan ze om met psychisch verzuim? En hoe kan het beter?

Service en contact

Fysieke problemen op het werk

Veel organisaties hebben te maken met uitval van medewerkers door fysiek belastend werk. Op jaarbasis kost dit werkgevers 800 miljoen euro aan loondoorbetaling van extra verzuimdagen. Alle reden dus om hier iets aan te doen. Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor werkgevers? En hoe kunnen organisaties fysieke problemen bij medewerkers signaleren, aanpakken en voorkomen?

Service en contact

Goede voornemens - Positieve psychologie werkt!

Wie bevlogen medewerkers wil, kan het best inspelen op de intrinsieke motivatie, zo laat de positieve psychologie ons zien. 'Goede voornemens' - bij menigeen momenteel hoog op de agenda - kunnen hiervoor als uitgangspunt dienen.

Service en contact

Vitaliteit - Wat zegt de wetenschap nu? 10 inzichten, 5 mythes

Wat is de laatste wetenschappelijke stand van zaken rondom ‘vitaliteit’? Wat weten we nu dat we voorheen niet wisten? Hoe krijgen we medewerkers vitaler? En wat werkt vooral niet? In deze whitepaper vindt u onder andere een overzicht van de tien belangrijkste inzichten van nu, aangevuld met vijf misverstanden rondom dit thema. Doe er uw voordeel mee.

Service en contact

Dialoog - ‘Een goed gesprek’ als middel in de strijd!

Er is een positieve samenhang tussen de dialoog in een organisatie en de mate van bevlogenheid van medewerkers. En een negatieve samenhang tussen dialoog en uitputting. De kunst is om een dialoog aan te gaan op twee niveaus: op het niveau van de organisatie, ofwel met alle stakeholders, én op het niveau van de individuele medewerker.

Service en contact

Medewerkers. Big Business. Rendement van de factor arbeid

Gezonde werknemers zijn belangrijk voor het rendement van een bedrijf. Daar zijn de verschillende onderzoekers het wel over eens. Er zijn verschillende sturingsmogelijkheden om de vitaliteit en inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

Uw medewerkers of leden informeren over de voordelen van de collectieve zorgverzekering en services van VGZ? Dat kunt u eenvoudig via onze banners en communicatiemiddelen. Alle materialen kunt u gratis downloaden.

Download communicatiemiddelen

Kent u de LinkedIn-groep ‘VGZ duurzame inzetbaarheid’ al? Daar vindt u informatie en nieuws over duurzame inzetbaarheid die interessant is voor u als werkgever. Benieuwd?

Neem een kijkje en meld u aan!

Wetenschappers vertellen u over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van vitaliteit. Ze geven u ook concrete handvatten voor uw eigen organisatie.

Bekijk de video's

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen in de zorg en producten als VGZ Bedrijfszorg.

Meld u aan voor de nieuwsbrief

Downloads

U hebt Digibord nodig om het digitale borderel te kunnen lezen.

De services van VGZ

service en contact
Overstapservice

Kiest u voor VGZ? Wij nemen het regelwerk op ons. En zorgen voor een goede introductie van de collectieve zorgverzekering.

service en contact
Communicatieservice

We helpen u in de communicatie met uw medewerkers. Bijvoorbeeld met folders voor uw medewerkers en zelfmanagement content en ‘inspiratieteksten’ voor uw intranet.

service en contact
Premie-incassoservice

Kies zelf hoe u de premies wilt voldoen: centrale betaling met 1% rentekorting of individuele betaling door de medewerker.

service en contact
Microsite-service

U krijgt een eigen website op maat met alle informatie over uw collectieve zorgverzekering voor uw medewerkers.

Voor goede zorg zorg je samen