Wijzigingen VGZ Zuid-Limburgpakket 2021

Goed dat u hier kijkt. Op deze pagina vindt u de wijzigingen in het VGZ Zuid-Limburgpakket.

U ziet hier vergoedingen. Dit zijn alle vergoedingen waarin wat wijzigt.

Steeds ziet u wat de vergoeding is in 2020. En wat de vergoeding is in 2021. U weet dan wat de wijziging is.

Onder de vergoedingen vindt u nog meer handige informatie.

 • 'ADL hulpmiddelen'

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor de kosten van 'ADL hulpmiddelen' vanuit het budget hulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen voor de algemene dagelijkse levensverrichtingen die nodig zijn om uzelf te kunnen wassen, aankleden en drogen, voor de toiletgang en kleine hulpmiddelen bij het koken en eten.

  U krijgt deze vergoeding als u een ernstige gewrichtsaandoening of langdurige neurologische stoornis heeft en als u een verwijsbrief van de ergotherapeut heeft. Deze verwijsbrief moet uzelf regelen. De ergotherapeut beoordeelt welke 'ADL hulpmiddelen' voor u het meest geschikt zijn.

  Het budget hulpmiddelen is € 250 per jaar.

 • Alternatieve zorg

  2020

  U heeft een budget van € 300 per jaar voor alternatieve zorg. Voor consulten geldt een maximale vergoeding van € 50 per dag.


  2021

  U heeft een budget van € 300 voor alternatieve zorg. Voor behandelingen en consulten geldt een maximale vergoeding van € 40 per dag.

 • Bekkenbandages

  2020

  U heeft een volledige vergoeding van de aanschafkosten tot maximaal € 25, eenmalig voor de hele looptijd van de verzekering.


  2021

  Deze vergoeding vervalt.

 • Bevalling zonder medische noodzaak

  2020

  U ontvangt een vergoeding vanuit uw budget Eigen bijdragen. Dit budget is maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding van de eigen bijdrage.

 • Borstkolf

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U heeft een eenmalige vergoeding voor de huur of aanschaf van een (elektrische) borstkolf tot maximaal € 80.

 • Brillen/lenzen

  2020

  U heeft 1 x per 3 jaar de keuze uit:

  • Een enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van een door ons gecontracteerde leverancier volgens het Reglement gezichtshulpmiddelen
  • Of 36 setjes maandlenzen geleverd door een door ons gecontracteerde leverancier volgens het Reglement gezichtshulpmiddelen
  • Of een tegemoetkoming van maximaal € 150 in de kosten van aanschaf van een bril of contactlenzen bij een niet-gecontracteerde leverancier

  2021

  U heeft 1 x per 3 jaar de keuze uit:

  • Een enkelvoudige of multifocale complete bril op sterkte uit het uitgebreide assortiment van een door ons gecontracteerde leverancier volgens het Reglement gezichtshulpmiddelen
  • Of 36 setjes maandlenzen geleverd door een door ons gecontracteerde leverancier volgens het Reglement gezichtshulpmiddelen
  • Of een tegemoetkoming van maximaal € 100 in de aanschafkosten van een bril of lenzen op sterkte bij een niet-gecontracteerde leverancier
 • Buitenland

  Spoedeisend

  2020

  U heeft een vergoeding voor geneeskundige hulp bij tijdelijk verblijf in het buitenland. Het gaat om geneeskundige kosten in Europa, de niet-Europese landen grenzend aan de Middellandse Zee, op Madeira, de Canarische Eilanden, de Kaapverdische Eilanden of op de Azoren.
  Het verblijf in het buitenland mag niet langer dan 6 maanden duren.
  Vergoeding is maximaal 200% van de Nederlandse tarieven.
  Vergoeding van tandheelkundige hulp bij directe pijnklachten is maximaal € 345 per verzekerde.

  Onder deze vergoeding valt ook repatriëring. De VGZ Alarmcentrale beoordeelt of de zorg spoedeisend of onvoorzienbaar is.


  2021

  U heeft een aanvullende volledige vergoeding voor spoedeisende zorg die u uit de zorgverzekering ontvangt. Het verblijf in het buitenland mag niet langer dan 365 dagen duren.
  U ontvangt een volledige vergoeding voor repatriëring: medisch noodzakelijk vervoer of - na uw overlijden - het vervoer van uw stoffelijk overschot naar Nederland.

  Niet-spoedeisend

  2020

  In de voorwaarden staat niet duidelijk wat in het buitenland wordt vergoed.


  2021

  Bepaalde zorg vergoeden we ook in het buitenland als het gaat om vergelijkbare zorg als in Nederland. U vindt dit dan in de volgende zorgartikelen: fysiotherapie, brillen/lenzen, voetbehandelingen, steunzolen, tandheelkundige zorg, orthodontie, anticonceptie, reisvaccinatie, pruiken en plakstrips.
  Bij andere zorgartikelen vindt geen vergoeding plaats bij zorg in het buitenland.

  Een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage is ook mogelijk voor zorg in het buitenland die wij vergoeden vanuit de zorgverzekering.

 • Combinatietest

  2020

  U ontvangt een gedeeltelijke vergoeding van de combinatietest tot maximaal € 80.

  2021

  Deze vergoeding komt te vervallen. Als u een medische indicatie heeft, krijgt u de kosten mogelijk vergoed vanuit uw zorgverzekering.

 • Dieetkosten en Diëtetiek

  Dieetkosten

  2020

  U ontvangt een vergoeding tot maximaal € 850 per jaar voor dieetkosten. U heeft een verwijsbrief nodig  van uw behandelend medisch specialist naar een diëtist, nadat de behandelend medisch specialist de ziekte/aandoening heeft vastgesteld waarvoor een aangepast dieet aangewezen is.

  De vergoeding wordt gegeven als de betreffende ziekte/aandoening en het te volgen dieet voorkomt op de Dieetlijst 2019 van de Belastingdienst.
  De vergoeding bedraagt maximaal het wettelijke vast aftrekbare bedrag behorend bij het voorgeschreven dieet volgens de Dieetlijst 2020 van de Belastingdienst.

  2021

  Deze vergoeding vervalt. Op de website van de Belastingdienst kunt u zien of deze kosten aftrekbaar zijn.

  Diëtetiek

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U heeft een aanvullende vergoeding van 2 behandeluren diëtetiek per jaar. Vanuit de zorgverzekering heeft u recht op 3 behandeluren diëtetiek.

Log in en regel alles gemakkelijk in Mijn VGZ.
Regel het zelf in Mijn VGZ
Wilt u iets wijzigen in uw verzekering. Of uw nieuwe polis bekijken? U regelt het zelf in Mijn VGZ.
 • Eenvoudige loophulpmiddelen

  2020

  U ontvangt een vergoeding voor de kosten van huur of aankoop van:

  • krukken:  maximaal € 25
  • looprek of drie- of vierpootwandelstok: maximaal € 35
  • rollator: maximaal € 100

  U kunt het loophulpmiddel kopen of huren. Bij huur heeft u elk jaar recht op vergoeding. Koopt u het hulpmiddel? Dan heeft u maximaal 1 keer per 2 jaar recht op een vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor de kosten van huur of aanschaf van krukken, looprek of drie- of vierpootwandelstok tot maximaal € 35 per jaar.

  Een rollator vergoeden wij tot maximaal € 100, eenmalig voor de hele looptijd van de aanvullende verzekering.

 • Ergotherapie

  2020

  U heeft een aanvullende vergoeding voor ergotherapie van 7 behandeluren per kalenderjaar.
  Vanuit uw zorgverzekering heeft u recht op 10 behandeluren ergotherapie per jaar.


  2021

  U heeft een aanvullende vergoeding voor ergotherapie van 5 behandeluren per kalenderjaar.
  Vanuit uw zorgverzekering heeft u recht op 10 behandeluren ergotherapie per jaar.

 • Flapoorcorrectie

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding voor een flapoorcorrectie tot 18 jaar bij een door ons gecontracteerde zorgverlener.

   

 • Fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie

  2020

  Jonger dan 18 jaar

  U heeft een vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie van maximaal 12 behandelingen per jaar, aanvullend op de vergoeding vanuit uw zorgverzekering.
  Manuele therapie valt hier ook onder; wij vergoeden maximaal 6 behandelingen per jaar.


  18 jaar en ouder

  U heeft de volgende vergoeding voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie:

  • Niet-chronische indicatie: maximaal 12 behandelingen per jaar
  • Chronische indicatie: maximaal 20 behandelingen per jaar

  Manuele therapie valt hier ook onder; wij vergoeden maximaal 6 behandelingen per jaar.


  2021

  Er is geen onderscheid meer in vergoeding voor verzekerden jonger dan 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. En in vergoeding voor een chronische of niet-chronische indicatie.

  U heeft voor fysiotherapie, oefentherapie Cesar/Mensendieck en oedeemtherapie een aantal van maximaal 20 behandelingen per jaar.

  Voor manuele fysiotherapie vergoeden wij maximaal 9 behandelingen per indicatie per kalenderjaar. Deze behandelingen tellen mee voor het vermelde maximaal aantal behandelingen per kalenderjaar.

 • Gebitsprothese (wettelijke eigen bijdrage) en Kunstgebit

  Gebitsprothese (wettelijke eigen bijdrage)

  2020

  U ontvangt een vergoeding vanuit het budget Eigen bijdrage tot maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

  Kunstgebit

  2020

  U ontvangt een volledige vergoeding voor een gedeeltelijke gebitsprothese (kunstgebit) tot maximaal € 400 per jaar.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van 80% voor een gedeeltelijke gebitsprothese vanuit het budget Tandheelkundige zorg. Dit budget is € 500 per jaar.

 • Geboorte-uitkering

  2020

  U ontvangt een uitkering van € 35 per kind als u uw kindje bij ons aanmeldt. U kunt dit bedrag besteden aan medisch noodzakelijke zaken van uw kindje of u kunt er kraamzorg voor inkopen.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Eigen bijdrage geneesmiddelen

  2020

  U heeft een vergoeding van de eigen bijdrage voor geneesmiddelen boven de limiet van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). De vergoeding is maximaal € 250 per jaar vanuit het budget Eigen bijdragen van maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U heeft een volledige vergoeding van de eigen bijdrage die volgens het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) verschuldigd zijn voor geneesmiddelen die u vergoed krijgt vanuit uw zorgverzekering.

 • Gewichtsconsulent

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van maximaal € 100 per jaar voor de kosten van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting door een gewichtsconsulent als u een gewichtsprobleem heeft.

 • Gezichtshulpmiddelen voor verzekerden tot 18 jaar

  2020

  U ontvangt een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage vanuit het budget Eigen bijdragen, tot maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage.

 • Hand- en/of vingerspalk

  2020

  U heeft een vergoeding voor maximaal 2 hand- en/of vingerspalken per 2 jaar bij een gecontracteerde leverancier.

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier, dan vergoeden wij de kosten niet.


  2021

  U ontvangt een vergoeding vanuit het budget Hulpmiddelen voor 2 hand- en/of vingerspalken per jaar bij een door ons gecontracteerde zorgverlener. Het budget is maximaal € 250 per jaar.

  Gaat u naar een zorgverlener die niet door ons is gecontracteerd? Dan vergoeden wij de kosten niet.

 • Herstellingsoorden en zorghotels

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding tot maximaal € 100 per dag tot maximaal € 1.500 per jaar voor een verblijf in een door ons gecontracteerd herstellingsoord of zorghotel.

 • Hoortoestel

  2020

  U heeft een volledige vergoeding van de eigen bijdrage van het complete Hoorzorgpakket bij Specsavers tot maximaal € 375 vanuit het budget Eigen bijdragen.
  Het budget Eigen bijdragen is maximaal € 500 per jaar.
  Het hoorapparaat vergoeden wij uit de basisverzekering.


  2021

  De vergoeding van een compleet Hoorzorgpakket bij Specsavers komt te vervallen. Wij vergoeden uw hoorapparaat uit de basisverzekering. Bij winkels die wij hebben gecontracteerd.

  Uit de aanvullende verzekering ontvangt u een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een hoortoestel.
  Daarnaast ontvangt u vanuit het budget Hulpmiddelen een vergoeding voor batterijen voor uw hoortoestel(len).
  Dit budget is maximaal € 250 per jaar.

 • Hospice

  2020

  U ontvangt een vergoeding vanuit het budget Eigen bijdragen. Dit budget is maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U heeft een vergoeding voor verblijf in een hospice/Bijna-Thuis-Huis als u ongeneeslijk ziek bent en niet meer thuis kunt worden verzorgd. Vergoeding is maximaal € 40 per dag.

 • Huidbehandelingen

  2020

  U heeft een vergoeding voor acnebehandeling en camouflagetherapie van € 115 per jaar en voor ontharen van € 410 per 12 maanden, eenmalig voor de hele looptijd van de verzekering.


  2021

  U heeft een budget voor huidbehandelingen (acnebehandeling, camouflagetherapie en ontharen) van € 500 per jaar.

 • Kraamzorg

  Wettelijke eigen bijdrage

  2020

  U ontvangt een vergoeding vanuit het budget Eigen bijdragen. Dit budget is maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding voor de wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg.

  Uitgestelde kraamzorg

  2020

  U heeft een vergoeding van maximaal 9 uur voor extra kraamzorg, verspreid over 6 dagen, aansluitend aan de 10e dag na de bevalling. U ontvangt deze vergoeding na verblijf in een ziekenhuis van de moeder en/of het kind van 7 dagen of meer aansluitend aan de bevalling.

  U heeft maximaal 6 uur extra kraamzorg verspreid over 6 dagen, na de 10e dag na de bevalling, als een kind binnen 8 dagen na het verlaten van de couveuse uit het ziekenhuis wordt ontslagen.


  2021

  U heeft een vergoeding van maximaal 6 uur voor nazorg van de moeder en pasgeborene voor uitgestelde kraamzorg. Hieronder valt ook nazorg bij adoptie als het adoptiekind jonger is dan 3 maanden.

 • Lactatiekundig consult

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van maximaal € 200 per bevalling voor een lactatiekundig consult voor de moeder als zij problemen heeft met de borstvoeding.
  Wij vergoeden alleen als u naar een lactatiekundige gaat die lid is van de Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL). Of van de Vereniging Specialisten Borstvoeding en Babybegeleiding (VSBB).

 • Mammaprothese

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt vanuit het budget Hulpmiddelen een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van plakstrips voor een mammaprothese, een borstprothese-BH, zwemprothese en een prothesebadpak die u gebruikt na een borstamputatie.
  Ook schoonmaakmiddelen voor het verwijderen van de resten van de plakstrips krijgt u vergoed.
  Het budget Hulpmiddelen is maximaal € 250 per jaar.

 • Meerdaagse bootreis/verblijf in een vakantiehuis

  2020

  U heeft een vergoeding voor een meerdaagse bootreis of verblijf in een vakantiehuis tot maximaal € 500 per jaar.


  2021

  Geen vergoeding.

 • Mindfulness bij burnoutklachten

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor mindfulness bij burnoutklachten tot maximaal € 350 per jaar.

  U kunt de training doen bij een mindfulnesstrainer van de VMBN (met lidmaatschap categorie 1). Of bij een MBTC/MBSR gecertificeerd trainer van de VVM.

  De VMBN is de Vereniging Mindfulness Based Nederland. De VVM is de Vereniging Voor Mindfulness.

  U vindt de trainers op de websites van de VMBN en de VVM.

 • Ooglidcorrectie

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding voor een ooglidcorrectie bij specifieke indicaties bij een door ons gecontracteerde zorgverlener.

 • Orthodontie

  Tot 18 jaar

  2020

  U ontvangt een volledige vergoeding voor orthodontie (beugels) voor verzekerden tot 18 jaar tot maximaal € 2.000 per jaar voor de hele looptijd van de verzekering.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding voor orthodontie (beugels) voor verzekerden tot 18 jaar tot maximaal € 2.500 per jaar voor de hele looptijd van de verzekering.

  Vanaf 18 jaar

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van maximaal € 500 voor verzekerden vanaf 18 jaar voor de hele looptijd van de verzekering.

 • Plaswekker

  2020

  U ontvangt een vergoeding van de (huur)kosten van een plaswekker in verband met nachtelijk bedplassen voor verzekerden van 6 tot 18 jaar, inclusief de benodigde broekjes.
  Vergoeding is eenmalig, maximaal € 175 gedurende de hele looptijd van de aanvullende verzekering.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van de (huur)kosten van een plaswekker in verband met nachtelijk bedplassen voor verzekerden van 6 tot 18 jaar, inclusief de benodigde broekjes.
  Vergoeding is eenmalig gedurende de hele looptijd van de aanvullende verzekering vanuit het budget Hulpmiddelen.
  Dit budget is € 250 per jaar.

 • Preventie: Consult en advies voor vrouwen

  2020

  U ontvangt een vergoeding voor Consult, Advies en begeleiding voor maximaal 9 consulten voor de gehele looptijd van de verzekering.
  Het consult is er voor vrouwen met gezondheidsproblemen veroorzaakt door hormonen. Dit zijn vaak problemen bij de overgang of menstruatie.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor Consult, Advies en begeleiding bij een verpleegkundige die zich heeft gespecialiseerd in advies over vrouwen en hormonen. Deze vergoeding valt onder het preventiebudget. Dit budget is maximaal € 400 per jaar.
  Het consult is er voor vrouwen met gezondheidsproblemen veroorzaakt door hormonen. Dit zijn vaak problemen bij de overgang of menstruatie.

 • Preventie: Leefstijlcheck en Preventieve cursussen

  Leefstijlcheck

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Vanuit het budget vergoeden wij ook een (online) leefstijlcheck. Na de check krijgt u een persoonlijk leefstijlgesprek met een online leefstijlcoach.
  Als u deze vergoed wilt krijgen, gaat u naar een zorgverlener met wie wij een contract hebben.
  U vindt de zorgverleners met een contract op onze website.

  Preventieve cursussen

  2020

  U heeft een vergoeding van maximaal € 46 per jaar voor cursussen door een kruisorganisatie of thuiszorgorganisatie, behalve de cursus 'Reuma Uitgedaagd'.


  2021

  U heeft een preventiebudget van maximaal € 400 per jaar. Dit budget kunt u onder andere gebruiken voor:

  • Cursussen die erop gericht zijn te leren omgaan met een ziekte of aandoening door een patiëntenvereniging die lid is van of aangesloten bij de Patiënten Federatie Nederland of een thuiszorgorganisatie
  • Cursussen omgaan met dementie die een thuiszorgorganisatie, de GGD- of een GGZ-instelling organiseert
  • Cursus Eerste hulp bij ongelukken (EHBO) door een organisatie die werkt volgens de Nederlandse richtlijnen voor EHBO.
  • Reanimatiecursus door een instructeur of instelling die gecertificeerd is door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR).
  • Cursus valpreventie In Balans, Vallen Verleden Tijd en Zicht op Evenwicht door een fysiotherapeut, oefentherapeut Cesar/Mensendieck of ergotherapeut die beschikt over een certificaat valtraining. 

  Vanuit het budget Preventie vergoeden wij ook de kosten van cursussen, zorg en advies die erop gericht zijn uw fysieke en mentale gezondheid op peil te houden of te verbeteren. Dit is een aanbod van preventieve cursussen, (preventieve) psychologische ondersteuning of programma’s voor een gezonde leefstijl.
  Dit aanbod wordt verzorgd door (een) door ons aangewezen zorgverlener(s).
  Een overzicht van dit extra aanbod en de door ons aangewezen zorgverleners vindt u op onze website.

 • Pruiken en mutssja's

  2020

  U heeft een vergoeding van de eigen bijdrage voor pruiken tot maximaal € 140 per pruik of mutssja.


  2021

  U heeft een vergoeding van de eigen bijdrage voor een pruik en mutssja vanuit het budget Hulpmiddelen. Dit budget is maximaal € 250 per jaar.

 • Psoriasisbehandeling

  2020

  U ontvangt een vergoeding voor psoriasisbehandelingen tot maximaal € 1.350 per jaar.


  2021

  Deze vergoeding is vervallen. Vergoeding van de behandeling van psoriasis is onder voorwaarden mogelijk vanuit uw zorgverzekering.

 • Schoeisel: wettelijke eigen bijdrage

  2020

  U heeft een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor (semi-)orthopedische, verband- en allergeenvrije schoenen vanuit het budget Eigen bijdragen. Dit budget is maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U heeft een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor (semi-)orthopedische, verband- en allergeenvrije schoenen.

 • Sportmedisch advies

  2020

  U ontvangt een vergoeding tot maximaal € 50 per jaar voor sportmedisch onderzoek en sportmedische begeleidingen en sportkeuringen.


  2021

  U ontvangt een vergoeding vanuit het Preventiebudget voor sportmedisch onderzoek en sportmedische begeleiding en sportkeuringen bij een sportarts (medisch specialist). Dit budget is € 400 per jaar.

 • Sterilisatie

  2020

  U ontvangt een volledige vergoeding tot maximaal € 1.200 van de kosten van sterilisatie.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding van de kosten van sterilisatie bij een gecontracteerde zorgverlener.

  Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener dan wordt de ingreep niet vergoed.

 • Steunpessarium

  2020

  U heeft een vergoeding voor één steunpessarium per kalenderjaar. U krijgt de kosten van het pessarium én het plaatsen vergoed.


  2021

  U heeft een vergoeding voor een steunpessarium vanuit het budget Hulpmiddelen. Dit budget is € 250 per jaar.

  Het plaatsen van een pessarium wordt vanuit de basisverzekering vergoed. U betaalt geen eigen risico als u hiervoor naar de huisarts gaat.

 • Steunzolen/therapiezolen

  2020

  U heeft een vergoeding voor de kosten van één paar steunzolen of therapiezolen tot maximaal € 75 per jaar.


  2021

  U heeft een vergoeding voor steunzolen/therapiezolen tot maximaal € 125 per jaar.

 • Stoppen met roken

  2020

  U heeft een vergoeding van maximaal € 100 per jaar voor de cursus 'Stoppen met roken' georganiseerd door de thuiszorgorganisatie, voor de cursus volgens Allen Carr of via de stichting Make it Easy, of voor de laserbehandeling door een lid aangesloten bij de organisatie Prostop of bij organisatie Lasercentra N.O. Nederland.


  2021

  De vergoeding vervalt. Er zijn verschillende vergoedingsmogelijkheden om u te helpen bij het stoppen met roken vanuit uw zorgverzekering. Kijk voor meer informatie op onze website.

 • Tandheelkundige zorg

  Tandheelkundige zorg

  2020

  U ontvangt een volledige vergoeding tot maximaal € 400 per jaar voor tandheelkundige zorg. U kunt maximaal 60 minuten gebruikmaken van een gebitsreiniging (de mondhygiënist).

  2021

  U ontvangt een vergoeding voor tandheelkundige zorg tot maximaal € 500 per jaar voor tandheelkundige zorg:

  • Preventieve en curatieve tandheelkundige zorg wordt 100% vergoed vanuit dit budget (C, M, A, B, X, V, E, G, H-codes)
  • Overige tandheelkundige zorg wordt 80% vergoed vanuit dit budget (T, R, J, P-codes)
  • U kon vanuit dit budget maximaal 60 minuten gebruikmaken van een gebitsreiniging (de mondhygiënist). Vanaf 1 januari 2021 maakt het niet meer uit hoe lang u gaat.

  Tandheelkundige zorg na een ongeval

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding van maximaal € 10.000 per ongeval voor de kosten voor onvoorziene tandheelkundige zorg door een tandarts, om schade aan uw gebit als gevolg van een ongeval te herstellen. Ook de kosten voor de techniek en het materiaal worden vergoed.

 • Verblijf in een logeerhuis of familiehuis bij ziekenhuisopname

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  Wij vergoeden de kosten van het verblijf in een familie- of logeerhuis van een ziekenhuis in Nederland tot maximaal € 45 per nacht. Wij vergoeden dat als uw kind (jonger dan 18 jaar) of uw partner in het ziekenhuis is opgenomen.

 • Vervangende mantelzorg

  2020

  U ontvangt een vergoeding voor vervangende mantelzorg tot maximaal 15 dagen per jaar. Vervangende mantelzorg vraagt u aan bij de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer vindt u op de website.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor vervangende mantelzorg tot maximaal 20 dagen per jaar. Vervangende mantelzorg vraagt u aan bij de VGZ Zorgadviseur. Het telefoonnummer vindt u op de website.

 • Vervoer bij orgaantransplantatie

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor de kosten van taxivervoer of eigen vervoer tussen uw woon- of verblijfplaats en de instelling waar u in behandeling bent voor een orgaantransplantatie.
  U krijgt deze vergoeding alleen als de kostenvergoeding voor dit vervoer niet onder de zorgverzekering valt.

  De vergoeding is:

  • Taxivervoer: volledig
  • Vervoer per eigen auto: € 0,32
 • Voetzorg

  2020

  U ontvangt een vergoeding voor voetverzorging (voetbehandelingen) tot maximaal € 150 per jaar.
  U ontvangt de vergoeding voor voetbehandelingen als u reumatoïde artritis of diabetes heeft met zorgprofiel 1.
  U ontvangt een vergoeding voor podotherapie tot maximaal € 150 per jaar.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor voetverzorging (voetbehandelingen en podotherapie) tot maximaal € 300.
  U ontvangt de vergoeding voor voetbehandelingen door een (medisch) pedicure of podotherapeut als u reumatoïde artritis of diabetes heeft met zorgprofiel 1.
  De vergoeding van podotherapie (behandeling van voetafwijkingen) is niet gekoppeld aan bepaalde indicaties.

 • Zittend ziekenvervoer

  2020

  U ontvangt een vergoeding vanuit het budget Eigen bijdragen voor de kosten van de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer. Dit budget is maximaal € 500 per jaar.


  2021

  U ontvangt een volledige vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer.

 • Zwangerschapscursussen

  2020

  Geen vergoeding.


  2021

  U ontvangt een vergoeding voor het volgen van een zwangerschapscursus tot maximaal € 100 per jaar.

Vrouw lacht naar de baby in haar arm

Tijd voor vernieuwing, juist nu

Goede zorg. Niemand kan zonder. Maar hoe moet dat, nu er te weinig personeel is en de kosten blijven stijgen? Als het zo doorgaat is de zorg voor onze kinderen en kleinkinderen niet langer toegankelijk en betaalbaar. Daarom werkt VGZ mét zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg.
U hoeft niets te doen
Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. En uw verzekering gaat automatisch in op 1 januari. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het zelf gemakkelijk in Mijn VGZ.
Bekijk de vergoedingen
Wilt u weten wat de vergoedingen zijn voor zorg? Bekijk alle vergoedingen van 2020 en 2021. Als u inlogt in Mijn VGZ ziet u de vergoedingen die bij uw pakket horen. 
Bekijk de voorwaarden

Heeft u zorg nodig? En wilt u heel precies weten op welke vergoedingen u kunt rekenen? Kijk in de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.