Over VGZ

Uw zakelijke partner voor Gezond werkgeverschap

VGZ is een van de grootste zorgverzekeraars in Nederland. Wij zijn een professionele partner voor het realiseren van Gezond werkgeverschap binnen organisaties: een gezonde organisatie én gezonde medewerkers. Met focus op de thema's preventie, zorg en duurzame inzetbaarheid. Dit doen we voor organisaties in alle branches en van alle groottes.

Focus op Gezond werkgeverschap

Onze adviseurs hebben uitgebreide en deskundige kennis en ervaring op het gebied van zorg, preventie, inzetbaarheid, wet- en regelgeving en de markt. Zo kunnen we Gezond werkgeverschap in uw organisatie realiseren en borgen.

VGZ organiseert de zorg van vandaag en de gezondheid van morgen. Dat is Gezond werkgeverschap voor VGZ.

Meer dan zorg alleen

VGZ biedt meer dan alleen een zorgverzekering. Wij adviseren op het gebied van preventie, zorg en duurzame inzetbaarheid. En bieden bijpassende, effectieve verzekeringsproducten en -diensten.

Preventie

Hoe voorkomt u verzuim en beperkt u de bedrijfsrisico's die hieraan vastzitten? Met onze preventieve oplossingen voor verzuim, zoals VGZ Bedrijfszorg, blijven medewerkers gezond en inzetbaar.

Meer over preventie

Zorg

Met onze collectieve zorgverzekering en Bedrijfszorg zijn uw medewerkers goed verzekerd, ook voor arbeidsgerelateerde zorg. Bijvoorbeeld met extra hoge vergoedingen voor fysiotherapie en preventie.

Meer over zorg

Duurzame inzetbaarheid

Langer doorwerken, regels vanuit de overheid. Hoe houdt u uw medewerkers inzetbaar en flexibel tot hun 67e zonder toenemend verzuim? Bijvoorbeeld met VGZ Zelfmanagement.

Meer over duurzame inzetbaarheid

Aandacht voor zorgverleners

Wij maken ons niet alleen hard voor de professionele zorgverlening, maar ook voor mantelzorgers. Want mantelzorg is vaak erg zwaar, vooral als de mantelzorger daarnaast ook werkt. Daarom kunnen zij met vragen terecht bij onze zorgadviseurs. En bieden we vergoedingen voor een mantelzorgmakelaar die het regelwerk overneemt en voor hulp in de huishouding of kinderopvang. Hierdoor heeft de mantelzorger meer tijd voor het zorgen én is de kans op uitval kleiner.

Onderdeel van Coöperatie VGZ

VGZ is onderdeel van Coöperatie VGZ. Coöperatie VGZ voert de zorgverzekering uit voor verschillende merken, waaronder VGZ.

Lees meer over Coöperatie VGZ en haar visie op zorg

Met hart voor zinnige zorg