Wijzigingen basisverzekering 2021

U wilt vast weten hoe uw basisverzekering er in 2021 uitziet. Want elk jaar wijzigt er wel iets in de basisverzekering. Er komen bijvoorbeeld vergoedingen bij of er gaan vergoedingen af. U vindt hier de wijzigingen op een rij. 

Tip: U ziet hier de wijzigingen in VGZ Ruime Keuze en VGZ Eigen Keuze in het kort. Wilt u precies weten wat wij vergoeden? En of u bijvoorbeeld toestemming (een machtiging) nodig heeft? Lees dan altijd de voorwaarden

Uitgelichte wijzigingen

We hebben een aantal wijzigingen voor u uitgelicht. U ziet steeds wat het in 2020 was en wat het in 2021 wordt. De rest van de wijzigingen vindt u hieronder. 

 • icoon wijziging uitgelicht Automatische incasso

  2020 - Betaalt u eigen risico aan ons via automatische incasso? Dan schrijven wij maximaal € 220 af als u zorgkosten heeft. Als het bedrag hoger is schrijven wij dat niet automatisch af. U betaalt ons dan zelf via iDEAL of door het bedrag over te maken.


  2021 - Wij schrijven nu maximaal € 385 af van uw rekening. Als het bedrag hoger is dan € 385 schrijven wij dat niet automatisch af. U betaalt ons dan via iDEAL of door het bedrag over te maken. 

  Tip: Vindt u het bedrag te hoog om in één keer te betalen? Dan kunt u betalen in delen.

 • icoon wijziging uitgelicht Brexit

  2020 - Het Verenigd Koninkrijk (VK) is sinds 31 januari 2020 uit de Europese Unie (EU). Tot eind 2020 zijn er nog afspraken tussen de EU en het VK. Alle EU-afspraken en regels gelden dan nog voor het VK. Gaat u naar het VK? Dan bent u tot eind 2020 gewoon verzekerd met uw Nederlandse zorgverzekering. 


  2021 - Op 1 januari 2021 stoppen de afspraken tussen het VK en de EU. Waarschijnlijk verandert de vergoeding van zorgkosten in het VK. Wij vergoeden dan mogelijk minder. 
  Als wij meer weten, zetten wij een bericht op deze website.

 • icoon wijziging uitgelicht Meer uitgelichte wijzigingen

Log in en regel alles gemakkelijk in Mijn VGZ.
Regel het zelf in Mijn VGZ
Wilt u iets wijzigen in uw verzekering. Of uw nieuwe polis bekijken? U regelt het zelf in Mijn VGZ.

Meer wijzigingen in de basisverzekering

Hieronder vindt u de overige wijzigingen In het kort. U vindt ze in de volgorde van het alfabet. En u ziet de situatie van 2020 en 2021 onder elkaar. Zodat u deze makkelijk kunt vergelijken.

 

 • Absorberend incontinentiemateriaal

  2020 - Absorberend incontinentiemateriaal is bijvoorbeeld verband voor urineverlies. In het Reglement hulpmiddelen staat het aantal stuks incontinentiemateriaal dat wij vergoeden.


  2021 - De vergoeding van het incontinentiemateriaal is afhankelijk van uw incontinentieprofiel. Dit profiel geeft aan wat de mate van de incontinentie is.

 • Ambulancezorg

  2020 - In 2020 is ambulancezorg geregeld in de Tijdelijke Wet ambulancezorg.


  2021 - In 2021 is ambulancezorg geregeld in de Wet Ambulancevoorzieningen. Door de nieuwe wet kan de ambulancezorg verder worden verbeterd.

 • Bloedonderzoek en andere diagnostiek

  2020Wil uw huisarts dat u uw bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet u bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

  U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

  Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaalt u mogelijk een deel zelf.  Ook als uw huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben


  2021 - Wil uw huisarts dat u uw bloed laat onderzoeken? Of ander lichaamsmateriaal inlevert voor onderzoek? Of moet u bloedprikken vanwege trombose? Dan is het voor de vergoeding belangrijk dat u naar een zorgverlener gaat waarmee wij afspraken hebben (een contract).

  U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

  Bij zorgverleners met een contract vergoeden wij volledig. Bij zorgverleners zonder contract, betaalt u mogelijk een deel zelf. Ook als uw huisarts het te onderzoeken materiaal zelf stuurt naar een zorgverlener waar wij geen contract mee hebben.

  Sinds dit jaar kan uw huisarts zien welke zorgverleners een contract met ons hebben voor onderzoek. Wij verwachten dan ook geen doorverwijzingen meer naar niet-gecontracteerde zorgverleners. Mocht dit toch nog gebeuren, laat het ons dan weten. 

 • Diploma kraamverzorgende

  2020 - Heeft uw kraamverzorgster of kraamverzorger geen contract met ons? Dan vragen wij altijd om een diploma kraamverzorgende.


  2021 - Heeft uw kraamverzorgster of kraamverzorger geen contract met ons? Dan vergoeden wij alleen als deze is ingeschreven bij het Kenniscentrum Kraamzorg. Het is handig om dit van tevoren te controleren.

 • Eigen bijdrage & maximale vergoedingen

  2020 - Voor sommige zorg betaalt u een eigen bijdrage. Of vergoeden wij niet meer dan een bepaald bedrag (maximale vergoeding). Het verplicht eigen risico is € 385. Bekijk hier het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen


  2021 - Het verplicht eigen risico is gelijk gebleven. Het is mogelijk dat de eigen bijdragen of maximale vergoedingen gewijzigd zijn. Bekijk hier het overzicht eigen bijdragen en maximale vergoedingen

 • Eigen risico bij donatie

  2020 - Donoren betalen eigen risico als ze medische kosten hebben na een bepaalde periode. Het gaat om medische kosten die te maken hebben met de donatie.
  Het gaat hier om donatie bij leven. Dus als iemand een orgaan aan iemand anders geeft. 


  2021 - Donoren betalen geen eigen risico meer, als ze na een bepaalde periode toch nog medische kosten die te maken hebben met de donatie. Zo betaalt de donor geen eigen risico meer voor de zorgkosten van de donatie.

 • Flash glucose monitoring (FGM)

  2020 - Flash Glucose Monitoring (FGM) is voor personen met diabetes. FGM vervangt het prikken in de vinger.
  Het Zorginstituut heeft de groep patiënten die FGM vergoed krijgen uitgebreid. Dit staat nog niet in ons Reglement hulpmiddelen.


  2021 - De nieuwe groepen patiënten die FGM vergoed krijgen, staan in 2021 wel in ons Reglement hulpmiddelen. Zoals het Zorginstituut dit wil. Wij vergoeden FGM nu voor:

  • Patiënten met diabetes type 1 & 2, die vaak moeten prikken.
  • Vrouwen die al diabetes hebben en die zwanger zijn. Of zwanger willen worden.
 • Geneeskundige zorg voor kwetsbare patiënten

  2020 - Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare patiënten. Ze hebben meerdere problemen met hun gezondheid. En ze wonen nog thuis. Sinds 2020 vergoeden wij een deel van deze zorg vanuit de basisverzekering. Het gaat om een arts speciaal voor ouderen (specialist ouderengeneeskunde). En een arts speciaal voor verstandelijk gehandicapten (arts verstandelijk gehandicapten).


  2021 - We vergoeden al deze zorg nu vanuit de basisverzekering. Vanaf 2021 vergoeden wij ook zorg in een groep voor verschillende patiënten. Bijvoorbeeld voor kwetsbare ouderen. Wij vergoeden ook het vervoer van en naar de plek waar deze patiënten de zorg krijgen. Soms heeft u hiervoor toestemming van ons nodig. Bekijk voor meer informatie de voorwaarden.

 • Geneesmiddelen & dieetpreparaten

  2020 - In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en de physician assistant niet vermeld als zorgverleners die een geneesmiddel of een dieetpreparaat  kunnen voorschrijven. 


  2021 - In onze voorwaarden zijn de verpleegkundige en de physician assistant toegevoegd aan de zorgverleners die een dieetpreparaat of geneesmiddel kunnen voorschrijven.

 • Infuusvoeding

  2020 - Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) als geneeskundige zorg, farmaceutische zorg en hulpmiddelen. Totale Totale Parenterale Voeding (TPV) is vloeibare voeding via een infuus. 


  2021 - Wij vergoeden Totale Parenterale Voeding (TPV) alleen als geneeskundige zorg door een medisch specialist. Dat betekent dat u de voeding en hulpmiddelen via uw medisch specialist krijgt.

 • IVF (alleen voor VGZ Universeel Compleet)

  Let op: Deze wijziging geldt alleen voor de verzekering VGZ Universeel Compleet

  2020 -  In onze voorwaarden staat geen maximale leeftijd voor IVF. Ook is het aantal terug te plaatsen embryo’s niet omschreven. 

  Voor IVF-behandelingen kunt u alleen terecht in Nederland.


  2021 - In onze voorwaarden hebben wij een aantal zaken veranderd:

  • U heeft recht op vergoeding van IVF als u 42 jaar of jonger bent.
  • Bent u 38 jaar of jonger? Dan heeft u alleen recht op vergoeding van de eerste en tweede IVF-poging. Als er 1 embryo per keer wordt teruggeplaatst.
  • Wilt u IVF in het buitenland? Dan is daar onze toestemming (een machtiging) voor nodig. 
 • Keurmerk hoortoestellen

  2020 - Een audicien is een specialist voor hoortoestellen en andere hoorhulpmiddelen.

  U kunt voor deze hulpmiddelen terecht bij een audicien die is erkend door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). U kunt ook terecht bij een audicien die voldoet aan deze voorwaarden:
  • De audicien moet StAr geregistreerd zijn en werken in een winkel met het keurmerk ‘De Audicien.
  • De audicien heeft het keurmerk van het Centrum voor Certificatie (CvC)

  U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister.


  2021 - Het CvC keurmerk is niet meer nodig.

  U kunt voor deze hulpmiddelen terecht bij een audicien die is erkend door de Stichting Erkenningsregeling Medische Hulpmiddelen (SEMH). U kunt ook terecht bij een audicien die voldoet aan deze voorwaarde:
  • De audicien moet StAr geregistreerd zijn en werken in een winkel met het keurmerk ‘De Audicien.

  U herkent de audicienwinkel aan een grijs met blauwe sticker op de deur of het winkelraam met de tekst: Erkend Audicien, StAr, Stichting Audicienregister. U vindt de gecontracteerde zorgverleners in de Zorgzoeker.

 • Looptraining bij etalagebenen

  2020 - ClaudicatioNet heeft een nieuwe naam gekregen. Dit is Chronisch ZorgNet geworden. 


  2021 - Heeft u looptraining nodig vanwege etalagebenen? Dan kunt u terecht bij fysiotherapeuten of oefentherapeuten van Chronisch ZorgNet. 

 • Machtiging robotarm & armondersteuning

  2020 - Deze wijziging gaat over hulpmiddelen zoals een robotarm of armondersteuning. Heeft u zo'n hulpmiddel nodig? En wilt u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig. U heeft ook toestemming (een machtiging) nodig als u het hulpmiddel binnen de gebruikstermijn vervangt. 


  2021 - Voor het aanschaffen van een robotarm of armondersteuning heeft u altijd onze toestemming (een machtiging) nodig. Bekijk hier alles over machtigingen.

 • Orthopedische schoenen

  2020 - Deze wijziging gaat over (Semi-)orthopedische schoenen, orthopedische voorzieningen aangebracht aan confectieschoenen en allergeenvrije schoenen. Bent u 16 jaar of ouder? Dan heeft u recht op maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan ervan uit dat u de schoenen 18 maanden kunt gebruiken. Heeft u geen goede schoenen meer? En heeft u de schoenen nog geen 18 maanden? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het Reglement hulpmiddelen 2020.


  2021 -  Bent u 16 jaar of ouder?  Dan heeft u recht op maximaal 2 paar schoenen. Wij gaan ervan uit dat u het eerste paar schoenen 18 maanden gebruikt. En het reservepaar 36 maanden. Heeft u geen goede schoenen meer? En heeft u de schoenen nog geen 18 of 36 maanden? Dan heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig voor vervanging of reparatie. Kijk voor alle voorwaarden in het Reglement hulpmiddelen 2021.

 • Persoonsgebonden budget (PGB)

  2020 Heeft u een pgb voor verpleging en verzorging? Dan kunt u voor zorg door een informele zorgverlener maximaal € 23,52 per uur declareren. Een informele zorgverlener is bijvoorbeeld uw partner, ouder, broer, zus of kind. 
  2021U kunt in 2021 maximaal € 24,12 per uur declareren voor zorg door een informele zorgverlener.  
 • Premies

  U heeft op of rond 12 november een brief of e-mail van ons gehad over uw nieuwe polis en premie. Bent u benieuwd naar de premies van onze andere zorgverzekeringen? Bekijk dan het premie-overzicht
 • Revalidatie voor kwetsbare ouderen

  2020 - Wij vergoeden geriatrische revalidatie als een geriater of internist ouderengeneeskunde hiervoor een indicatie heeft gegeven.


  2021 - Ook een specialist ouderengeneeskunde mag een indicatie geven. 

 • Scleralenzen

  2020 - Wij vergoeden scleralenzen als u een medische indicatie heeft voor het dragen van lenzen. Scleralenzen staan nog niet in ons Reglement hulpmiddelen bij gezichtshulpmidddelen. Scleralenzen zijn lenzen die wat groter zijn dan de normale contactlenzen. Ze rusten op het oogwit, dus niet op de pupil. 


  2021 - Scleralenzen nemen we op bij gezichtshulpmiddelen in ons overzicht van hulpmiddelen. Kijk voor meer informatie in het Reglement hulpmiddelen 2021

   

 • Testmateriaal bij diabetes

  2020 - Wij vergoeden per insuline-injectie 1 lancet en 1 teststrip. Bij moeilijk instelbare diabetes kunnen wij meer vergoeden. 


  2021 - De vergoeding van teststrips en lancetten is gebaseerd op landelijke afspraken en wat uw zorgverlener voorschrijft. De zorgverlener houdt zich daarbij aan de EADV (V&VN)-richtlijn.

  Bekijk het Reglement hulpmiddelen 2021

 • Vergoeding oefentherapie bij COPD

  2020 - Patiënten met COPD kunnen oefentherapie vergoed krijgen. Het aantal behandelingen hangt dan af van de ernst van de klachten. En het risico op longaanvallen. Hiervoor is een indeling: GOLD-groep A, B, C of D. 


  2021 - Er is een nieuwe indeling voor patiënten in GOLD-groep B. Dit wordt groep B1 en B2. Het aantal behandelingen van groep B1 is hetzelfde als groep B in 2020.

  Bij GOLD groep B2 vergoeden wij:

  • 70 behandelingen in de eerste 12 maanden

  Na de eerste 12 maanden vergoeden wij:

  • Iedere 12 maanden 52 behandelingen 
 • Verklaring fysiotherapie en oefentherapie

  2020 - Soms is er een verklaring nodig om een vergoeding te krijgen voor fysiotherapie of oefentherapie. De huisarts, bedrijfsarts en medisch kunnen deze verklaring opstellen. 


  2021 - In onze voorwaarden staan nu meer zorgverleners die deze verklaring kunnen geven. Dat zijn de:

  • huisarts
  • bedrijfsarts
  • medisch specialist
  • physician assistant
  • verpleegkundig specialist
 • Verwijzen naar geestelijke gezondheidszorg

  2020 - Heeft u geestelijke gezondheidszorg (GGZ) nodig? Dan vergoeden wij alleen als u een verwijzing heeft. 
  U kunt deze verwijzing krijgen van uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist, psychiater, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.


  2021 - U kunt deze verwijzing nu ook krijgen van de SEH-arts (spoedeisende hulp arts).

 • Verwijzen naar medisch specialistische zorg

  2020 - Een arts-assistent staat in onze voorwaarden niet bij de zorgverleners die kunnen verwijzen naar medisch specialistische zorg.


  2021 - Een arts-assistent kan u nu ook verwijzen naar medisch specialistische zorg. Dit staat nu in onze voorwaarden.

 • Zorg in Marokko

  2020 - U heeft recht op spoedeisende zorg. Dit omdat er afspraken zijn tussen Nederland en Marokko (Verdrag met Marokko). U kunt hiervoor het 111-formulier gebruiken. 
   
  U heeft recht op zorg uit uw basisverzekering. Maar wij vergoeden een maximaal bedrag. Namelijk het bedrag dat dezelfde behandeling in Nederland kost.  Heeft u een aanvullende verzekering? Dan heeft u recht op een aanvulling op de vergoeding uit de basisverzekering. Voorwaarde is dat u vooraf contact opneemt met onze Alarmcentrale.
  2021 - U heeft nog steeds recht op spoedeisende zorg. Maar niet meer op grond van het Verdrag met Marokko. U kunt hiervoor geen 111-formulieren meer krijgen.

  De vergoeding van zorg uit de basisverzekering blijft verder hetzelfde. Ook de vergoeding uit een eventuele aanvullende verzekering. 
   
  Ontvangt u op 31 december 2020 zorg op grond van het Verdrag? Dan blijft u in 2021 recht houden op deze zorg totdat de medische behandeling is beëindigd. 

  Gaat u naar het buitenland? Bekijk dan altijd eerst de informatie over zorg in het buitenland
 • Zorg na corona

  2020 - Bent u ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Vanaf 18 juli 2020 heeft u gedurende 6 maanden recht op de volgende paramedische zorg: 

  • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
  • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
  • Logopedie (geen maximum).

  Heeft u na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heeft u nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

  U heeft recht op deze zorg als u voldoet aan de voorwaarden. Bekijk hier meer informatie over herstel na corona.


  2021 Bent u ernstig ziek geweest door COVID-19 (corona)? Tot 1 augustus 2021 heeft u gedurende 6 maanden recht op de volgende paramedische zorg: 

  • Fysiotherapie of oefentherapie (maximaal 50 behandelingen)
  • Ergotherapie (maximaal 10 uur)
  • Diëtetiek (maximaal 7 uur)
  • Logopedie (geen maximum).

  Heeft u na 6 maanden nog zorg nodig? Dan heeft u nog eens 6 maanden recht op deze zorg.

  U heeft recht op deze zorg als u voldoet aan de voorwaarden. Bekijk hier meer informatie over herstel na corona.

 • Zorg tijdelijk in de basisverzekering

  2020 - De minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport kan zorg tijdelijk opnemen in de basisverzekering. Voorwaarde is dat er wordt onderzocht of de zorg effectief is. U leest in onze voorwaarden 2020 om welke zorg het gaat.


  2021 - De minister heeft de voorwaardelijke toelating aangepast. Daarom passen wij de verzekeringsvoorwaarden aan. Het gaat om:

  In de basisverzekering
  • Occipitale zenuwstimulatie (ONS) bij clusterhoofdpijn. Deze behandeling komt in de basisverzekering.
  Niet in de basisverzekering
  • De chemotherapie HIPEC bij darmkanker. Deze behandeling komt niet in de basisverzekering.
  Tijdelijk in de basisverzekering

  Twee behandelingen komen tijdelijk in de basisverzekering. Tot het zeker is of de behandeling voldoende werkt. Het gaat om:
  • Nusinersen voor de behandeling van patiënten van 9,5 jaar en ouder met de spierziekte SMA.
  • De chemotherapie HIPEC bij patiënten met eierstokkanker.
Vrouw lacht naar de baby in haar arm

Tijd voor vernieuwing, juist nu

Goede zorg. Niemand kan zonder. Maar hoe moet dat, nu er te weinig personeel is en de kosten blijven stijgen? Als het zo doorgaat is de zorg voor onze kinderen en kleinkinderen niet langer toegankelijk en betaalbaar. Daarom werkt VGZ mét zorgverleners aan het vernieuwen van de zorg.
U hoeft niets te doen
Bent u tevreden met uw zorgverzekering? Dan hoeft u niets te doen. U houdt in 2021 dezelfde verzekering. En uw verzekering gaat automatisch in op 1 januari. Wilt u iets veranderen? Dat kan. U regelt het zelf gemakkelijk in Mijn VGZ.
Bekijk de vergoedingen
Wilt u weten wat de vergoedingen zijn voor zorg? Bekijk alle vergoedingen van 2020 en 2021. Als u inlogt in Mijn VGZ ziet u de vergoedingen die bij uw pakket horen. 
Bekijk de voorwaarden

Heeft u zorg nodig? En wilt u heel precies weten op welke vergoedingen u kunt rekenen? Kijk in de voorwaarden van uw zorgverzekering voor 2021. U kunt de voorwaarden ook uitprinten. Net wat u prettig vindt.