'Duurzame inzetbaarheid is voor iedereen; het betekent alleen voor elke collega iets anders.' 

Corine Rook (directeur) en Ronald Mak (HR manager), Bergschenhoek Groep B.V

De Bergschenhoek Groep B.V. is een familiebedrijf met een lange historie. Ze levert bouw gerelateerde kwaliteitsproducten op basis van een technisch advies, met de behoefte van de klant als middelpunt. Duurzame relaties met medewerkers, afnemers, opdrachtgevers en andere partners zijn daarvoor van essentieel belang. Zo ook de samenwerking met VGZ. Corine: ‘We bieden al jaren een collectieve zorgverzekering van VGZ voor onze medewerkers. We willen graag dat onze medewerkers goed verzekerd zijn. Goed werkgeverschap vinden wij namelijk erg belangrijk. Maar ook de relatie met onze leveranciers. De relatie met VGZ is heel goed.’

Duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap
Duurzame inzetbaarheid is een onderdeel van goed werkgeverschap. Het gaat met name over bewustwording bij mensen voor hun levensstijl en de manier waarop we met elkaar omgaan. Het verloop bij onze organisatie is laag. We hebben een grote groep mensen die ouder zijn en hun pensioenleeftijd nadert: ‘hoe wil ik naar de eindstreep? Wat is er eigenlijk allemaal mogelijk?’ Voor deze medewerkers hebben wij bijvoorbeeld een speciale generatieregeling. Met dit PUP (Persoonlijk Uittredings Plan) kun je als oudere medewerker  minder gaan werken, toch betrokken blijven en op een duurzame manier de eindstreep halen.. Zo kunnen de oudere medewerkers ruimte maken voor jongere medewerkers en toch betrokken blijven. Hun kennis is van grote waarde.

Wij vinden de ontwikkeling van mensen erg belangrijk. Binnen of als dat niet kan buiten onze organisatie. Mensen maken in de huidige tijd eerder de  keuze om weg te gaan, om zich elders verder te ontplooien. En dat biedt voor anderen weer perspectief om te kunnen groeien.

Verantwoordelijkheid bij medewerkers
Duurzame inzetbaarheid betekent niet alleen dat wij voor onze medewerkers zorgen, maar ook dat zij voelen dat ze hier zelf verantwoordelijkheid in kunnen nemen. Het is een onderwerp voor iedereen, het betekent alleen voor iedereen iets anders. Bij ons is er veel fysiek werk, dat brengt nu eenmaal lichamelijke klachten met zich mee. Dan zoeken we samen naar passend werk dan wel aanpassingen om het werk minder fysiek te maken. We kunnen natuurlijk niet ieders werk aanpassen. Ook de werknemer is verantwoordelijk. We leggen nu veel meer de verantwoordelijkheid bij de medewerker zelf: wat doe je zelf? En vooral… wat kun je nog wel?

Gezond werknemerschap én gezond werkgeverschap
Wij ontwikkelen een Bergschenhoek Academy: daarmee gaan wij invulling geven aan ons ontwikkelbeleid. Ook  duurzame inzetbaarheid zal daar onderdeel van zijn.

We bieden al diverse workshops aan over o.a. fysieke belasting, voeding en beweging, bevlogen aan het werk, afvallen en fit naar de finish. Wij geloven in gezond werknemerschap én gezond werkgeverschap. Daarom sponsoren wij bijvoorbeeld ook een hardloopevent van collega’s die samen 10 kilometer rennen en gezamenlijk hiervoor trainen. Een ander voorbeeld is dat we al een tijdje geen catering meer in de kantine hebben. Vroeger werden er ’s ochtends om 10 uur al snacks gegeten en nu neemt men gezondere lunches van thuis mee. Ook zijn er wandelclubjes ontstaan tijdens de lunchpauzes.

Duurzame inzetbaarheid ‘top of mind’
Onze rol is om duurzame inzetbaarheid ‘top of mind’ te houden. Voor fysieke klachten weet men ondertussen wel de route. Maar we hebben ook nog wel uitdagingen. We vinden goede onderlinge communicatie erg belangrijk, hoe gaan we daar het gesprek over aan met elkaar. Leidinggevenden nemen daarin het voortouw, maar we vragen medewerkers ook om tips. We maken afdelingsgerelateerd gebruik van een inzetbaarheidsmatrix, en we zijn nu ook bezig met het vormgeven van een nieuwe gesprekscyclus. Het gaat over Geluk, Houding, Taakuitvoering en Vakkennis. We willen geen vinkjes zetten, maar echt naar de motivatie en beweegredenen van medewerkers kijken. Wat is jouw werkgeluk? Dat staat centraal.

Ziekteverzuim van 8 naar 3,5%
Wat die actieve rol in duurzame inzetbaarheid oplevert? Ons ziekteverzuim is gedaald van 8 naar 3,5%. We zijn er gewoon bewust mee bezig. Ook preventief met behulp van het bedrijfszorgpakket van VGZ. Dat je ziek bent, betekent niet dat je niet kunt werken. Maar wat kun je wel? Wat is je eigen cirkel van invloed? Als organisatie hebben we echt een groei doorgemaakt. Men voelt steeds meer eigenaarschap. Maar dat is wel een ongoing proces. We zijn ook erg op de toekomst gericht. Ons doel is een mooi bedrijf neerzetten voor de 5e generatie. Dat is het project van onze familie. Maar wel op een duurzame manier, dus samen mét je medewerkers.

Ook partner in vitaliteit en gezondheid worden?

Ontdek hoe wij ook uw bedrijf en medewerkers vooruit helpen op het gebied van gezondheid en vitaliteit. Vraag vrijblijvend de mogelijkheden aan.