"Bij Ordina hechten we veel waarde aan vitaliteit, maar onze mensen hebben daar ook zelf eigenaarschap over."

Stoppen met roken en eigenaarschap over vitaliteit

Ilona Uijlings: ‘Als werkgever brengen we bepaalde onderwerpen, zoals stoppen met roken, onder de aandacht. Het creëren van een gezonde werkomgeving is hierbij het uitgangspunt. Bij Ordina hechten we veel waarde aan vitaliteit, maar onze mensen hebben daar ook zelf eigenaarschap over. Iemand bepaalt bijvoorbeeld zelf of hij of zij rookt. Wat wij als werkgever doen is de juiste ondersteuning bieden wanneer iemand daar om vraagt.’ In dit interview vertelt Ilona hoe Ordina haar medewerkers ondersteunt om zelf te stoppen met roken, welke rol VGZ hierin speelt en hoe bij hen de overgang naar een rookvrije organisatie verliep.

BRAVO thema’s

Ilona: ‘Bij Ordina hebben we voor alle medewerkers een zogenoemde learning kit over vitaliteit. Hierin komen alle BRAVO thema’s (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning) aan bod. Waarbij roken een vast onderwerp is met een stuk uitleg over het effect ervan. Niet alleen op de gezondheid, maar ook op het immuunsysteem. Ook het aanbod vanuit VGZ, zoals persoonlijke coaching bij stoppen met roken en stoppen met roken in groepsverband, zit hierin. Zo weten medewerkers precies wat de mogelijkheden zijn per thema, mochten ze ermee aan de slag willen.’

Ilona Uijlings

Ilona Uijlings, HR-business partner vitaliteit en verzuim bij Ordina

Klaarstaan voor medewerkers die willen stoppen

‘Stoppen met roken is een onderwerp dat regelmatig voorbijkomt. Op deze momenten proberen we medewerkers te informeren en inspireren, zodat ze bij zichzelf te raden gaan: ‘misschien is het voor mij ook tijd om te stoppen’. Bij Ordina is vitaliteit een belangrijk thema. We dragen zorg voor onze mensen. Maar medewerkers hebben eigenaarschap over hun vitaliteit. Daar is roken een voorbeeld van. We weten allemaal dat het niet goed voor je is, maar stoppen met roken is niet gemakkelijk. Dat snappen we heel goed. Daarom willen we regelmatig onze mensen inspireren en zo de populatie die niet rookt verder uitbreiden binnen Ordina. Stoppen levert een medewerker tenslotte zelf veel voordeel op, zoals een verbeterde gezondheid.’

‘We laten daarom weten dat we voor onze medewerkers klaarstaan als ze willen stoppen met roken. Die motivatie moet wel uit henzelf komen. De ervaring leert dat hoe gemotiveerder iemand is, hoe groter de kans om te stoppen met roken lukt.’ 

Hoe doen jullie dat precies?

‘Connect, ons intranet is een belangrijk middel, maar ook workshops en inspiratiesessies tijdens meetings. Daar haken we in op wat er op dat moment speelt binnen de maatschappij. Zoals Stoptober. Er volgt dan vaak een post op Yammer, inclusief de vraag wie er meedoet. Je ziet op sommige momenten dat als je er aandacht aan geeft, er weer nieuwe aanmeldingen komen om te stoppen met roken. Vervolgens gaat de manager in gesprek met de medewerker en vertelt over de mogelijkheden die we via VGZ bieden. Bijvoorbeeld om samen met een grotere groep te stoppen met roken. Of individueel via coaching. Allemaal onder leiding van gecertificeerde en gemotiveerde trainers. Mensen melden zichzelf daarna aan en zetten het traject in gang.’

Verder dan gezondheid

‘Ik heb fysiotherapie gestudeerd en heb een passie voor wellbeing en dat gaat voor mij verder dan gezondheid. Het gaat erom dat je met energie en vanuit motivatie kan leven. Gezondheid is daar een onderdeel van. Bij mensen om mij heen heb ik ervaren dat het stoppen met roken een grote impact heeft op in ieder geval de energie. Maar ook op de motivatie van mensen om te doen wat ze willen en belangrijk vinden. Dit maakt dat ik het thema doorlopend onder de aandacht blijf breng in onze organisatie.’

‘Dat medewerkers zich gezond, vitaal en energiek voelen, daar zetten we bij Ordina op in. Dat doen we niet alleen door ondersteuning te bieden op het gebied van stoppen met roken. Andere onderwerpen waar we veel aandacht aan besteden zijn ergonomie en veerkracht, hoe ga je om met stressfactoren? Naast VGZ hebben we een breed palet aan dienstverleners met wie we deze thema’s samen oppakken.’

Zonder weerstand een stapje verder

Rookruimtes zijn vanaf 1 januari 2022 in Nederland bij wet verboden. Buiten het pand roken is nog wel toegestaan. Ilona vertelt hoe Ordina een rookvrije organisatie werd. ‘In het voorjaar van 2021 besloten we alle rookruimtes te verwijderen. Dit was een samenwerking tussen HR, facility management en de ondernemingsraad. Na het besluit volgde de praktische invulling; het realiseren van het afbreken van rookruimtes, informeren van de medewerkers en daarnaast ook, en dat is een proces waar we ons nog steeds in bevinden, het aanspreken van medewerkers die roken. Mensen staan af en toe toch nog voor kantoor. Het vraagt dus ook om gedragsverandering. Weerstand is er niet geweest. Ook niet wanneer mensen nu voor de deur worden aangesproken. Ze snappen het en zetten een stapje verder bij het pand vandaan. Het realiseren van een rookvrije organisatie is en blijft een continu proces. Maar we merken dat er vanuit de organisatie meer begrip is voor tabaksontmoedigende maatregelen. Dat is fijn, zo blijven we samen werken aan een rookvrije organisatie.’

Meer inspiratie over gezond werkgeverschap

Whitepaper: uw bedrijf rookvrij

Van wens naar realiteit! Download de whitepaper en kijk of je organisatie klaar is voor de stap.

Roken & werkstress

Stoppen met roken kan stress opleveren. Hoe ga je hiermee om als werkgever? 

Een keer verder praten?

Wilt u meer weten over Richard’s aanpak? Of lijkt het u leuk om ons kantoor een keer van binnen te zien en een hapje mee te eten in ons restaurant? Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Vul het contactformulier in. Dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Plan een videogesprek

Plan zelf een videogesprek in op een moment dat het jou uitkomt.

Bel met uw contactpersoon

Al bekend bij VGZ? Je vaste contactpersoon staat altijd voor je klaar.